Ulgi podatkowe 2023 - komu przysługują, jak je uzyskać? Ile można odliczyć w ramach poszczególnych ulg podatkowych?

2023-03-23 21:08
ulgi podatkowe 2023
Autor: gettyimages Rozliczając się ze skarbówką, warto pamiętać ulgach podatkowych, dzięki którym można sporo zaoszczędzić

Ulgi podatkowe w 2023 pozwalają na odliczenie w rocznej deklaracji PIT części wydatków poniesionych w 2022. Warto sobie o nich przypomnieć przed rozliczeniem z fiskusem. Jakie ulgi podatkowe obowiązują w 2023? Co można odliczyć od podatku w 2023? Oto lista mniej popularnych ulg podatkowych 2023.

Spis treści

 1. Ulgi podatkowe 2023
 2. Ulgi podatkowe dla emerytów - ulga na leki
 3. Ulga podatkowa 2023 - ulga na internet
 4. Ulga podatkowa na krwiodawstwo
 5. Ulga na związki zawodowe - nowość 2023
 6. Ulga podatkowa na IKZE

Ulgi podatkowe 2023

Przy rozliczaniu rocznej deklaracji podatku dochodowego można wykorzystać różnego typu ulgi podatkowe. Trzeba jednak wiedzieć, kto z jakich ulg podatkowych może skorzystać, jak odliczyć poszczególne ulgi i ile można dzięki nim zyskać.

Ulgi podatkowe dla emerytów - ulga na leki

Ulga na leki to część ulgi rehabilitacyjnej. Regulowana jest na podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Daje możliwość odliczenia od dochodu części wydatków na leki. Komu dokładnie? Ulga na leki przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz podatnikom mającym na swoim utrzymaniu takie osoby. Z ulgi na leki może skorzystać osoba, która:

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności,
 • ma orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności,
 • ma przyznaną rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną,
 • ma orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa,
 • ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, która jest współmałżonkiem, dzieckiem własnym, przysposobionym albo obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Od podatku można odliczyć zakup tylko określonych leków (muszą to być leki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 roku), wydanych na receptę przez lekarza specjalistę i do określonego limitu (kwotę ponad 100 zł). Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł. 

Warto więc gromadzić wydatki na leki, aby w jednym miesiącu przekroczyły 100 zł. Jeśli więc ktoś wydał na leki 150 zł, może odliczyć 50 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi? Trzeba zachować dowód zakupu leków. Nie wystarczy jednak paragon, ponieważ dokument musi zawierać dane sprzedającego i kupującego, także nazwę kupionego produktu oraz kwotę na jaką zakup opiewa. Muszą to być wiec faktury, ale też potwierdzenia przelewu bankowego.

Ulga podatkowa 2023 - ulga na internet

Dzięki niej podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodów (przychodów w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) wydatków na korzystanie z internetu.

UWAGA! Ulga na internet przysługuje tylko w dwóch następujących po sobie latach.

Z ulgi na internet możemy skorzystać, jeżeli ponieśliśmy w roku podatkowym wydatki związane z użytkowaniem internetu. Przy odliczeniu nie ma znaczenia forma korzystania. Może to być łącze stałe, bezprzewodowe, w tym wykorzystanie urządzeń mobilnych.

Trzeba wiedzieć, że można odliczyć tylko wydatki na usługę, na możliwość korzystania z internetu, a nie na sprzęt czy sieć.

Ile można odliczyć w ramach ulgi podatkowej na internet? 760 zł na osobę, w przypadku małżeństwa jest to kwota podwójna, a więc 1520 zł.

Na podstawie jakich dokumentów można odliczyć internet? Trzeba mieć faktury, rachunki czy potwierdzenie przelewu, na których jasno określono, kto kupuje usługę, kto ją sprzedaje, ile wynosi za nią płatność.

Ulga podatkowa na krwiodawstwo

Może z niej skorzystać osoba, która oddała krew i została zarejestrowana jako honorowy dawca krwi.

Zgodnie z przepisami, za 1 l krwi krwiodawca może odliczyć 130 zł, a za litr osocza z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł.

Kwotę ulgi ostatecznie musi wyliczyć indywidualnie każdy krwiodawca na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników. Ustawa określa też kilka innych wyszczególnień, które powinien wziąć pod uwagę dawca krwi przy rozliczeniu.

Ulga na związki zawodowe - nowość 2023

To nowa ulga podatkowa, którą wprowadził Polski Ład. Chodzi o możliwość odliczania składek członkowskich płaconych na związki zawodowe - zakładowe i ponadzakładowe.

Odliczenie polega na pomniejszeniu podstawy opodatkowania o kwotę składek w wymiarze nie większym niż 500 zł. W zależności od przyjętej formy opodatkowania, odliczenie polega na obniżeniu przychodu bądź dochodu.

Dokumentem, który stanowi podstawę do uwzględnienia odliczenia jest dowód wpłaty składek członkowskich na związek zawodowy, przy czy dokument powinien zawierać:

 • imię, nazwisko członka związku, który realizuje wpłatę,
 • nazwę związku zawodowego, na rzecz którego opłacana jest składka,
 • tytuł przelewu oraz data przekazania do zlecenia,
 • wartość składek.

Ulga podatkowa na IKZE

Skrót IKZE oznacza Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Jest to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Środki z IKZE można wypłacić, osiągając 65 rok życia, ale w momencie wypłaty zostaje potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.

IKZE umożliwia gromadzenie kapitału oraz jego inwestowanie przez instytucję zarządzającą IKZE, ale jednocześnie na skorzystanie z ulgi podatkowej wynikającej z różnicy pomiędzy stawką podatku PIT w momencie wnoszenia wpłat na IKZE a stawką podatku PIT przy wypłacie.

Każdego roku wpłacający na IKZE mogą skorzystać z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu, kwot wpłat na takie konto w danym roku. Obowiązuje przy tym maksymalny limit odliczeń na IKZE w wysokości (na rok 2022) 7106,40 zł oraz 10 659,60 zł dla osób samozatrudnionych.

Żeby skorzystać z tej ulgi podatkowej, trzeba zachować dowody wpłat na IKZE z roku 2022.

Opracowanie: Marta Balcerowska

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Czytaj więcej