Rewolucja w podatkach od lipca 2023. Ministerstwo Finansów idzie na rękę Polakom

2023-07-02 5:49
Slim VAT 3 - rewolucja w podatkach
Autor: getty images Ministerstwo Finansów ustawą o uproszczeniach w VAT wprowadza rewolucyjne zmiany w ulgach podatkowych PIT oraz w podatku od spadków i darowizn; skorzystają nie tylko przedsiębiorcy

Ustawa, która w toku jej procedowania zyskała nazwę Slim VAT 3, daleko wychodzi poza trzecią fazę uproszczeń w podatku od towarów i usług – VAT. Od 1 lipca wprowadza ona wiele zmian także w innych podatkach, w tym PIT oraz podatku od spadków i darowizn.

Spis treści

  1. Slim VAT 3 to wyższe darowizny i spadki wolne od podatku
  2. Ulga prorodzinna i rehabilitacyjna bardziej dostępna
  3. Nowe stawki podatku z najmu
  4. Ułatwienia w VAT dla przedsiębiorców
  5. Pierwszy krok do likwidacji papierowych paragonów

To oznacza, że nie należy się sugerować samą nazwą aktu prawnego i warto zaznajomić się ze zmianami – niektóre z nich są wręcz rewolucyjne – można nie tylko nie stracić, ale i sporo zyskać.

Slim VAT 3 to wyższe darowizny i spadki wolne od podatku

Zacznijmy od zmian o najszerszym zasięgu działania, na których skorzystać może praktycznie każdy. Poza uproszczeniami w VAT przepisy wprowadzają nowe stawki kwot wolnych od podatku dla darowizn uzyskanych w ciągu 5 lat.

W pierwszej grupie, czyli dla dziadków, rodziców, rodzeństwa i dzieci od 1 lipca kwota wolna od podatku zostaje podniesiona niemal czterokrotnie, z 10 434 zł do 36 120 zł.

W drugiej grupie podatkowej (dalsza rodzina, np. wujkowie czy ciocie) ustawa zwiększa wartość darowizny zwolnionej z podatku z 7878 zł do 27 090 zł.

Z kolei dla trzeciej grupy, do której zaliczają się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy, kwota wolna od podatku wynosi obecnie 5308 zł. Od 1 lipca ma to być 5733 zł.

Ulga prorodzinna i rehabilitacyjna bardziej dostępna

Ustawa wprowadza też zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Aktualne przepisy nie pozwalają rodzicom samotnie wychowującym jedno dziecko skorzystania z ulgi prorodzinnej, jeśli dochód opiekuna przekracza 56 tys. zł. Dotyczy to także dzieci z niepełnosprawnością.

Dzięki nowym przepisom od 1 lipca 2023 osoby samotnie wychowujące dziecko z niepełnosprawnością będą mogły skorzystać z ulgi, nawet jeśli zarabiają więcej niż 56 tys. zł. Jeśli dziecko jest wychowywane przez dwójkę rodziców to stawka ta wynosić będzie 112 tys. zł – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Zmiany zajdą również w uldze rehabilitacyjnej dla dziadków lub wnuków. Jeśli wnuki będą zajmować się dziadkami lub dziadkowie wnukami, to opiekunowie już za 2023 rok będą mogli z niej skorzystać. Wcześniej nie byli w kręgu osób uprawnionych do odliczania od swoich dochodów takich wydatków.

Nowe stawki podatku z najmu

Ustawa Slim VAT 3 podnosi także stawkę podatku dla przychodów osiąganych z tytułu najmu.

Obecnie płacimy daninę 8,5% za przychód do 100 tys. zł, a powyżej tego progu stawka rośnie do 12,5%. Przepisy w ramach ustawy Slim VAT 3 wprowadzają zmianę, na mocy której dla małżonków kwota opodatkowana 8,5% wynosić będzie 200 tys. zł, niezależnie od tego, który z partnerów będzie rozliczał najem. Jeśli na przykład żona wykaże przychód z najmu wyższy niż 200 tys. zł, to będzie on opodatkowany stawką 12,5% – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Ułatwienia w VAT dla przedsiębiorców

Oczywiście uzasadnieniem dla procedowania tej ustawy było przede wszystkim uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom.

Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Co jeszcze?

Slim VAT 3 zwiększa kwotę podatku VAT, dla której będzie można uznać, że sprzedaż jest tylko opodatkowana.

– Wskaźnik sprzedaży mieszanej pozostaje na takim samym poziomie, czyli jeżeli udział sprzedaży opodatkowanej wynosi co najmniej 98%, będziemy mogli uznać, że dokonujemy wyłącznie sprzedaży opodatkowanej – pod warunkiem, że podatek VAT nie przekroczy 10 tys. zł, zamiast obecnych 500 zł – tłumaczy Piotr Juszczyk.

Kolejna ważna zmiana: w obrocie międzynarodowym nie będzie już wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

– Do tej pory było tak, że po nabyciu towarów z zagranicy należało rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i zapłacić od tego podatek. Nie było jednak możliwości odliczenia go gdy nie było faktury. Teraz zostaje to zmienione – tłumaczy Piotr Juszczyk. Przepisy pozwolą na rozliczenie wewnątrzwspólnotowe z metodą neutralności podatku VAT nawet, gdy przedsiębiorca nie będzie posiadał faktury od kontrahenta z zagranicy – wyjaśnia ekspert inFakt.

Doprecyzowane zostaną też kwestie dotyczące kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących. Jeżeli faktura zostanie wystawiona w walucie obcej, to rozszerzona będzie możliwość przeznaczania środków zgromadzonych na koncie VAT na kolejne podatki i opłaty, w tym na podatek od sprzedaży detalicznej.

Ustawa Slim VAT 3 wprowadza ponadto system miarkowania sankcji za nieprawidłowe rozliczanie podatku VAT. Zastąpi on dotychczasowy model sankcjonowania według określonych stawek, np. 100% podatku VAT. Teraz kary będą mieć charakter zindywidualizowany, a ich wysokość będzie zależeć od pozycji majątkowej podatnika.

Pierwszy krok do likwidacji papierowych paragonów

Ustawa wprowadza też możliwość rezygnacji z paragonów papierowych na rzecz elektronicznych.

– Od 15 września z tego rozwiązania będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Obecnie jest ono dostępne m.in. dla taksówkarzy – wskazuje Piotr Juszczyk. E-paragony będą łatwiejsze do przechowywania dla podatników, a jednocześnie ograniczą liczbę drukowanych dokumentów – podkreśla Piotr Juszczyk,

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej