Schrony w Polsce bez pozwolenia na budowę! Nowość w nowelizacji prawa budowlanego 2023

2023-03-30 12:41
Schrony w Polsce bez pozwolenia na budowę!
Autor: Getty Images Kiedy będzie wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowego schronu?

Przydomowe schrony bez pozwolenia na budowę, a jedynie na zgłoszenie? 29 marca rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. W krajach zachodnich takie rozwiązania funkcjonują już od wielu lat. Projekt nowelizacji prawa budowlanego, zakładający budowę przydomowych schronów pokrywa się z toczącym się za naszą wschodnią granicą konfliktem zbrojnym. Co mówią przepisy o budowie przydomowego schronu?

Spis treści

  1. Schrony w Polsce - na jakim etapie jest projekt nowelizacji?
  2. Przydomowe schrony w Polsce – nowa definicja w prawie budowlanym
  3. Schrony w Polsce na zgłoszenie – co mówią przepisy?
  4. Kiedy będzie wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowego schronu?
  5. Jakie dokumenty będą wymagane do zgłoszenia budowy przydomowego schronu?

Schrony w Polsce - na jakim etapie jest projekt nowelizacji?

Rada Ministrów 29 marca 2023 przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy obejmą m.in. regulacje dotyczące budowy przydomowych schronów.

Przydomowe schrony w Polsce – nowa definicja w prawie budowlanym

Zgodnie z projektem nowelizacji prawa budowlanego przez przydomowy schron należy rozumieć wolnostojącą budowlę ochronną o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, o określonej kategorii odporności, powierzchni zabudowy do 35 m² przeznaczoną do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego przed skutkami założonych zagrożeń militarnych, ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń, znajdującą się pod ziemią lub częściowo zagłębioną w gruncie, której obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Powyższa definicja prawdopodobnie będzie wymieniona w art. 3 pkt 5b znowelizowanego prawa budowlanego.

Schrony w Polsce na zgłoszenie – co mówią przepisy?

Schrony w uproszczonej procedurze administracyjnej, czyli na zgłoszenie. Jak prawdopodobnie brzmieć będzie podstawa prawna takiego rozwiązania?

Ustawodawca planuje, że przepis ten będzie brzmieć następująco – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud., budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych – powyższa regulacja prawdopodobnie będzie wymieniona w art. 29 ust. 1 pkt 40 znowelizowanego prawa budowlanego.

Kiedy będzie wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przydomowego schronu?

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w przypadku, gdy inwestor zdecyduje się na jakiekolwiek odstąpienie od wytycznych określonych w art. 3 pkt 5b znowelizowanego prawa budowlanego, wówczas będzie to oznaczało obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 28 ust. 1 pr. bud. Dotyczy to sytuacji, w której inwestor zdecyduje się na realizację przydomowego schronu, ale np. o powierzchni zabudowy większej niż 35 m².

Jakie dokumenty będą wymagane do zgłoszenia budowy przydomowego schronu?

Inwestor chcąc zrealizować budowę przydomowego schronu na zgłoszenie zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2a pr. bud., m.in.: odpowiednie szkice, rysunki, uzgodnienia, opinie, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, etc.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer projektu w Rządowym Centrum Legislacji: UD427).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej