Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie 2023 - dla kogo? Nawet 134 tys. zł do wzięcia!

2023-03-15 7:24
Rusza program Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Autor: Getty Images Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - nie przegap okazji na założenie własnego biznesu

Są pieniądze na samozatrudnienie lub stworzenie miejsca pracy. Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie to program dla studentów, absolwentów, bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, ale także firm. Nie musisz mieć wkładu własnego! Jaką kwotę pożyczki można uzyskać? Jakie jest oprocentowanie pożyczki? Jak długo można ją spłacać?

Spis treści

 1. Dla kogo program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie?
 2. Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - finansowanie programu
 3. Jaka wysokość pożyczki w ramach programu?
 4. Korzystne oprocentowanie pożyczki
 5. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
 6. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
 7. Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

Dla kogo program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie?

Program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie ma na celu aktywizację osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy - absolwentów szkół, studentów, jak również osób bezrobotnych, opiekunów osób niepełnosprawnych, tak żeby uzyskali środki na założenie własnej firmy. Drugą grupą odbiorców są osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące stworzyć nowe miejsca pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy opiekunów lub poszukujących pracy absolwentów, w tym skierowanych przez PUP.

Program prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem instytucji finansujących, z którymi podpisze umowę. Są to instytucje zajmujące się rozwojem przedsiębiorczości. Ich wykaz można znaleźć na stronie banku. Wsparcie polega na udzielaniu pożyczek o niskim oprocentowaniu. W określonych przypadkach pożyczki będą mogły być częściowo umorzone.

Czytaj też:

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie - finansowanie programu

9 marca Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki któremu środki z Funduszu Pracy zostaną zwiększone o środki programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS). W ten sposób pula funduszy wspierających aktywizację zawodową wyniesie 936 mln zł.

"Program kierujemy głównie do grup, które mogą wykazać się większą aktywnością na rynku pracy – do osób młodych, studentów, kończących naukę, kobiet, opiekunów osób z niepełnosprawnościami" mówiła minister Marlena Maląg.

Zawarte porozumienie dotyczy uruchomienia pierwszego z planowanych w programie FERS instrumentów finansowych - pożyczek na samozatrudnienie. Zaplanowane środki powinny wystarczyć na wsparcie 7000 osób.

"Chcemy dotrzeć ze wsparciem do tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mają dobry pomysł, ale brakuje im źródeł finansowania” – mówił Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jaka wysokość pożyczki w ramach programu?

Pożyczki mogą wynosić do 134 tys. zł. To w tej chwili zadeklarowana wielkość. Jednak wartość pożyczki może ulec zmianie, gdyż jest uzależniona od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Maksymalna kwota pożyczki wyliczana jest jako 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Wielkość pożyczki udzielonej konkretnej osobie zależy również od przedstawionego biznesplanu, który będzie poddany analizie przez specjalistów z instytucji finansującej.

Co ważne, w programie obowiązuje zasada bez wkładu własnego. Przewiduje się 7-letni okres spłaty, ale istnieje też możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Osoby bezrobotne i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli ubiegać się o częściowe umorzenie pożyczki - do kwoty 40 tys. zł.

Wnioskodawca musi przedstawić swój pomysł na biznes, który jest możliwy do zrealizowania i zapewni wygenerowanie środków dających możliwość jego prowadzenia oraz spłaty pożyczki – czytamy w programie.

Korzystne oprocentowanie pożyczki

Oprocentowanie pożyczki jest ustalane w dniu podpisania umowy pożyczki. Jego podstawą jest aktualny poziom stopy redyskonta weksli NBP. Wysokość oprocentowania to 0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli NBP w zależności od rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej. Obecnie stopa redyskonta weksli NBP wynosi 6,8%, czyli oprocentowanie pożyczki może wynosić 1,7 lub 0,68% Co więcej, wnioskodawcy i pożyczkobiorcy są zwolnieni z opłat i prowizji z tytułu rozpatrzenia wniosku i udzielenia pożyczki.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Mogą się o nią starać

 • studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
 • opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Mogą się o nią ubiegać:

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkola i szkoły,
 • żłobki lub kluby dziecięce,
 • podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
 • producenci rolni,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie złożyć wniosek o pożyczkę?

W tej kwestii nie jest istotne miejsce zamieszkania lub zameldowania. Wniosek o pożyczkę składa się w siedzibie pośrednika BGK obsługującego obszar, na którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.

W ramach programu osoby, które uzyskały pożyczkę, mogą uzyskać doradztwo w sprawie prowadzenia biznesu oraz szkolenia, w szczególności na tematy: zakładanie działalności gospodarczej, formy opodatkowania planowanej działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej