Portal eBudownictwo GUNB upraszcza formalności i ułatwia prowadzenie budowy. Cyfryzacja procesu budowlanego jest faktem

2023-09-08 13:57
Portal eBudownictwo - cyfryzacja procesu budowlanego zgłoszenie przez internet
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Już teraz całkowicie przez Internet można od strony formalności przeprowadzić cały proces budowlany - od wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem po założenie na koniec Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego

Portal eBudownictwo umożliwia dostęp do wszystkich usług cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dzięki portalowi Inwestorzy mogą bez zbędnej straty czasu realizować proces budowlany w jednym miejscu.

Spis treści

 1. Wnioski i zgłoszenia: jak składać w wersji cyfrowej?
 2. Jak eBudownictwo umożliwia cyfryzacja procesu budowlanego?
 3. eBudownictwo: cyfrowy projekt budowlany
 4. Brama do wszystkich usług cyfrowych w budownictwie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) zaprasza wszystkich inwestorów budujących własne domy i fachowców pracujących w branży budowlanej do korzystania z portalu eBudownictwo.

Wnioski i zgłoszenia: jak składać w wersji cyfrowej?

W portalu możne skorzystać z 26 formularzy. Przede wszystkim od lipca 2021 r. można złożyć online wniosek o pozwolenie na budowę i zgłoszenie z projektem budowlanym. Ponadto można złożyć:

 • wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy,
 • wygenerować oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Do każdego wniosku jest dostępna nie tylko szczegółowa instrukcja, ale i omówienie całego zagadnienia na kanwie obowiązującego prawa i praktyki stosowania. Dodatkowo dostępna jest gotowa baza pytań i odpowiedzi.

Sięgnijmy po przykład - Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (PB-2a) do 70 m².

Zainteresowana osoba oprócz pobrania, wypełnienia i wysłania drogą elektroniczną wniosku uzyska w jednym miejscu pełną wiedzę  - kiedy trzeba dokonać zgłoszenia, kto go dokonuje, jaki zakres prac tego wymaga. Poza tym terminy i cały szczegółowy opis procedury składania zgłoszenia drogą elektroniczną.

Tak samo jest w przypadku innych dokumentów, które już są dostępne w zakładce eBudownictwo Wnioski.

Jak eBudownictwo umożliwia cyfryzacja procesu budowlanego?

W drugiej połowie 2020 r. wspólnie z 17 starostwami został przeprowadzony program pilotażowy serwisu eBudownictwo. Testowany był proces przesyłania i odbierania wniosków z projektem budowlanym we współpracy z pracowniami architektonicznymi. Architekci równolegle przesyłali do urzędu wnioski w formie papierowej i elektronicznej, które były na bieżąco analizowane. Wyniki pilotażu były pozytywne.

W przeprowadzonych badaniach ankietowych prawie 90 procent badanych wskazało, że praca z elektronicznymi wnioskami ułatwi im pracę, a ponad 90 procent twierdzi, że serwis eBudownictwo będzie przydatny w codziennych obowiązkach zawodowych. W odpowiedziach na wszystkie pytania dotyczące wpływu cyfryzacji na efektywność, szybkość i łatwość wykonywania pracy, a także przydatność serwisu eBudownictwo badani podkreślali pozytywny stosunek do proponowanego kierunku zmian.

eUsługi GUNB pokazują, że prowadzenie spraw z obszaru budownictwa w formie elektronicznej wiele ułatwia.

Efekty można zobaczyć już na początkowym etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę – już dziś można to zrobić przez Internet, bez straty czasu czy papieru. Wraz z wnioskiem można przesłać projekt architektoniczno-budowlany do urzędu. Przygotowanie dokumentów jest proste i wygodne.

Na etapie realizacji budowy, można prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy w miejsce tradycyjnego. To rozwiązanie, dostępne w aplikacji EDB, pozwala na ocenę stanu zaawansowania robót z każdego miejsce i o dowolnej porze.

Budowa zakończona? Teraz można założyć Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego. Dzięki aplikacji cKOB, wgląd do aktualnych protokołów i wpisów kontrolnych uprawnionych służb, jest dostępny 24/7.

eBudownictwo: cyfrowy projekt budowlany

Teraz inwestorzy mają też możliwość przedłożenia projektu w wersji elektronicznej. To jest rewolucja w branży projektowej. 1 lipca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – umożliwiające przygotowanie / oprawienie projektu w postaci pliku komputerowego. Pod tym względem jesteśmy w czołówce europejskiej. Tylko Dania, Szwecja wprowadziły cyfrowy projekt budowlany w obsłudze administracyjnej.

Korzyścią wynikającą z cyfrowego projektu budowlanego jest uproszczenie formy dokumentu, ułatwienie pracy projektantom, inwestorom, przyśpieszenie procesu składania wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności dla pracowni projektowych. Druk dużego projektu liniowego może kosztować projektanta ponad 2000 zł.

Brama do wszystkich usług cyfrowych w budownictwie

Z poziomu portalu można uzyskać dostęp do następujących aplikacji i systemów GUNB:

 • eBudownictwo Wnioski
 • Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)
 • Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
 • Elektroniczny Centralny rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)
 • eWykonaniaZastępcze
 • Akademia GUNB

Poprzez portal można także przejść do bazy wiedzy GUNB, listy pytań i odpowiedzi, bloga o cyfryzacji dostępnych na stronie gunb.gov.pl.

Ponadto, portal udostępnia informacje na temat Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB).

W dłuższej perspektywie SOPAB ma zrealizować ideę „jednego okienka” do prowadzenia spraw obywateli z obszaru budownictwa.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej