PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkowe od 2023? Ustawa o PPK - jakie zmiany od tego roku?

2023-02-01 11:18
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe ustawa o PPK
Autor: gettyimages Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to w dużym uproszczeniu dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania emerytalnego. Co to oznacza w praktyce? Czy PPK są opłacalne? Co się zmienia w PPK od 2023? Czy potrzebna deklaracja rezygnacji z PPK?

Spis treści

  1. Ustawa o PPK - zapis do PPK automatyczny
  2. Jak zrezygnować z PPK? Deklaracja o rezygnacji z PPK
  3. Co się zmienia w PPK od 2023? Autozapis do PPK
  4. Ile wynosi składka na PPK?
  5. Wypłata środków z PPK
  6. Ile dostaniemy z PPK po latach oszczędzania? Wyliczenia
  7. Czy PPK się opłacają?

Ustawa o PPK - zapis do PPK automatyczny

Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów określonych w ustawie o PPK ma obowiązek zawrzeć umowę z instytucją finansową o prowadzenie PPK. Instytucję finansową, w której będą utworzone prywatne rachunki PPK, wybiera pracodawca, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w razie jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych. Zapisu do PPK pracodawca dokonuje automatycznie, tzn. każdy pracownik spełniający warunek dotyczący ubezpieczenia jak wyżej, będący w przedziale wiekowym 18-55 lat zostaje zapisany do PPK bez podjęcia jakiegokolwiek działania ze swojej strony.

Pracodawca nie ma obowiązku zgłoszenia do PPK pracownika, który ukończył 55 lat. Taki pracownik może jednak sam zawnioskować o zgłoszenie i pracodawca musi ten wniosek uwzględnić. Pracownicy, którzy ukończyli 70 lat, nie mogą przystąpić do PPK.

Od 1 stycznia 2020 poszczególne grupy pracodawców sukcesywnie zobowiązane były do zgłaszania do PPK swoich pracowników. Ostatnia grupa pracodawców obejmująca sektor publiczny dołączyć musiała do PPK od 1 stycznia 2021 r.

Zapis do PPK jest automatyczny, toteż pracodawcy w przewidzianym dla nich terminie, zgłaszali pracowników spełniających kryteria podmiotowe zgłoszenia. Czynność ta nie wymagała konieczności uzyskania jakichkolwiek zgód, czy innych oświadczeń ze strony pracowników. W odniesieniu do nowych pracowników pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do PPK niepóźniej niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia tej osoby.

Jak zrezygnować z PPK? Deklaracja o rezygnacji z PPK

Udział w PPK jest dobrowolny, co oznacza, ze choć zapis do PPK jest dla większości pracowników automatycznie dokonywany przez pracodawcę, pracownik może zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Tylko złożenie oficjalnej deklaracji spowoduje, że z wynagrodzenia pracownika nie będzie pobierana wpłata na PPK. W każdym momencie pracownik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Nowy pracownik może to zrobić jeszcze przed jego zgłoszeniem do PPK. W tym celu wypełnia i przekazuje podmiotowi zatrudniającemu deklarację, której wzór określa i udostępnia Ministerstwo Finansów. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.

Co się zmienia w PPK od 2023? Autozapis do PPK

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy, które nakładają na podmiot zatrudniający dokonywanie cyklicznego autozapisu pracowników do PPK, bez względu na to, kiedy dołączyli oni do programu.

Co 4 lata, począwszy od roku 2023, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który uprzednio złożył deklarację o rezygnacji z PPK o ponownym zapisie do PPK i dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Wobec tego w 2023 r. utracą ważność złożone uprzednio przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK. Oznacza to, że jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, od dnia 1 kwietnia 2023 r., podmiot zatrudniający dokona wpłat za uczestnika do PPK i uczestnik ten zostanie objęty programem PPK do momentu ponownego złożenia deklaracji o rezygnacji.

Rezygnację nadal będzie można złożyć w każdym momencie, natomiast należy liczyć się z faktem, że jeśli pracownik złoży deklarację zbyt późno, za miesiące kiedy był objęty PPK, nawet bez jego woli, pracodawca potrąci mu z wynagrodzenia stosowną część składki na PPK. Ponowną deklarację o rezygnacji w 2023 r. będzie można złożyć od dnia 1 marca 2023 r.

Złożona od 1 marca 2023 r. deklaracja o rezygnacji z PPK będzie ważna przez kolejne 4 lata. Po upływie tego terminu deklarację trzeba będzie złożyć ponownie. Ponowny autozapis do PPK będzie miał miejsce w 2027 i dalej co kolejne 4 lata.

Należy pamiętać, że pracownik może w każdym czasie powrócić do PPK, nawet mimo wcześniejszej deklaracji o rezygnacji. Potrzeba do tego będzie złożenia stosownego oświadczenia wobec pracodawcy, które ma on obowiązek przyjąć i włączyć pracownika do programu.

Ile wynosi składka na PPK?

Miesięczna składka na PPK składa się z wpłaty pracownika, pracodawcy i wpłaty państwa. Wpłata pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto. Pracownik może też dobrowolnie wpłacić dodatkową składkę w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Wpłata pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto. Pracodawca może wpłacić dodatkowo na rachunek pracownika w PPK składkę w wysokości do 2,5 % wynagrodzenia brutto. Wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w podmiocie zatrudniającym. Wpłata państwa wynosi 250 zł na tzw. powitanie i następnie co roku po 240 zł.

Wypłata środków z PPK

Uczestnik PPK może w każdym momencie wypłacić swoje środki zgromadzone w ramach PPK, jednak warunki wypłaty będą różne przed i po osiągnięciu 60 roku życia. Tutaj piszemy więcej na temat kiedy opłaca się wypłacać środki z PPK: Czy możliwa wcześniejsza wypłata z PPK? Kiedy najlepiej wypłacić pieniądze?

Ile dostaniemy z PPK po latach oszczędzania? Wyliczenia

Zakładając, że przystępujemy do PPK w wieku 35 lat, nasze wynagrodzenie brutto to 7000 zł, a zarówno my (jako pracownik) i pracodawca wpłacamy jedynie obligatoryjną część składki, odpowiednio 2 i 1,5%, zaś oszczędzamy do 60 roku życia i dokonujemy wypłaty w domyślnej konfiguracji, tj. 25% wypłata jednorazowa i pozostała część w 120 ratach, mamy do wypłaty po 25 latach łączną kwotę 162 932 zł. z tego wypłata jednorazowa wynosi 40 733 zł, natomiast miesięcznie wypłacana przez 120 miesięcy kwota to 1 166 zł. Należy w tym miejscu podkreślić, że kwota wpłacona ze składek pracownika to 59 668 zł.

Czy PPK się opłacają?

PPK z całą pewnością są ciekawą opcją do rozważenia pod kątem oszczędzania na przyszłość, która nie zrujnuje comiesięcznego budżetu jakim dysponuje pracownik.

Kwoty jakie stanowią składkę po stronie pracownika w stosunku miesięcznym są zazwyczaj niewielkie, natomiast mogą stanowić duże wsparcie w okresie emerytalnym, tym bardziej, że przewidywania dla systemu emerytalnego na przyszłość nie napawają optymizmem.

Dużą zaletą PPK jest obligatoryjna partycypacja w naszych składkach zarówno po stronie pracodawcy, jak i państwa. Należy mieć na uwadze, że w każdej chwili możemy zrezygnować z PPK, jak również do PPK dołączyć. Środki z PPK podlegają również dziedziczeniu na zasadach ogólnych.

Na pierwszy rzut oka PPK wydają się pozbawione wad, niemniej PPK opierają się na konsekwencji działania, bowiem bez większych ograniczeń i potrąceń otrzymamy środki z PPK dopiero po 60 roku życia, przy założeniu domyślnego systemu wypłaty, który zakłada wypłatę całości albo części zgromadzonych środków w co najmniej 120 ratach. W zasadzie każde odstępstwo od tej reguły będzie wiązało się z jakimiś wadami i zmniejszeniem kwoty do wypłaty. Niezależnie jednak od istnienia wad tego systemu, zawsze warto mieć dodatkowe środki do dyspozycji, nawet gdy nie będą one wypłacone w najbardziej korzystnym dla nas momencie i konfiguracji.

Kontakt do autorki znajdziesz tu: chmuralegal.pl

Kontakt do autorki

Kontakt do autorki znajdziesz tu: chmuralegal.pl

Kancelaria Chmura i Partnerzy zapewnia wszechstronną obsługę prawną dla przedsiębiorców, w tym w szczególności z branży budowlanej, nieruchomości. Działalność kancelarii koncentruje się na zapewnieniu klientom kompleksowego wsparcia w zakresie rozwiązywania ich problemów prawnych oraz pomocy w rozwijaniu działalności gospodarczej.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej