System kaucyjny w Polsce - doliczą nawet 2 zł do napoju w butelce lub puszce? Ustawa z podpisem prezydenta

2023-09-03 6:37
System kaucyjny w Polsce - ustawa ile kaucja pet butelka szklana puszka zwrot kaucji
Autor: getty images Zgodnie z nowym prawem kaucję za butelkę plastiku lub szkła oraz metalową puszkę pobierze każy sprzedawca, ale do jej zwrotu zobowiązani zostali właściciele tylko dużych sklepów

Produkty w butelkach szklanych i plastikowych oraz w metalowych puszkach mocno podrożeją. Co prawda opłata kaucyjna będzie do zwrotu, ale wiadomo jak to jest z kaucjami – zwłaszcza, że zwracać pieniądze mają tylko duże sklepy. Jak ma działać system kaucyjny w Polsce?

Spis treści

  1. System kaucyjny w Polsce: jak ma działać?
  2. Nowy system kaucyjny: jakie opakowania obejmie w Polsce?
  3. System kaucyjny w Polsce: kary dla przedsiębiorców

Na koniec sierpnia prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Ten akt prawny, który wejdzie w życie po upływie 30. dni od dnia ogłoszenia, a więc zapewne na początku października, reguluje zasady działania całego systemu kaucyjnego, który w pełni zacznie działać od 1 stycznia 2025 roku. Ważne decyzje co do szczegółów, które w większości są w gestii ministra klimatu i środowiska zapadać będą jednak wcześniej.

System kaucyjny w Polsce: jak ma działać?

System kaucyjny to system, w którym przy sprzedaży produktów w opakowaniach na napoje jednorazowego albo wielokrotnego użytku (ww. plastikowych butelkach jednorazowego użytku do 3 l, metalowych puszkach do 1 l, szklanych butelkach wielokrotnego użytku do 1,5 l), będących napojami, jest pobierana kaucja (określona kwota pieniężna), która jest zwracana użytkownikowi końcowemu w momencie zwrotu opakowania objętego tym systemem, albo odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego tym systemem.

Jednak mimo uchwalenia ustawy, tak naprawdę nikt jeszcze nie wie, jak taki system będzie działał finalnie. Z wielu powodów.

Nowe prawo dopuszcza, by w praktyce działało kilka systemów (dwa albo i więcej), można więc sobie wyobrazić, że jedna z firm, która w tym celu powstanie i będzie uprawniona do rozliczania kaucji zaproponuje nam zwrot za pośrednictwem butelkomatów, a inna – tradycyjne rozliczanie na zasadzie oddajesz butelkę pracownikowi obsługi, on zwraca ci gotówkę. A może też bezgotówkowo, na zasadzie pusta butelka za pełną butelkę?

Firmy (organizacje), które chcą obsługiwać system kaucyjny mogą zgłosić swoje usługi do połowy 2024 roku i pewnie dopiero wtedy będzie wiadomo, jak taki system czy systemy będą działać od strony technicznej.

To co wiadome już dziś na pewno dotyczy sklepów zobowiązanych do rozliczania się z kaucji z klientami. Bo choć pobierać ją przy sprzedaży produktów w butelkach szklanych, plastikowych i puszkach nawet najmniejsze sklepiki, to zwrot kaucji jako obowiązek dotyczy sklepów o powierzchni co najmniej 200 mkw. To właśnie w nich odzyskamy pieniądze z kaucji, korzystając z jednego lub kilku możliwych systemów zwrotu.

Wiadomo też – bo reguluje to ustawa – że kaucja za jedno opakowanie nie może być wyższa od 2 zł. Ile jednak wyniesie w praktyce, czy będzie inna dla butelek szklanych, plastikowych czy puszek – zdecyduje wkrótce w rozporządzeniu minister klimatu.

Nowy system kaucyjny: jakie opakowania obejmie w Polsce?

Podobnie, to przepisy ustawowe ustalają jakie opakowania zostaną objęte systemem kaucyjnym.

Nowy system kaucyjny w Polsce obejmuje więc:

  • plastikowe butelki do 3 l pojemności,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l,
  • puszki metalowe (aluminiowe i stalowe) o pojemności do 1 l.

W ocenie legislatora objęcie tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych poziomów zbierania i recyklingu opakowań i odpadów opakowaniowych szklanych i metalowych, ale także wpłynie korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny, zwiększy wygodę konsumentów oraz wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zaśmiecenia terenów publicznych.

Ale prawdziwym powodem uchwalenia ustawy o systemie kaucyjnym w Polsce jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej (dyrektywy SUP, ang. single-use plastics), w zakresie zwartego w tej dyrektywie obowiązku państwa członkowskiego zapewnienia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l (w tym ich zakrętek i wieczek) na poziomie 77% w 2025 roku oraz 90% w 2029 roku.

System kaucyjny w Polsce: kary dla przedsiębiorców

Poza szczegółowym uregulowaniem zasad działania firm, które stworzą i będą przez kolejnych dziesięć lat odpowiedzialne za prowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce, ustawa wprowadza obowiązki dla wszystkich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza bezpośrednio handlujących produktami w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym.

Przedsiębiorcy wprowadzający – w tym wprowadzający bezpośrednio –  produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani umieszczać na opakowaniach oznakowanie wskazujące na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz określające wysokość kaucji.

Ustawa wprowadza również maksymalną stawkę opłaty produktowej dla opakowań w  przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów selektywnej zbiórki (25 zł za 1 kg, przy czym zasadnicza maksymalna stawka tej opłaty dla opakowań wynosi 4,50 zł za 1 kg).

Nowe prawo ponadto modyfikuje obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki podmiotów dystrybuujących produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym – przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego (w zależności od kryterium 200 mkw powierzchni sprzedaży).

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy będzie istniała możliwość wykorzystywania – do momentu zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów – opakowań (plastikowych butelek do 3 l, metalowych puszek do 1 l, szklanych butelek do 1,5 l), w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem przystąpienia do systemu kaucyjnego oraz niepobierania kaucji od tych opakowań, a także możliwość prowadzenia do dnia 31 grudnia 2024 r. utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy systemów pobierania i zwracania kaucji za opakowania na zasadach dotychczasowych (tj. możliwość zbierania opakowań, w których produkty będące napojami zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2025 r., oraz zwracania kaucji po dniu 1 stycznia 2025 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r.).

Na koniec warto dodać, że nowe prawo wprowadza też kolejne sankcje na firmy i osoby naruszające przepisy lub niewywiązujące się z obowiązków nałożonych na nich w systemie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Wysokość kar pieniężnych dla poszczególnych typów tzw. Deliktów (naruszeń lub zaniechań) wynosi od 500 zł do 1 000 000 zł.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej