Przedawnienie po pięciu latach – bezwarunkowo. Rząd przygotowuje nowelizację Ordynacji podatkowej. Kiedy zmiany mogą wejść w życie?

2024-06-10 14:24
Przedawnienie zobowiązania podatkowego
Autor: Szymon Starnawski Po pięciu latach podatki nie będą obiektem kontroli urzędów skarbowych

Projekt zmian w artykule o przedawnieniu zobowiązania podatkowego w Ordynacji podatkowej złożyła Konfederacja. Nad nowelizacją pracuje także Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zmiana przepisów ułatwi życie a przede wszystkim oszczędzi nerwów wszystkim przedsiębiorcom. Pięcioletni okres przedawnienia zobowiązań nie będzie mógł trwać w nieskończoność.

Spis treści

  1. Przedawnienie obowiązku podatkowego – co to jest?
  2. Przedawnienie podatku – czy pięć lat może trwać dłużej?
Webinar Szkoła Budowania 22.05.2024

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowuje projekt deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego, który mają uprościć zawiłe procedury i ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Jednym z postulatów zgłaszanych rządzącym od lat było wprowadzenie zmian w artykule 70 Ordynacji podatkowej.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów okres pięciu lat przedawnienia wstrzymuje wszczęcie postępowania skarbowego, od rozpoczęcia którego liczy się od nowa.

Przedawnienie obowiązku podatkowego – co to jest?

To okres po jakim organ administracji skarbowej nie może już wszczynać postępowań, które zobowiązują podatnika do zapłaty zaległych należności, w dodatku z odsetkami. Przedawnienie następuje po pięciu latach licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przepisy dotyczące przedawnienia obowiązku podatkowego zawarte są w poświęconym tylko temu zagadnieniu artykuł 70. Ordynacji podatkowej.

Przedawnienie podatku – czy pięć lat może trwać dłużej?

Przedsiębiorcom spędza sen z powiek paragraf 6 pkt 1, który brzmi „Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”

Urzędy skarbowe często wykorzystywały ten zapis wszczynając postępowanie skarbowe w firmach niedługo przed okresem przedawnienia. To pozwalało na wydłużenie czasu w jakim za dany okres można było przeprowadzać w firmach kontrole skarbowe. W wyniku tego przedawnienie było w zasadzie fikcją, gdyż wszczynając kolejne postępowania pięcioletni okres można było wydłużać w nieskończoność.

Przedsiębiorcy odetchną – jakie zmiany?

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej ma zlikwidować zapis paragrafu 6 pkt 1. Dzięki temu zaległe zobowiązania podatkowego przedawnią się ostatecznie po pięciu latach.

Hotel Gołębiewski - Wisła, Karpacz, Mikołajki, Białystok - zdjęcia

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej