Wniosek o dodatek węglowy można złożyć drugi raz! Dla kogo podwójny dodatek węglowy 6000 zł?

2023-01-13 11:28
Wniosek o dodatek węglowy można złożyć dwa razy
Autor: Getty Images Wniosek o dodatek węglowy można złożyć dwa razy. Nie trzeba też składać deklaracji CEEB

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć dwa razy, gdyż od listopada kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli w domu jest jeden piec i kilka rodzin! Takie zmiany wprowadzili rządzący w ustawie o dodatku węglowym. Więc jeśli Twój wniosek został odrzucony, gdyż złożyłeś go jako kolejna osoba spod tego samego adresu, teraz możesz złożyć go drugi raz. Uwaga! Nie trzeba składać deklaracji CEEB.

Spis treści

 1. Wniosek o dodatek węglowy można złożyć dwa razy!
 2. Dwa dodatki węglowe 6000 zł, jeśli w domu są dwie rodziny - zmiany
 3. Dwa dodatki węglowe, a zmiana adresu
 4. Wywiad środowiskowy a deklaracja CEEB i wniosek

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć dwa razy!

Ustawa zmieniająca zasady przyznawania dodatku węglowego została podpisana przez prezydenta i wpisana do Dziennika Ustaw. To oznacza, że od listopada wniosek o dodatek węglowy możesz złożyć drugi raz, do ponownego rozpatrzenia, jeżeli został on odrzucony ze względu na to, że w domu mieszka kilka rodzin i jest jeden piec. Więcej w artykule.

Dwa dodatki węglowe 6000 zł, jeśli w domu są dwie rodziny - zmiany

Od listopada obowiązują nowe zasady w przyznawaniu dodatku węglowego. Chodzi o sytuację, w której pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe. Dotychczas było tak, że dodatek węglowy przysługiwał tylko jednemu z gospodarstw domowych pod tym samym adresem, pozostałe wnioski odrzucano. W znowelizowanej ustawie zmieniono zasady:

Zgodnie z najnowszą ustawą, kilka dodatków węglowych na jeden adres przysługuje od 3 listopada jeżeli:

 • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
 • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 • każda z rodzin ma osobny piec węglowy, albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe,
 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,
 • nie złożyliśmy wniosku, a dopłata do węgla się nam należy.

Od 3 listopada wszyscy, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy, mogą złożyć go ponownie.

Ponadto, kilka dodatków węglowych na jeden adres będzie przyznawać gmina, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Jeżeli urzędnicy stwierdzą, że wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione, gmina wyda decyzję o przyznaniu kilku dodatków do jednego adresu.

Ale uwaga! Wnioski o dodatek węglowy można było złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Dwa dodatki węglowe, a zmiana adresu

Zgodnie z nową ustawą „jeden dodatek węglowy na jeden adres” nie będzie stosowany w przypadku, gdy:

 • pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe oraz
 • w terminie do 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, w odrębnych lokalach.

Zapis w znowelizowanej ustawie z dnia 27 października 2022 r. Art. 2 ust. 2d. o możliwości wykonania wywiadu środowiskowego w tej sprawie:

"Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

 • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
 • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.”

Wywiad środowiskowy a deklaracja CEEB i wniosek

Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, nie należy się tym przejmować. Zrobią to za nas. Chociaż do niedawna był to wymóg, aby dostać dodatek węglowy. W znowelizowanej ustawie czytamy.

"Wójt, burmistrz albo prezydent miasta... dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji." (czytamy w Art. 32a. 1 ustawy).

Ponadto, w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku.

Źródło: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej