Ustawa gazowa 2023 przyjęta przez Sejm. Jakie rozwiązania wprowadza?

2022-12-16 11:33

Ustawa gazowa, a dokładnie ustawa ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu została przyjęta w Sejmie 15 grudnia. Celem ustawy gazowej jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 na poziomie z 2022 r. Cena maksymalna za gaz wyniesie 200,17 zł za MWh. Jakie jeszcze rozwiązania wprowadzi tzw. ustawa gazowa?

Spis treści

  1. Dla kogo ustawa gazowa 2022?
  2. Ustawa gazowa mrozi ceny gazu w 2023
  3. Refundacja VAT dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach
  4. W ustawie gazowej rekompensata dla dostawców gazu

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, czyli tzw. ustawa gazowa została przegłosowana w Sejmie 15 grudnia. Teraz przepisy regulujące ceny gazu musi tylko podpisać prezydent.

Dla kogo ustawa gazowa 2022?

Ustawa gazowa wprowadza tarczę osłonową przed znaczącymi podwyżkami gazu wszystkich odbiorców, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, a są to:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach,
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

Ustawa gazowa mrozi ceny gazu w 2023

Główny cel ustawy to zamrożenie ceny za gaz w 2023 na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy.

Refundacja VAT dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach

Ustawa gazowa przewiduje również wprowadzenie dodatku gazowego, polegającego na refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują kocioł gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przypomnimy, że z końcem roku przestaje działać tarcza antyinflacyjna m.in. znosząca od lutego 2022 podatek VAT na gaz (w tej chwili jest to 0%). Od stycznia 2023 wróci VAT na paliwo gazowe do poziomu 23%.

Rząd zaplanował zwrot podatku VAT dla gospodarstw domowych. będzie tu obowiązywało kryterium dochodowe - takie samo jak przy tegorocznym dodatku osłonowym:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury. Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Bedzie można go można złożyć także w formie elektronicznej. Więcej o zwrocie podatku VAT za gaz piszemy w:

Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT dotyczyć będzie ok. 300 tys. gospodarstw domowych.

W ustawie gazowej rekompensata dla dostawców gazu

Ustawa gazowa zakłada też rekompensaty dla przedsiębiorstw gazowych w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej. Podobny mechanizm działa też w tym roku. Dodatkowo w 2023 rząd będzie rekompensowała także zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych. W sumie na takie dopłaty rząd chce zarezerwować aż 29 mld zł.

Ustawa gazowa nie wprowadzi natomiast zamrożenia cen gazu dotyczyło także mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Proponowano też, aby refundacja VAT dotyczyła wszystkich objętych ustawą, a nie tylko najuboższych. Nie zgodzono się też, by rozszerzyć działanie ustawy na spółki samorządowe zajmujące się m.in. transportem zbiorowym, czy prowadzące działalność sportową w tym baseny.

MaB, Źródło: PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej