Skutki nawałnic w Polsce. Nadzór budowlany obiecuje szybką ocenę uszkodzonych obiektów

2017-08-18 12:39
Budynek zniszczony przez nawałnicę
Autor: A. T. Papliński

Z wyjątkowo ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, które dały się we znaki całej Polsce, lato 2017 przejdzie chyba do historii. Skala zniszczeń jest ogromna. Przestało istnieć wiele upraw, uszkodzonych jest tysiące budynków, zewsząd płynie pomoc. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w ramach swojej działalności włączają się w nurt zewsząd płynącej pomocy – została wdrożona procedura szybkiej oceny stanu technicznego uszkodzonych lub zniszczonych budynków, by ułatwić wypłatę odszkodowań. Sprawdź, czy w przypadku odbudowy lub remontu korzystniejsze jest Prawo budowlane czy ustawa o szczególnych zasadach dla takich działań.

Domy jednorodzinne zniszczone przez nawałnicę
Autor: A. T. Papliński Stan techniczny budynków uszkodzonych przez nawałnicę musi być zbadany przez nadzór budowlany

Nadzór budowlany sprawdza stan techniczny budynków

Już w pierwszych godzinach po wystąpieniu nawałnic i wichur, po wycofaniu się służb ratunkowych, przedstawiciele organów nadzoru budowlanego rozpoczęli swoją działalność. Inspektorzy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wspierają terenowe organy w ocenie stanu technicznego budynków uszkodzonych w wyniku działania żywiołów, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych. Trzeba powiem pilnie ustalić, czy mogą one być nadal użytkowane czy też wyklucza to ich stan techniczny. Liczba i skład zespołów kontrolnych w województwach dotkniętych przez wichury i nawałnice, są dostosowywane do potrzeb określanych na podstawie prowadzonego monitoringu oraz informacji płynących z terenu. Nadzór budowlany będzie pracował aż do momentu, gdy wszystkie obiekty budowlane wymagające oceny stanu technicznego zostaną skontrolowane. Do godziny 15.00 17 sierpnia zespoły kontrolne skontrolowały już blisko 1300 obiektów, w tym prawie 750 budynków mieszkalnych. Z użytkowania wyłączono co najmniej 98 obiektów.

Pomoc dla szybszych odszkodowań

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB) oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wspólnie pracują nad rozwiązaniami, które odformalizują (uproszczą i przyspieszą) ocenę szkód i umożliwią szybszą wypłatę odszkodowań. Przygotowywana jest lista gmin, których będą dotyczyć ułatwienia. W przygotowaniu jest rozporządzenie Rady Ministrów zezwalające na odbudowę zniszczonych budynków w prostszej procedurze. Umożliwia to Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i MIB udostępniono formularz pomocny w ocenie stanu technicznego budynków uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku nawałnic.
– Zależy nam na tym, żeby po etapie zabezpieczenia, w którym aktywnie uczestniczyły służby i wielu wolontariuszy, poszkodowani jak najszybciej otrzymali dalszą pomoc. Rząd chce maksymalnie uprościć i odformalizować te procedury. Dlatego przygotowaliśmy i udostępniamy formularze oraz przykładowo wypełniony druk, żeby można było się z nim zapoznać już przed zgłoszeniem szkody – wyjaśnia Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

Ułatwienia w odbudowie i remontach

MIB sporządziło też szczegółowe porównanie z Prawem budowlanym ułatwień w procedurze rozpoczęcia odbudowy i uzyskania zgody na użytkowanie, które będą możliwe na podstawie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Porównano procedury wynikające z ustawy i z Prawa budowlanego.
Przepisy stosuję się do:
• odbudowy,
• remontu,
• rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.

I. Remont i odbudowa

Definicja remontu – remont jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Definicja odbudowy – odbudowa jest rodzaj budowy, który polega na odtworzeniu obiektu budowlanego w całości lub w części, przy czym:
• jeżeli odbudowa następuje w dotychczasowym miejscu obiekt odbudowywany powinien zachować wymiary obiektu zniszczonego lub uszkodzonego,
• jeżeli odbudowa następuje na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– obiekt odbudowywany może różnić się wymiarami od obiektu zniszczonego lub uszkodzonego.

Jeżeli procedura z ustawy o odbudowie nie jest korzystniejsza (zdarza się to bardzo rzadko), to inwestor i tak może skorzystać z Prawa budowlanego (PB).

Co korzystniejsze? Szczegółowa tablica porównawcza procedur wynikających z Prawa budowlanego oraz Ustawy o szczególnych zasadach odbudowy lub remontu

II. Przystąpienie do użytkowania

Do użytkowania obiektu budowlanego odbudowanego na podstawie zgłoszenia albo pozwolenia na budowę można przystąpić niezwłocznie po zawiadomieniu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy.
W przypadku Prawa budowlanego inwestor musi poczekać, aż upłynie 14 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez organ albo musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

III. Rozbiórka

Brak różnicy pomiędzy ustawą o szczególnych zasadach odbudowy a Prawem budowlanym w zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Różnica w terminie przy zgłoszeniu rozbiórki:
• 7 dni na sprzeciw organu – ustawa o szczególnych zasadach odbudowy,
• 21 dni na sprzeciw organu – Pb.

Różnica w zakresie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę – w przypadku ustawy o szczególnych zasadach odbudowy nie wymaga się pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej