Slim VAT 3 - od kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Co zawiera pakiet zmian dla firm?

2023-06-09 14:00
Slim VAT 3 od kiedy
Autor: Getty Images Slim VAT 3 - od kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Nowelizacja Slim VAT 3 pozwoli na łatwiejsze rozliczanie podatku od towarów i usług. 1 czerwca 2023 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwaną potocznie Slim VAT 3). Co zawiera pakiet zmian? Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Dzięki nowym rozwiązaniom, prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Spis treści

 1. Slim VAT 3 - poprawa płynności finansowej firm
 2. Mniej formalności w obrocie międzynarodowym
 3. Slim VAT 3  - koniec z paragonem papierowym
 4. JPK przesunięte o rok
 5. Slim VAT 3 - od kiedy?

Slim VAT 3 - poprawa płynności finansowej firm

Pierwsza zmiana to podniesienie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Limit wzrósł z 1,2 do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Rozszerzona została również możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT. Będzie nimi można opłacić:

 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek od sprzedaży detalicznej,
 • tzw. podatek cukrowy,
 • tzw. podatek od produkcji okrętowej,
 • opłatę od „małpek”, czyli alkoholu w opakowanych o małych objętościach,
 • podatek tonażowy.

Slim VAT 3 zwiększa kwotę podatku VAT, dla której będzie można uznać, że sprzedaż jest tylko opodatkowana. W komunikacie czytamy też, że zwiększy się – z obecnych 500 zł do 10 tys. zł – "kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%". Dzięki temu rozwiązaniu ma nastąpić odciążenie działów księgowych firm oraz zmniejszenie liczby korekt wykazywanych w deklaracji VAT. 

Uregulowana zostanie też kwestia przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie. Zostanie wprowadzona możliwość przekazywania środków z rachunku VAT członka grupy na rachunek VAT przedstawiciela tej grupy.

Slim VAT 3 ma zagwarantować przyjazne rozliczanie VAT. Ustawa Slim VAT 3 wprowadza system miarkowania sankcji za nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT. Zastąpi on dotychczasowy model sankcjonowania według określonych stawek, np. 100% podatku VAT. Teraz kary będą mieć charakter zindywidualizowany, a ich wysokość będzie zależeć od pozycji majątkowej podatnika.

Czytaj też:

Mniej formalności w obrocie międzynarodowym

Slim VAT 3 to też nowe zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Ma być możliwość rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2 p.p.

Slim VAT 3  - koniec z paragonem papierowym

Wprowadzone zostaną też:

 • uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników),
 • nowy system dystrybucji paragonów elektronicznych.

Ustawa wprowadza też możliwość rezygnacji z paragonów papierowych na rzecz elektronicznych. Od 15 września 2023 z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Obecnie jest ono dostępne m.in. dla taksówkarzy.

JPK przesunięte o rok

O rok przesunięte zostały terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK PIT i JPK CIT). Firmy dostały więcej czasu na wprowadzenie systemów informatycznych.

Zgodnie z art. 13 nowelizacji Slim VAT 3, podatnicy PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prześlą JPK po raz pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu:

 • 31 grudnia 2025 r. - w przypadku podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT;
 • 31 grudnia 2026 r. - w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.

Księgi i ewidencje podatników CIT będą przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu:

 • 31 grudnia 2024 r. - w przypadku: a) podatkowych grup kapitałowych, b) podatników, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego;
 • 31 grudnia 2025 r. - w przypadku czynnych podatników VAT;
 • 31 grudnia 2026 r. - w przypadku podatników innych niż czynni podatnicy VAT.

Dodatkowo podatnik JPK_PIT będzie przesyłał informacje tak samo, jak w przypadku JPK CIT, wyłącznie po zakończeniu roku (a nie – miesięcznie lub kwartalnie).

Slim VAT 3 - od kiedy?

Pakiet Slim VAT 3 wejdzie w życie od 1 lipca 2023 roku.

Źródło: Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej