Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków obowiązujące w Polsce

2018-12-11 13:39
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające z budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym, m.in. poprzez przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie osobom przebywającym w budynku możliwość ewakuacji i dostosowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej.

Przepisy przeciwpożarowe

Zbiór wszystkich aktów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Polsce znajduje się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP. Poniżej lista wybranych przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków w kolejności chronologicznej - od najnowszych po najstarsze akta.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej Dz.U. 2015 poz. 20, obowiązuje od 15-01-2015
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą Dz.U. 2014 poz. 1240, obowiązuje od 01-01-2015
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane Dz.U. 2013 poz. 1409, ogłoszony 29-11-2013, obowiązujące
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1688, obowiązuje od 31-12-2011
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, obowiązuje od 30-06-2010
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353, obowiązuje od 24-04-2010
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380, ogłoszony 27-10-2009
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998, obowiązuje od 14-08-2009
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59, obowiązuje od 10-02-2009
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015, obowiązuje od 25-09-2008
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137, obowiązuje od 26-07-2003
 • Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 12-04-2003
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, obowiązuje od 16-12-2002
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 29-04-1998
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 01-01-1995
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351, akt objęty tekstem jednolitym, obowiązuje od 25-09-1991

Wykaz polskich norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków

 • PN-EN 1991-1-2:2006; PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru
 • PN-B-0285 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia 1 ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru (w zakresie części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)
 • PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
 • PN-B-2867:1990 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany (w zakresie części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony elewacji)
 • PN-EN 13501-1+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
 • PN-EN 13501-2+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
 • PN-EN 13501-3+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
 • PN-EN 13501-4+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
 • PN-EN 13501-5+A1: 2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
 • PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
 • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja
 • PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Instrukcje ITB dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków

 • Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN - informacje dostępne w Instrukcji nr 401/2004 zawarte są w tekście rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz w komentarzach do niego, umieszczonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Instrukcja ITB 378/2002. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej