Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 - jak złożyć? Czas jest tylko do 20 maja!

2024-05-08 8:51
Roczna składka zdrowotna
Autor: Szymon Starnawski Tylko do 20 maja przedsiebiorcy mogą rozliczyć roczną składkę zdrowotną

Przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2023do 20 maja 2024 roku. Prowadzący działalność dopiero drugi raz mają ten obowiązek, gdyż wprowadził go Polski Ład. To dodatkowe rozliczenie z ZUS poza comiesięcznymi składkami zdrowotnymi. Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną? Jak złożyć deklarację rocznej składki zdrowotnej? Wyjaśniamy.

Spis treści

 1. Składki zdrowotne 2023
 2. Roczna składka zdrowotna – skala podatkowa i podatek liniowy
 3. Roczna składka zdrowotna – opodatkowanie ryczałtem
 4. Rozliczenie rocznej składki z kilku działalności
 5. Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną? Jak złożyć rozliczenie?

Polski Ład skomplikował, a dodatkowo niekorzystnie zmienił zasady opłacania składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem i podatkiem liniowym mogą odliczyć zapłacone składki od podstawy opodatkowania, ale tylko do pewnego limitu, a dodatkowo na ryczałcie tylko połowę z zapłaconych. Wszyscy przedsiębiorcy muszą odprowadzać składki zdrowotne każdego miesiąca, a dodatkowo dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

Składki zdrowotne 2023

Skala podatkowa - składka zdrowotna to 9% od dochodu, ale nie mniej niż 9% kwoty wynagrodzenia minimalnego w danym okresie. Jej minimalna wysokość miesięcznie w 2023 r. wynosiła 314,10 zł. Jest opłacana od każdej zarobionej złotówki i wchodzi w skład podstawy opodatkowania i nie można jej odliczyć.

Podatek liniowy – składka zdrowotna to 4,9% od dochodu osiągniętego w miesiącu poprzednim, jednak nie mniej niż 9% kwoty wynagrodzenia minimalnego w danym okresie. Minimalna wysokość w 2023 r. wynosiła miesięcznie 314,10 zł. Można odliczać ją od dochodu lub zaliczyć w koszty, jednak tylko do 11 600 zł w skali roku.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – składka miesięczna uzależniona od osiąganego przychodu w ciągu roku:

 • do 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 376,16 zł miesięcznie,
 • powyżej 60 000 do 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 626,93 zł miesięcznie,
 • powyżej 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 1128,48 zł miesięcznie.

Przedsiębiorca ma wybór metody rozliczenia składki na podstawie przychodu z poprzedniego roku lub bieżącego przychodu.

Roczna składka zdrowotna – skala podatkowa i podatek liniowy

Minimalna roczna składka zdrowotna za 2023 r. wynosi dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej i podatkiem liniowym 3769,20 zł, czyli 9% kwoty dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia na dzień 1 lutego 2023 r.

Podstawą do ustalenia rocznej składki zdrowotnej jest suma dochodów z całego roku.

Do obliczenia rocznej składki zdrowotnej uzyskany w ciągu roku dochód mnoży się przez stawkę składki zdrowotnej, czyli przez:

 • 9% dla skali podatkowej
 • 4,9% dla podatku liniowego.

Obliczona wartość rocznej składki zdrowotnej może być wyższa lub niższa od sumy odprowadzonych w ciągu roku składek miesięcznych.

Roczna składka zdrowotna – opodatkowanie ryczałtem

Roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w tej formie opodatkowania zależy od uzyskiwanych w ciągu roku przychodu i wynosi:

 • 4513,92 zł dla przychodów rocznych do 60 000 zł,
 • 7523,16 zł dla przychodów rocznych 60 000 – 300 000 zł,
 • 13 541,76 zł dla przychodów powyżej 300 000 zł.

Rozliczenie rocznej składki z kilku działalności

Przy tej samej formie opodatkowania działalności roczna składka jest sumą wartości rocznych składek ze wszystkich działalności. W przypadku różnych form opodatkowania, roczne rozliczenia składki zdrowotnej dla każdej z nich oblicza się oddzielnie.

Do rocznego rozliczenia składek nie wlicza się okresów zawieszenia działalności czy okresów, w których płatnik jest zwolniony ze składki zdrowotnej.

Jak rozliczyć roczną składkę zdrowotną? Jak złożyć rozliczenie?

Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przedsiębiorca dokonuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r. Termin jej złożenia upływa 20 maja 2024, stąd jest to także termin rozliczenia rocznych składek zdrowotnych.

W przypadku kiedy okaże się, że kwota zapłaconych składek miesięcznych jest niższa od rocznej składki miesięcznej wówczas trzeba dopłacić różnicę, a jeśli jest wyższa to można ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty.

 • W przypadku niedopłaty brakującą kwotę rocznej składki należy wpłacić do 20 maja 2024 r.
 • W przypadku nadpłaty, należy wypełnić wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty ZUS RZS-R.
 • W przypadku korzystania z elektronicznej platformy PUE ZUS wniosek utworzony zostanie automatycznie w kolejnym dniu po złożeniu deklaracji z rozliczeniem.

Płatnik składek otrzyma informację o wygenerowaniu wniosku. Będzie on dostępny w zakładce „Dokumenty i wiadomości” w dziale „Dokumenty robocze”. Trzeba go zweryfikować i wysłać w terminie do 3 czerwca 2024 r. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 1 sierpnia, ale tylko w przypadku stwierdzenia braku zaległości w opłacaniu składek.

ZUS zwróci nadpłatę także w przypadku gdy płatnik nie złoży wniosku o jej zwrot. Nastąpi to jednak w dłuższym terminie.

Źródła: zus.pl, biznes.gov.pl

Przepiękne Pole Mokotowskie wiosną 2024. Musisz zobaczyć te zdjęcia

Z czego budować dom? Szkoła Budowania
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej