Świadectwo energetyczne budynku 2023 - kiedy obowiązkowe? Kiedy trzeba je mieć?

2023-05-15 15:54
Od kiedy świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe 2023
Autor: Getty Images Kiedy musisz mieć świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne jest już obowiązkowe. Nowe przepisy weszły w życie 28 kwietnia 2023. Kiedy musisz je wyrobić dla budynku, kiedy dla mieszkania? Kto zleca wykonanie świadectwa energetycznego? Za brak świadectwa będą kary - nawet kilka tysięcy złotych.

Od kiedy świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne budynku jest wymagane od 28 kwietnia 2023 - nowy obowiązek wprowadziła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane.

Świadectwo energetyczne budynku 2023 - co to jest?

Świadectwo energetyczne, a dokładnie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to certyfikat energetyczny, sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. Polega ona na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

 • inwestorzy indywidualni - kopia świadectwa musi być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • właściciele domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.
 • właściciele budynków wybudowanych przed 2009 rokiem - jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.
 • właściciele mieszkań, którzy chcą sprzedać lub wynająć mieszkanie.

Czytaj też:

Kto zleca wykonanie świadectwa energetycznego budynku?

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca:

 • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa lub najmu lokalu),
 • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (w przypadku najmu lokalu),
 • inwestor (przez złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Jak zdobyć świadectwo energetyczne 2023?

Aby uzyskać świadectwo energetycznego należy zgłosić się do firmy specjalizującej się w sporządzaniu certyfikatów energetycznych, której certyfikatorzy mają uprawnienia do wydawania dokumenów. Uwaga! Warto sprawdzić, czy wybrana firma figuruje w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Kto wystawia certyfikat energetyczny?

Art. 17 u.c.e.b. określa, kto może wykonać świadectwo energetyczne budynku. Zgodnie z tym przepisem świadectwo energetyczne wydaje osoba, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe i ukończyła:
 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
 • studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Może je również sporządzić osoba, która posiada uprawnienia budowlane (art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego).

Z przepisów wynika że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Decyzja należy do projektanta.

Audytor podczas kontroli sprawdzi, czy źródło ogrzewania działa poprawnie oraz czy okna i drzwi dobrze izolują. Spisze też najważniejsze parametry techniczne budynku. Badanie powinno zakończyć się wystawieniem świadectwa charakterystyki energetycznej.

Za brak świadectwa energetycznego grozi kara

Za brak świadectwa energetycznego grozi kara grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 zł.

Więcej o nowym świadectwie energetycznym piszemy w artykule: Świadectwo energetyczne budynku 2023 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej