Płaca minimalna 2025. Jaka będzie najniższa krajowa w 2025 roku?

2024-05-06 12:27
Wynagrodzenie minimalne
Autor: Szymon Starnawski/Murator Płaca minimalna - rewolucyjne zmiany 2025

Ile będziemy zarabiać w 2025 roku? Już od kilku płaca minimalna wzrastała o wiele szybciej niż średnie wynagrodzenie. Przygotowywana ustawa o minimalnym wynagrodzeniu ma uzależnić je od wysokości średniej krajowej. O ile wzrośnie płaca minimalna w 2025? Jaka będzie wysokość najniższej pensji Polaków?

Spis treści

  1. Minimalne wynagrodzenie – co to jest?
  2. Jaka będzie najniższa krajowa w 2025 roku?
  3. Czy płaca minimalna 2025 będzie inna?
Z czego budować dom? Szkoła Budowania

W latach 2022 – 2024 wzrost płacy minimalnej wyniósł 43% i był niemal dwukrotnie wyższy od średniego wynagrodzenia, które w tym czasie wzrosło „tylko” 23%. Kwota płacy minimalnej ma duże znaczenie na obliczenie wielu świadczeń i opłat, m. in. składek ZUS. Wzrost pensji minimalnej sprawia także, że większa liczba pracowników przekracza kwotę wolną od podatku, czyli 30 000 zł rocznie.

Minimalne wynagrodzenie – co to jest?

Pensja minimalna to najmniejsza kwota wynagrodzenia jaką powinien zapłacić pracodawca osobie zatrudnionej na pełny etat w ramach stosunku pracy.

W Polsce minimalna krajowa jest ustalana każdego roku na podstawie ustawy z 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Propozycję wysokości pensji minimalnej proponuje corocznie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rada Ministrów rozważa tę propozycję i w przypadku jej przyjęcia poddaje ją do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego. Rada złożona z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców musi do 15 lipca przedstawić rządowi uzgodnioną w toku negocjacji propozycję wysokości wynagrodzenia minimalnego. W przypadku, gdyby nie mogła jej ustalić Rada Ministrów do 15 września sama ustala jej wysokość, która nie może być niższa od przyjętej i zaproponowanej do negocjacji w RDS.

Proponowana kwota pensji minimalnej wynika z prognozowanej na kolejny rok inflacji a także w przypadku gdy pensja minimalna jest niższa od 50% średniego wynagrodzenia to także o 2/3 realnego wzrostu gospodarczego.

W 2024 zaplanowano dwukrotnie podniesienie pensji minimalnej. Wynika to z prognoz, które zakładają inflację powyżej 5%. Od 1 stycznia wynosi ona 4242 zł brutto, czyli 3222 zł netto, a od 1 lipca wzrośnie do 4300 zł – 3261,50 zł netto.

Jaka będzie najniższa krajowa w 2025 roku?

Dotychczasowe prognozy NBP zakładają w 2025 roku inflację ok. 4,1%, jednak może być wyższa ze względu na odmrożenie cen energii od lipca 2024 r. Stosując dotychczasową metodę podnoszenia kwoty płacy minimalnej względem prognozowanego wzrostu cen w 2025 powinna ona wzrosnąć przynajmniej o ok. 200 zł do 4500 zł brutto.

Czy płaca minimalna 2025 będzie inna?

Minimalne wynagrodzenie w 2025 r. będzie już prawdopodobnie ustalane inaczej niż do tej pory. Wynika to z potrzeby wdrożenia przez polski rząd unijnych dyrektyw w sprawie minimalnych płac do 25 listopada 2024 r.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała, że ustawa w sprawie nowych regulacji dotyczących ustalania pensji minimalnej jest już prawie gotowa.

Jednym z przepisów ustawy będzie zapis, który ustali, że minimalna krajowa będzie się musiała równać wynagrodzeniu zasadniczemu. Do tej pory bowiem płaca zasadnicza była często zaniżana a do minimalnej krajowej podnosiły ją premie i inne dodatki. Od przyjęcia ustawy dodatkowe pieniądze będą rzeczywiście dodatkowe ustalane poza minimalnym wynagrodzeniem. Pensja zasadnicza nie będzie mogła być niższa od minimalnej krajowej. To właśnie od tego wynagrodzenia są wyliczane składki pracowników. Jeśli była niższa to od tej niższej wartości były odprowadzane składki, m.in. emerytalna.

Wynagrodzenie minimalne według przyjętych 19 października 2022 r. dyrektyw UE powinno wynosić 60% mediany wynagrodzenia brutto lub 50% średniej pensji brutto.

Gdyby przyjąć do obliczeń połowę średniej krajowej to minimalne wynagrodzenia na początku 2024 powinno wynosić 3884 zł, czyli 358 zł mniej niż zostało przyjęte, ale w marcu, kiedy średnia krajowa poszybowała do 8409 zł, wyniosłoby 4204,50 zł, a więc niemal tyle samo ile wynosi obecnie oficjalnie ustalone według starych zasad.

Kwota minimalnej krajowej w 2025 r. z pewnością nie tylko będzie inna, ale także obliczona według innych niż dotychczas zasad. Szczegóły poznamy w momencie kiedy zakończą się prace nad rządowym projektem. Być może jeszcze w maju zostanie on skierowany do konsultacji i dalszych prac legislacyjnych.

Polskie cuda z drewna

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej