Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników. Poza waloryzacją, od września 2023 zwiększą podstawę do naliczeń

2023-06-28 16:32
Młodociani pracownicy -  waloryzacja 2023 i wzrost wynagrodzeń
Autor: getty images Po wielu latach wynagrodzenia młodocianych pracowników, w tym uczących się w zasadniczych szkołąch budowlanych nie tylko zostaną zwaloryzowane, ale i realnie podwyższone. O ile?

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz praktykanci przyuczający się do zawodu bezpośrednio w firmach, poza waloryzacją wynagrodzenia, w końcu mają je mieć też naliczane od podwyższonej kwoty bazowej. Czy zachęci to młodzież do nauki zawodów i rzemiosła, które są coraz bardziej deficytowe, a co widać chociażby na przykładzie branży budowlanej?

Spis treści

  1. W 2023 r. waloryzacja wynagrodzeń o 14,4 proc.
  2. Od września realna podwyżka dla młodocianych: o ile?
  3. Młodociany pracownik: ile może pracować, jakie ma prawa?

Przez lata groszowe ekwiwalenty za pracę w ramach warsztatów szkolnych lub bezpośrednią naukę zawodu na przykład w zakładach rzemieślniczych nie zmieniały się nawet o złotówkę. A to za sprawą przepisów, zgodnie z którymi mają być waloryzowane dopiero gdy inflacja przekracza 5 proc.

W 2023 r. waloryzacja wynagrodzeń o 14,4 proc.

Dopiero w 2022 r. podwyższono wynagrodzenia dla młodocianych o 5,1 proc., co nie zmieniło faktu, że kształtują się one średnio na poziomie 300 zł miesięcznie; zróżnicowane są w zależności od roku nauki.

Znacząca waloryzacja nastąpiła dopiero w tym roku – w oparciu o inflacyjny wskaźnik GUS, który za 2023 r. wynosił 14,4 proc. Dzięki temu  obecnie wynagrodzenie w okresie nauki zawodu wynosi 324,03 zł miesięcznie – w pierwszym roku nauki, 388,94 zł w drugim, a 453,65 zł w trzecim roku nauki.

Od września realna podwyżka dla młodocianych: o ile?

Oprócz tego od 1 września ma nastąpić zwiększenie bazy, od której to wynagrodzenie jest naliczane – zamiast 5, 6 i 7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będzie to o 3 punkty procentowe więcej, czyli odpowiednio: 8, 9 i 10 proc.

Natomiast w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, baza wzrośnie do 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że uczniowie w pierwszym roku nauki będą otrzymywali co miesiąc 518,45 zł, w drugim roku – 583,26 zł a w trzecim 648,07 zł.

Z kolei przez cały okres przyuczenia dostaną za pracę po 453,65 zł miesięcznie.

W tym miejscu warto przypomnieć, że pracodawcy zatrudniający uczniów do przyuczenia do zawodu mogą uzyskać refundację zarówno samych wypłacanych wynagrodzeń jak i odprowadzanych od nich do ZUS składek na obowiązkowego ubezpieczenia społeczne.

Młodociany pracownik: ile może pracować, jakie ma prawa?

Zgodnie z kodeksem pracy młodociany pracownik to taki, który ukończył 15 lat a nie jest jeszcze pełnoletni (18 lat). Młodsze osoby można legalnie zatrudniać tylko w wyjątkowych i ściśle określonych sytuacjach.

Młodociany pracownik w zależności od wieku może pracować tylko 6-8 godzin na dobę i przysługują mu dokładnie takie same uprawnienia jak każdemu innemu pracownikowi. Do tych godzin zalicza się czas nauki w szkole. Ponadto jeśli młodociany pracownik nie legitymuje się jeszcze odpowiednimi kwalifikacjami, można go zatrudnić wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Przy czym tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin.

Pracodawcy, który narusza przepisy o zatrudnianiu młodocianych grozi kara grzywny od tysiąca do 30 tys. zł.

Nowe stawki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników mają obowiązywać od 1 września 2023 roku i powinny być formalnie wprowadzone drogą nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej