Grupa VAT 2023 - objaśnienia w zakresie nowych przepisów o grupach VAT. Jakie zmiany?

2023-01-26 10:55
Grupa VAT 2023
Autor: Getty Images Grupa VAT 2023

Nowe przepisy o grupach VAT wyłączą z opodatkowania transakcje między członkami grupy VAT, a także pakiet zmian w podatku SLIM VAT 3, które zostały przyjęte przez rząd 24 stycznia 2023 roku.

Od 2023 roku w życie wchodzą przepisy o grupach VAT. "Wspomniane grupy są jednym z elementów zmian podatkowych, których głównym celem jest pobudzenie oraz wzmocnienie inwestycji i rozwoju. Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest przede wszystkim wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy VAT” – poinformowało Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach przesłanych PAP.

Najważniejszą cechą tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy.

W 2023 roku zaczną działać zmiany w podatku od towarów i usług, wprowadzone w ramach tzw. SLIM VAT 3.

To kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług przyjęty przez rząd 24 stycznia. Zmiany zostaną wprowadzone w następujących obszarach:

  • poprawa płynności finansowej firm,
  • VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności,
  • szerszy zakres zwolnień z VAT,
  • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT,
  • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków,
  • obniżanie sankcji VAT, konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

Tu piszemy więcej o zmianach w Slim VAT 3: Slim VAT 3 - od kiedy wejdą w życie nowe przepisy? Co zawiera pakiet zmian?

Grupy VAT zaczną funkcjonować od 2023 roku umożliwiając neutralne rozliczanie podatku od towarów i usług wśród członków danej grupy. Rozwiązanie ma przynieść korzyści finansowe dla przedsiębiorstw i lepszą płynność finansową, ale także uproszczenie i redukcję wielu obowiązków administracyjnych.

Ponieważ obroty w ramach grupy nie podlegają VAT i nie są dokumentowane fakturami, to przestaje również obowiązywać konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), czy weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników. Podatnikiem jest grupa VAT jako całość, więc składany jest także jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu.

Korzyścią są też efektywniejsze przepływy pieniężne (cash–flow) w grupie, dzięki możliwości elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym.

Na przykład, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60 dni. Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy. W efekcie podmioty działając jako grupa VAT per saldo efektywniej „wykorzystują” VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT. To rozwiązanie jest również korzystne dla podmiotów, które przed wejściem do grupy nie miały prawa do odliczenia podatku naliczonego, z uwagi na wykonywanie świadczeń wykluczających to prawo (np. zwolnionych z VAT usług finansowych).

Źródło: Ministerstwo Finansów, PAP

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej