Pomoc klęskowa dla rolników 2022 - ARiMR przyjmuje wnioski do 30 listopada! Zgłoś szkodę rolniczą. Jak złożyć wniosek klęskowy?

2022-11-23 14:45
Pomoc klęskowa 2022
Autor: Getty Images Pomoc klęskowa 2022 to rządowa pomoc dla rolników. Będzie przyznawana rolnikom, którzy ponieśli straty m.in. z powodu suszy, powodzi, gradu, itp.

Pomoc klęskowa 2022 przeznaczona jest dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej, w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej został przedłużony i potrwa do 30 listopada 2022 - poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jakie dopłaty dla rolników w ramach pomocy klęskowej w 2022 roku? Uwaga - rolnicy zgłaszają ciągłe problemy z działaniem aplikacji ,,Zgłoś szkodę rolniczą”.

Spis treści

 1. Gdzie składać wnioski o pomoc klęskową dla rolników 2022?
 2. Jak składać wniosek o wsparcie klęskowe?
 3. Pomoc klęskowa 2022 - do kiedy wnioski? Ważna data złożenia
 4. Komu przysługuje pomoc klęskowa w 2022 roku?
 5. Instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc klęskową dla rolników 2022
 6. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc klęskową?
 7. Ile dopłaty dla rolnika w ramach pomocy klęskowej?
 8. Jak wypłacane są pieniądze w ramach pomocy klęskowej?

Gdzie składać wnioski o pomoc klęskową dla rolników 2022?

Wnioski o pomoc finansową w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, należy składać do Biur Powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej agencji. Należy go kierować do kierownika biura powiatowego Agencji.

Jak składać wniosek o wsparcie klęskowe?

Wnioski mogą być składane:

 • w kancelarii biura powiatowego ARiMR,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jak założyć profil zaufany krok po kroku?

Pomoc klęskowa 2022 - do kiedy wnioski? Ważna data złożenia

Wnioski o pomoc klęskową rolnicy muszą złożyć do 30 listopada 2022 roku. Termin został przedłużony o ponad tydzień.

Ważne

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego ARiMR. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu, a nie data jego nadania. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu. W przypadku złożenia wniosku po 30 listopada 2022 nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Komu przysługuje pomoc klęskowa w 2022 roku?

Pomoc klęskowa przysługuje rodzinie:

 • w skład której wchodzą osoby pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
 • w której co najmniej jedna osoba prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
 • w której co najmniej jednej osobie został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wniosek mogą złożyć gospodarstwa rolne, w których w 2022 roku wystąpiły klęski spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi m.in. opadami gradu, deszczu nawalnego, działania ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, suszy.

Instrukcja wypełnienia wniosku o pomoc klęskową dla rolników 2022

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pomoc klęskową?

Do wniosku o pomoc klęskową należy dołączyć:

 • kopię protokołu oszacowania szkód, który zawiera informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny lub (protokół należy pobrać z aplikacji https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign, jeżeli został złożony wniosek do 31 października).

Aplikacja suszowa 2022 - gdzie znaleźć protokół szacowania szkód rolniczych? Co zrobić jeśli aplikacja nie działa?

 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk protokołu oszacowania szkód, który zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2022 roku suszy lub
 • uwierzytelniony przez członka rodziny ubiegającego się o pomoc wydruk kalkulacji oszacowania szkód, zawierającej informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2022 roku.

Jak złożyć wniosek o oszacowanie strat, aby uzyskać protokół

 • zgodę współwłaścicieli gospodarstwa rolnego na ubieganie się o pomoc finansową, o której mowa w § 13zs rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz.187, z późn. zm.), w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.
Uwaga

Aplikacja ,,Zgłoś szkodę rolniczą”od pewnego czasu nie działa poprawnie. Rolnicy mają duże problemy z generowaniem protokołów. Problem miał zniknąć od 1 listopada, ale tak się nie stało. Pierwotny termin na składanie wniosków do ARiMR był do 15 listopada. Z powodu powtarzających się problemów z aplikacją, składanie wniosków zostało przedłużone do 30 listopada. Problemy z działaniem aplikacji należy zgłaszać na adres susza@coi.gov.pl.

Ile dopłaty dla rolnika w ramach pomocy klęskowej?

10 000 zł – w przypadku gdy szkody są:

 • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
 • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

5 000 zł – w przypadku gdy szkody są:

 • spowodowane wystąpieniem gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny i wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, lub
 • spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

W przypadku gdy rodzina dysponuje dwoma protokołami oszacowania szkód, np. gdy szkody w gospodarstwie rolnym zostały poniesione w wyniku suszy i np. gradu, pomoc przyznaje się w wysokości odpowiadającej wyższej ze stawek.

Jak wypłacane są pieniądze w ramach pomocy klęskowej?

Pomoc, jest wypłacana na rachunek członka gospodarstwa domowego, który złożył wniosek.

Źródło: gov.pl

Ciekawe

Budżet programu wynosi 450 mln. zł. W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej