Wniosek o dodatek węglowy odrzucony, możesz złożyć drugi raz!

2023-02-03 17:36

Odrzucony wniosek o dodatek węglowy to niestety dość częsty przypadek. Są gminy, w których nawet 20% złożonych wniosków zakończyło się odmową. 3 listopada weszły w życie nowe przepisy, na mocy których można ponownie wnioskować o wypłatę 3000 zł i liczyć na jej przyznanie, bo świadczenie należy się teraz większej liczbie osób. Kto może dwa razy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Spis treści

  1. Z jakich powodów dodatek węglowy był odrzucany?
  2. Dla kogo dodatek węglowy na nowych zasadach?
  3. Kto może ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy?
  4. Do kiedy można złożyć wniosek?

Od 3 listopada obowiązują nowe zasady przyznawania dodatku węglowego. Wraz z podpisaniem przez prezydenta ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, nastąpiła też kolejna już nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Dokładnie doprecyzowano zasady przyznawania świadczenia w szczególnych sytuacjach. To spora zmiana, ponieważ dodatek węglowy w wysokości 3000 zł należy się aktualnie większej ilości osób. Mogą one teraz złożyć wniosek, jeśli tego nie zrobiły lub też spotkały się z odmową przyznania świadczenia.

Z jakich powodów dodatek węglowy był odrzucany?

Gminy odrzucały wnioski o dodatek węglowy tym osobom, które:

  • nie wpisały lub nie zgłosiły źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022,
  • złożyły wniosek jako kolejne gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, mimo że reprezentowały odrębne gospodarstwo domowe, dodatek węglowy przyznany był osobie, która wniosek składała jako pierwsza.

Kolejna nowelizacja zniosła zatem wymóg złożenia deklaracji CEEB, jak i zasadę "jeden dodatek na jeden adres". W tym drugim przypadku prawo do wsparcia traciły te osoby, czy rodziny, które faktycznie mieszkają pod jednym adresem, ale prowadzą osobne gospodarstwa domowe, często korzystając z jednego, współdzielonego pieca.

Dla kogo dodatek węglowy na nowych zasadach?

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Oznacza to, że wcześniejsze zasady "jeden dodatek na jeden adres" oraz „kto pierwszy ten lepszy” nie mają już mocy prawnej, a dodatek węglowy należy się każdemu wnioskodawcy, o ile:

  • prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobne źródło ciepła na węgiel albo korzysta z pieca współdzielonego.

Ustawa stanowi też, że sprawdzi to urzędnik gminy podczas wywiadu środowiskowego, z którego sporządzi notatkę służbową i na tej podstawie przyzna świadczenie.

Kto może ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Nowe przepisy, które obowiązują od 3 listopada zakładają, że wniosek o dodatek węglowy możesz złożyć ponownie, jeśli:

  • twój wniosek został odrzucony przez gminę z powodu obowiązywania reguły "jeden dodatek na jeden adres",
  • nie dopełniłeś obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (nie złożyłeś deklaracji CEEB).

W ustawie zapisano: "W przypadku, gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku".

Do kiedy można złożyć wniosek?

Czas na ponowne złożenie wniosku o dodatek węglowy jest do 30 listopada 2022. Jak to zrobić, piszemy poniżej:

Warto też wiedzieć, że dodatek węglowy po zmianach może otrzymać nawet osoba, która nie złożyła wniosku o jego wypłatę.

Jak czytamy w ustawie, "w przypadku posiadania informacji, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji".

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej