Przepisy BHP o pracy na mrozie

Budowa zimą
Autor: GDDKiA

Przepisy BHP szczegółowo regulują warunki pracy, również te, na które wpływa pogoda i ekstremalne temperatury. Co przepisy BHP mówią o pracy na mrozie? Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy praca odbywa się na zewnątrz, a temperatura spada grubo poniżej zera? Czy można odmówić pracy w takich warunkach?

Przepisy BHP stwierdzają, że temperatura w miejscu pracy powinna być dostosowana do wykonywanych obowiązków. Owo dostosowanie ma szczególnie istotne znaczenie dla pracowników fizycznych wykonujących swoje czynności na otwartym (lub nieosłoniętym) terenie, tak w czasie pracy w upały jak i w niskich temperaturach. W przypadku pracy na mrozie, na przykład podczas prowadzenia robót budowlanych, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w ciepłą odzież oraz gorące posiłki lub pomieszczenie, w którym pracownik może sam przygotować sobie ciepłe dania lub coś do picia.

Przepisy BHP o temperaturze w pracy

Przepisy BHP określają, że temperatura powietrza w pomieszczeniach pracy siedzącej powinna wynosić latem około 20-24°C, a w zimie, gdy nosi się cieplejszą odzież i bieliznę, może być niższa – ok. 18-22°C. Dla osób starszych określa się nieco wyższą temperaturę, ze względu na często upośledzoną funkcję krążenia obwodowego. W każdym przypadku, temperatura w pomieszczeniach stałej pracy siedzącej nie może być niższa niż 18°C (chyba że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe, bo np. podwładny pracuje w chłodni). Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do czego zobowiązuje zapis w rozporządzeniu o ogólnych warunkach bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

W każdym przypadku, temperatura w pomieszczeniach stałej pracy siedzącej nie może być niższa niż 18°C (chyba że ze względu na stosowane technologie jest to niemożliwe, bo np. podwładny pracuje w chłodni). Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do czego zobowiązuje zapis w rozporządzeniu o ogólnych warunkach bhp (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

Jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi odpowiednich warunków w miejscu pracy, pracownik może odmówić wykonywania obowiązków.

Przepisy BHP dyscyplinują pracodawcę

Przepisy BHP nie narzucają pracownikowi, jak ma się ubierać do pracy na otwartej przestrzeni. Jednak takie wymagania stawia pracodawcom – muszą zapewnić ciepłą odzież roboczą. Jest to szczególnie ważne podczas wykonywania robót budowlanych. Do tego jest potrzebna dobra organizacja placu budowy. Nie jest już bowiem tak, że z powodu mrozu zamiera praca na budowie. Nowoczesne technologie umożliwiają pracę nawet w niskich temperaturach. A co z ludźmi, którzy ją wykonują? Prędzej czy później mróz staje się dla człowieka niebezpieczny. W takiej sytuacji  pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni, w pobliżu miejsc ich pracy, pomieszczenia (nie może być mniejsze niż 8 m2) do ogrzania się i do przygotowania sobie ciepłego posiłku, o ile sam go nie zapewnia. Może się zdarzyć, że nie ma tzw. technicznych możliwości organizacji takiego miejsca, wówczas pracodawca powinien ustawić w pobliżu stanowisk pracy źródła ciepła, na przykład koksowniki, które chociaż niektórym przypominają odległe czasy, ale znakomicie sprawdzają się w czasie mrozów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej