Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania projektowe

2018-11-07 16:31
Niepełnosprawny, wózek inwalidzki, renta, emeryt
Autor: ARCHIWUM

Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych to już od dawna wymóg projektowy w stosunku do budynków użyteczności publicznej, inwestorzy indywidualni stosują takie rozwiązania w zależności od potrzeb. Dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych na poziomie minimum wyznaczają warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ale to już nie wystarczy... 

Pojawiło się nowe podejście do organizacji każdej przestrzeni by była ona dostępna dla wszystkich, bez względu na rodzaj niepełnosprawności oraz wiek. Chodzi oczywiście o projektowanie uniwersalne. Rozwiązania projektowe traktujące o dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych zgodne z koncepcją projektowania uniwersalnego zawiera poradnik przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

„Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania” – to tytuł tego poradnika. W opracowaniu standardów takiego uniwersalnego projektowania pomagało Stowarzyszenie „Integracja” oraz zaproszeni architekci i urbaniści. W efekcie powstało coś w rodzaju poradnika dobrych praktyk. Przedstawiono w nim najlepsze rozwiązania projektowe, także w formie graficznej. Poradnik odnosi się do rozwiązań dotyczących projektowania i budowy poszczególnych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia w obowiązujących przepisach, jednocześnie wskazując na oczekiwane funkcjonalności z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z różnymi dysfunkcjami. Bo chodzi nie tylko o dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych (nie tylko z ograniczeniami ruchowymi, ale również mających kłopoty ze słuchem, wzrokiem, lub ograniczeniami powstałymi w wyniku różnych chorób), ale też o osoby starsze, rodziców z dziećmi, z wózkami oraz osoby mające okresowe problemy z poruszaniem się. Projektowanie uniwersalne wychodzi poza obowiązujące warunki techniczne, jest koncepcją takiego tworzenia dostępności każdej przestrzeni by bez specjalnego przerabiania była od razu dostępna dla wszystkich.

Projektowanie uniwersalne
Autor: archiwum serwisu Zasięg rąk osoby siedzącej na wózku inwalidzkim i osoby stojącej. Źródło: „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” – ekspertyza wykonana przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Dostępność budynków a projektowanie uniwersalne

W poradniku „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania” znalazły się wytyczne/wskazówki do projektowania uniwersalnego oraz dobre praktyki. Szczegółowo został m.in. zdiagnozowany budynek, od układu konstrukcyjnego w kontekście dostępności, poprzez wejścia, ciągi komunikacyjne, wymagania dla schodów, przestrzenie manewrowe, pochylnie, dźwigi osobowe i podnośniki. Opisano wymagania dla przykładowych wnętrz, takich jak kawiarnia czy sklep oraz ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

Czy znasz nowe warunki techniczne? Rozwiąż nasz QIUZ >>

Jest też mowa o kształtowaniu mieszkań i poszczególnych pomieszczeń, od kuchni i łazienki, przez pokój dzienny i sypialnie. Zwracają uwagę szczegóły dotyczące zalecanych odległości, szerokości i wysokości dla poszczególnych sprzętów i dostępności urządzeń wyposażenia. W projekcie znalazły się również dobre praktyki w odniesieniu do dostosowywania dla osób z niepełnosprawnościami budynków zabytkowych i projektowaniu mieszkania dla seniora.

Twórcy poradnika wyszli z definicji projektowania uniwersalnego, że każda przestrzeń powinna umożliwiać samodzielne i świadome użytkowanie, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń wspomagających jakość jej użytkowania. Każda przestrzeń powinna być także dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak aby wszystkie pomieszczenia i urządzenia jej towarzyszące, były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, itp. Jednym słowem, aby były użytkowane przez jak najszerszą grupę użytkowników, tym samym spełniając ich potrzeby i oczekiwania.

Dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych i każdej przestrzeni dla osób z ograniczeniami lub kłopotami to konieczność, bo takie są potrzeby społeczności, nie tylko w Polsce. Warto więc korzystać z poradnika do projektowania uniwersalnego jako uzupełnienie obowiązujących warunków technicznych, a przy okazji dowiedzieć się dlaczego to takie ważne i jakie są standardy takiego podejścia.

Projektowanie uniwersalne
Autor: archiwum serwisu Układ funkcjonalno-przestrzenny mieszkania - PLAN OTWARTY. Źródło: „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych”, ekspertyza wykonana przez Fundację Laboratorium Architektury 60+ na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej