Pozwolenie na budowę dla magazynów energii - braki w prawie. Inwestor ponosi koszty bezzasadnie

2023-05-12 12:46
magazyn energii
Autor: GettyImages Magazyn energii umożliwia uniezależnienie zużywania energii elektrycznej od czasu, kiedy jest ona wytwarzana w instalacji PV

Brak w dalszym ciągu uregulowania kwestii związanych z magazynowaniem energii dla prywatnych inwestorów. Dlaczego wykonanie magazynu energii wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

Spis treści

  1. Czy magazyn energii potrzebuje pozwolenia na budowę?
  2. Dlaczego budowa magazynu energii wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę?

Obowiązujące przepisy prawa niestety nie podążają za rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to rozwiązań przewidzianych dla inwestorów prywatnych, które  wymagają od inwestorów w dalszym ciągu ponoszenia kosztów związanych z procesem administracyjnym.

Czy magazyn energii potrzebuje pozwolenia na budowę?

Ustawodawca nie uregulował ustawowych zwolnień z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę m.in. magazynów energii, które wydaje się, powinny być zwolnione z tego obowiązku. Zwolnione, oczywiście, w odniesieniu do określonej mocy magazynowania.

Z uwagi na konstrukcję art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) – nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

  • pomp ciepła,
  • wolno stojących kolektorów słonecznych,
  • urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a Prawa budowlanego.

Niestety ustawodawca nie przewidział w tym miejscu ustawowego zwolnienia w zakresie magazynów energii pochodzących z tych urządzeń.

Czytaj też:

Dlaczego budowa magazynu energii wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę?

Niestety brak uregulowania tej kwestii powoduje zasadne wątpliwości interpretacyjne. Za zasadne należy uznać, że w obecnie obowiązującym porządku prawnym, montaż takiego urządzenia wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w orzecznictwie sądów administracyjnych – wyjątków nie można interpretować rozszerzająco, dlatego też magazyny energii nie wchodzą do ustawowych wyjątków, o których mowa w art. 29 Prawa budowlanego i wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym miejscu należy wskazać, że skład Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23.01.2014 r. sygn. akt: II SA/Go 1099/13 orzekł: „nie może zatem dziwić ostrożność organów, które w swojej argumentacji hołdują tradycyjnemu modelowi interpretacyjnemu – w tym przypadku opartemu na językowych dyrektywach wykładni oraz regule exceptiones non sunt extendendae (wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco).”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej