Podwyżki w budżetówce 2024. 1 lipca pracownicy dostaną wyższe pensje

2024-06-11 9:30
Podwyżki w budżetówce
Autor: Szymon Starnawski Idą podwyżki dla budżetówki - kto je otrzyma jeszcze w 2024 roku?

Do tej pory podwyżki w budżetówce otrzymali nauczyciele i urzędnicy państwowej sfery budżetowej. Rząd obiecywał znaczący wzrost wynagrodzeń dla całej sfery budżetowej. Kolejne grupy mają już podwyżkę w kieszeni. 1 lipca 2024 będzie prawdopodobnie ważną datą dla kolejnych grup. Kto jeszcze dostanie podwyżkę w 2024?

Spis treści

  1. Nauczyciele, żołnierze, policjanci już po podwyżkach
  2. Podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych
  3. Podwyżka w służbie zdrowia
  4. Jakie podwyżki dla pracowników samorządowych?

Wysokości wynagrodzeń w sferze budżetowej regulują ustawy i rozporządzenia Rady Ministrów i ministerstw. Nowa koalicja rządząca obiecywała 30% podwyżki dla nauczycieli i 20% dla pozostałych grup sfery budżetowej. Na razie wyższe pensje otrzymała tylko część z 3,5 mln pracowników budżetówki. Dla pozostałych grup ważną datą będzie 1 lipca 2024 r. To właśnie wtedy mają wejść w życie zmiany, które podniosą zarobki w służbie zdrowia, a być może też i w samorządach.

Nauczyciele, żołnierze, policjanci już po podwyżkach

Nauczyciele którzy zaczynają pracę w zawodzie otrzymali aż 33% podwyżkę, przy tym kwota podwyżki nie mogła być niższa niż 1500 zł. Pozostali nauczyciele w tym przedszkolni i akademiccy otrzymali 30% podwyżkę płacy.

Podwyżka 30-procentowa w szkołach nie dotyczy jednak zatrudnionych w placówkach oświatowych pracowników niepedagogicznych. Według założeń budżetowych powinni dostać podwyżkę w wysokości zakładanej wcześniejszym budżetem, czyli 6,6% do wynagrodzenia i 5,7% z funduszy premiowych.

Pracownicy państwowej sfery budżetowej, do których należą: wojsko, policja, celnicy, urzędnicy skarbowi, pracownicy ZUS i KRUS otrzymali w 2024 r. do 20% podwyżki.

Podwyżki dla pracowników podmiotów leczniczych

5 kwietnia 2024 weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia. Chodzi o wynagrodzenia pracowników nie związanych z lecznictwem m.in. informatyków, bibliotekarzy, pracowników technicznych, sekretarek (pełna lista z Załączniku 1 do Dz.U. 2023 poz. 987).

Minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego we wszystkich kategoriach zaszeregowania wzrosły o ok. 20%. W związku z tym stawka minimalna w I kategorii zaszeregowania wynosi 4242 zł brutto (obecnie 3490 zł), a maksymalna 4440 zł brutto (obecnie 3700 zł). Kategorii zaszeregowania w związku z zajmowanym stanowiskiem i funkcją jest osiemnaście a minimalne stawki są ustalone od 4242 zł dla I. kategorii do 5080 zł dla XVIII kategorii zaszeregowania; odpowiednio maksymalne stawki wynoszą 4440 – 10 310 zł.

Podwyżka w służbie zdrowia

Zarobki w służbie zdrowia ustalane są zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych.

Zgodnie z tymi przepisami 1 lipca każdego roku najniższe wynagrodzenie dla personelu medycznego i pomocniczego zatrudnionych w podmiotach medycznych wzrasta wraz ze wzrostem kwoty przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim. Ogłasza ją rokrocznie Główny Urząd Statystyczny. Wysokość przeciętnej pensji za rok 2023 wyniosła 7155,48 zł brutto i jest wyższa od tej z 2022 r. o 809,33 zł, co oznacza, że od 1 lipca 2024 r. pracownicy służby zdrowia otrzymają rewaloryzację swoich zarobków.

Podstawą do wyliczenia jest iloczyn współczynnika pracy z tabeli płac i przeciętnego wynagrodzenia brutto. Wzrost dla pracowników ze współczynnikiem pracy równym 1 oznacza podwyżkę o 809,33 zł. Przy współczynnikach niższym i wyższym będzie to kwota odpowiednio wyższa lub niższa. Przykładowo pracownik niemedyczny z wykształceniem poniżej średniego – współczynnik 0,65 otrzyma 526,06 zł więcej, lekarz ze specjalizacją – współczynnik 1,45 otrzyma 1173,53 zł podwyżki; to najniższa i najwyższa kwota podwyżek.

Jakie podwyżki dla pracowników samorządowych?

Ustawa okołobudżetowa przyjęta w lutym nie przewidziała znaczących podwyżek dla pracowników samorządowych. Pracownicy samorządów mogli liczyć na maksymalnie 12,3% ustalonych w budżecie poprzedniego rządu; 6,6% podwyżki i 5,7% z funduszy premiowych.

Pracujący w jednostkach samorządowych, co prawda dostali 1 lipca 2023 r. podwyżki a najmniejsze wynagrodzenia wzrosły o 1150 zł brutto. Minimalne stawki po podwyżce dla kategorii od I do XX wyniosły od 3300 zł do 5200 zł brutto. W momencie przyjęcia rozporządzenia minimalna stawka I. kategorii była niższa o 300 zł od ustawowego minimalnego wynagrodzenia w tamtym okresie, czyli 3600 zł; a dopiero minimalna stawka VII kategorii zaszeregowania pracowników była równa minimalnej krajowej. Obecnie różnica pomiędzy kwotami najniższych wynagrodzeń w samorządach a minimalną krajową jest jeszcze wyższa.

Pewni podwyżki od lipca 2024 są pracownicy socjalni w samorządach. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy społecznej, w której znalazł się zapis o comiesięcznym dodatku motywacyjnym dla pracowników socjalnych w wysokości 1000 zł brutto, czyli ok. 700 zł netto.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się 2 maja projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przewiduje ona podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzeń w jednostkach samorządowych o 1000 zł do 4000 zł w I kategorii zaszeregowania do 6200 zł w XX kategorii zaszeregowania.

Wejście w życie rozporządzenia jest planowane na 1 lipca 2024 r. Oznacza to, że już w lipcu pracownicy samorządów otrzymają obiecaną ponad pół roku temu podwyżkę.

Wieże widokowe. 10 miejsc z pięknymi widokami

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej