Podwyżka ZUS 2024. Tak wysokich składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy nigdy nie płacili

2023-10-23 16:09
Składki ZUS - rekordowo wysokie podwyżki w 2024 roku
Autor: getty images

Dla przedsiębiorców 2024 r. zapowiada się wyjątkowo trudnym pod względem obciążeń. Nawet jeśli nie będzie niekorzystnych zmian w podatkach, mocno na ich kosztach zaważy podwyżka składek ZUS. Korzystający z preferencyjnych składek zapłacą je o 20% wyższe, a dla pozostałych wzrosną do prawie 1,6 tys. zł co miesiąc, nie licząc ubezpieczenia zdrowotnego.

Spis treści

  1. Aż 20-procentowa podwyżka składek: dla kogo
  2. Duży ZUS: jaka podwyżka składki dla prowadzących działalność gospodarczą
  3. Składka zdrowotna 2024:  przedsiębiorca zapłaci jeszcze więcej

Tak rekordowo wysokie składki to w przypadku Małego ZUS oraz Małego ZUS plus konsekwencja wzrostu płacy minimalnej do nie notowanych wcześniej poziomów, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców – przeciętnego wynagrodzenia. Płaca minimalna została ogłoszona przez rząd i zgodnie z procedurami przekazana do konsultacji na forum Rady Dialogu Społecznego, przeciętne wynagrodzenie zaś zostało ustalone w formie prognozy stanowiącej część projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Aż 20-procentowa podwyżka składek: dla kogo

Szczególnie dotkliwa, pod względem skali, podwyżka składek na ZUS czeka przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność, a w związku z tym mają prawo do płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w ulgowej wysokości.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności, mogą skorzystać z preferencyjnych stawek składek ZUS. Wylicza się je od minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 3 490 zł., a od lipca wzrośnie do 3 600 zł. W przyszłym roku również ma wzrosnąć dwa razy. Pierwsza podwyżka nastąpi 1 stycznia 2024 roku. (do poziomu 4 242 zł), druga – 1 lipca 2023 roku do kwoty 4 300 zł.

Kto rozpoczyna działalność gospodarczą i nie prowadził jej wcześniej, licząc pięć lat wstecz, ani nie będzie w jej ramach zarobkował w taki sam sposób jak robił to u pracodawcy, może najpierw skorzystać z Ulgi na Start. Polega to na tym, że przez pierwszych sześć miesięcy jest się zwolnionym z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne ZUS, a płaci się jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Następny etap to Mały ZUS – prawo do płacenia przez kolejne 24 miesiące składki w preferencyjnej wysokości. Jest ona ustalana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę – podstawę wymiaru składek stanowi 30% płacy minimalnej. Standardowo jest to 60% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie składki preferencyjne są prawie czterokrotnie niższe od standardowych.

Ale na tym nie koniec. Od 2020 można dodatkowo skorzystać jeszcze z ulgi określanej mianem Mały ZUS Plus. Oznacza ona możliwość wydłużenia okresu niższych od standardowych składek, jednak tylko dla osób, które nie osiągają zbyt wysokich dochodów z działalności.

– Dwie podwyżki płacy minimalnej spowodują dwie zmiany w wysokości składek ZUS w 2024 roku. W przypadku ZUS preferencyjnego, podstawa składek (bez składki zdrowotnej) to 30% wynagrodzenia minimalnego. Obecnie podstawa ta wynosi 1 047 zł, a składki od niej liczone – 331,26 zł miesięcznie. Od lipca podstawa wyniesie 1 080 zł, a składki 341,72 zł – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Od stycznia 2024 r. podstawa składki wzrośnie do kwoty 1 273 zł. Składki (bez składki zdrowotnej) za okres od stycznia do czerwca wyniosą 402,78 zł, a więc o 71,52 zł miesięcznie więcej niż w analogicznym okresie w bieżącym roku.

Z kolei po drugiej podwyżce od lipca 2024 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1 290 zł. W związku z tym należności za okres lipiec - grudzień 2024 wzrosną do poziomu 408,17 zł. Wzrost względem analogicznego okresu w bieżącym roku wyniesie 66,45 zł miesięcznie.

Duży ZUS: jaka podwyżka składki dla prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z założeniami do budżetu państwa na 2024 r., przeciętne wynagrodzenie prognozowane jest na poziomie 7 794 zł. Oznaczałoby to wzrost aż o 12,4% w stosunku rok do roku. Jeśli tak się stanie, to analogicznie wzrośnie też wysokość składek ZUS dla firm.

– Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przy tak prognozowanym wynagrodzeniu podstawa wyniesie 4 676,40 zł. Składki ZUS na rok 2024 wyniosą więc 1594,19 zł (bez składki zdrowotnej, naliczanej osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2023 składki wynoszą 1418,48 zł. Oznacza to wzrost o 175,70 zł miesięcznie – wylicza Piotr Juszczyk.

W skali roku dla przedsiębiorcy to koszt wyższy aż o 2 108,40 zł.

Miesięczną składkę na ZUS w wysokości 1594,19 zł trzeba będzie zapłacić niezależnie od tego czy w danym miesiącu osiągnęło się dochód czy nie.

Składka zdrowotna 2024:  przedsiębiorca zapłaci jeszcze więcej

Należy pamiętać, że oprócz powyższych składek przedsiębiorcy płacą jeszcze składkę zdrowotną, która od stycznia tego roku jest wyliczania w całkowicie zmieniony sposób.

Dla podatników rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% od dochodu, a dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego – 4,9% od dochodu. Ustawodawca zastrzegł jednak, że składka nie może być niższa niż 9% liczone od wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku jest to więc 314,10 zł miesięcznie.

– Przy wzroście pensji minimalnej do 4 242 zł od stycznia  2024 r., wysokość składki minimalnej wyniesie 381,78 zł (o 67,78 zł więcej). O tyle samo więcej zapłacą też podatnicy rozliczający się według karty podatkowej – wylicza Piotr Juszczyk.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej