Przetargi od 14 tys. euro? Zmiany w zamówieniach publicznych?

2006-12-10 12:45
UZP
Autor: UZP

Znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych weszła w życie 25 maja 2006 roku. Tymczasem w rządzie trwają prace nad kolejnym projektem. Planowana nowelizacja ma za zadanie jeszcze bardziej uprościć system procedur zamówień publicznych. Przede wszystkim zwiększy się podstawowy próg, od którego trzeba będzie stosować procedurę zamówień publicznych z 6 tys. euro do 14 tys. euro.

Progi dla procedury uproszczonej

Kolejna zmiana w ustawie Prawo zamówień publicznych polega na podwyższeniu progu, do którego może być stosowana procedura uproszczona. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju zamawiającego – i tak w przypadku administracji rządowej wynosi ona 137 tys. euro, 211 tys. euro w  wypadku samorządów i 422 tys. euro w przypadku zamówień sektorowych. Celem tego jest zmniejszenie biurokracji przy udzielaniu zamówień o mniejszej wartości oraz przyspieszenie procedury. Uproszczeniu ma ulec również sposób zamieszczania ogłoszeń – w postępowaniach od 14 tys. euro do progów unijnych zamawiający będą samodzielnie publikować ogłoszenia wyłącznie w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego UZP. Dzięki rezygnacji z pośrednictwa prezesa urzędu ogłoszenie będzie już dostępne tego samego dnia.

Powołanie KIO

Ważnym punktem nowelizacji jest powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, w której będzie pracować grupa zawodowych arbitrów, mająca się trudnić rozstrzyganiem sporów. Członków Izby będzie powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów. Ale, aby do tego doszło, osoby ubiegające się o to stanowisko, powinni spełnić kilka warunków. Członkowie Izby będą musieli bowiem mieć wykształcenie prawnicze i minimum pięcioletnie doświadczenie, a także przejść przez postępowanie kwalifikacyjne. Będzie ono obejmowało egzamin pisemny, sprawdzający ich praktyczną i teoretyczną znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień oraz rozmowę kwalifikacyjną. Poza tym członkostwa w Izbie nie będzie można łączyć z innym zatrudnieniem.

Ułatwienia w procedurze przetargowej

Ponadto projekt zakłada liczne ułatwienia w udzielaniu zamówienia, takie jak krótsze terminy składania ofert, możliwość odstąpienia od powołania komisji przetargowej. Udogodnieniem dla zamawiającego będzie możliwość poprawiania w ofertach pomyłek w VAT, a także udostępniania dokumentacji w formie papierowej w przypadku przetargu nieograniczonego.

Jawność przetargów

Zmiany mają zwiększyć jawność postępowania. Również dzięki temu, że na stronie internetowej zamawiającego będzie można sprawdzić, które firmy brały udział w postępowaniu i jak zostały ocenione ich oferty. W postępowaniach o wartości od 10 mln euro (dla dostaw i usług) i 20 mln euro (dla robót budowlanych) informacje będą dodatkowo przekazywane prezesowi UZP oraz szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej