Prawo wodne 2022 - rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy. Co zmieni się w Prawie wodnym tym razem?

2022-05-05 11:44
Nowelizacja Prawa wodnego
Autor: Getty Images Nowe Prawo wodne precyzuje bowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Nowe Prawo wodne zostanie dostosowane do unijnej dyrektywy dotyczącej m.in. oczyszczania ścieków komunalnych. Wprowadzi też nowe możliwości dla PGW Wody Polskie. Co dokładnie zmieni się w Prawie wodnym?

Spis treści

  1. Nowe Prawo wodne precyzuje obowiązki gmin
  2. Prawo wodne uproszcza wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
  3. Prawo wodne wprowadza nowe możliwości dla PGW Wody Polskie
  4. Prawo wodne - zmiana w 2018 roku

Nowe Prawo wodne precyzuje obowiązki gmin

W ramach nowelizacji Prawa wodnego doprecyzowane zostały dotychczasowe obowiązki gmin, m.in. jeśli chodzi o ewidencjonowanie i sprawozdawczość dotyczącą gospodarowania nieczystościami ciekłymi, w tym z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepisy dotyczące procedur sprawozdawczych związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Ponadto uregulowano kwestię powiązania KPOŚK z wieloletnimi planami rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.

Uzupełniono też przepisy dotyczące funkcjonowania systemu obsługi ścieków dowożonych do oczyszczalni specjalnym taborem, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą

Prawo wodne uproszcza wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków

W nowym Prawie wodnym uproszczeniu uległa także procedura wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Określono zasady dotyczące postępowania z nieczystościami ciekłymi z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Prawo wodne wprowadza nowe możliwości dla PGW Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą także w zakresie innych odnawialnych źródeł energii niż tylko elektrownie wodne. Rozwiązanie to zwiększy przychody PGW WP i zapewni lepsze wykorzystanie potencjału majątku Skarbu Państwa.

Projekt wprowadza także zgodną z systematyką finansów publicznych formę dotacji podmiotowej przyznawanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez Wody Polskie dotyczącej wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii – innych niż elektrownie wodne – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ważne

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.

Prawo wodne - zmiana w 2018 roku

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 nowe Prawo wodne wprowadziło duże zmiany w przepisach regulujących gospodarkę wodno-ściekową. Na mocy tej ustawy utworzone zostało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wyposażono w wiele kompetencji w tym zakresie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej