Podatki po nowemu

2007-03-26 15:31
podatki od nieruchomości wzrosną
Autor: Paweł Jakubowski

Do końca 2006 r. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nie płaciły podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP), jeżeli uzyskiwane środki przeznaczane były na cele gospodarki mieszkaniowej. Powyższe zwolnienie dotyczyło wszelkich kategorii osiąganych dochodów, w tym zysków z działalności gospodarczej (np. z wynajmu pomieszczeń na cele handlowe czy biura). Począwszy od 1 stycznia 2007 pojawiły się jednak znaczne ograniczenia.

Od początku 2007 r. dochody spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych przeznaczone na cele gospodarki mieszkaniowej są nadal zwolnione z opodatkowania PDOP, przy czym dotyczy to jedynie dochodów uzyskanych z tzw. "gospodarki zasobami mieszkaniowymi". Powyższe stwierdzenie oznacza, że zwolnienie z opodatkowania jest uzależnione nie tylko od przeznaczenia dochodu uzyskanego przez spółdzielnię czy wspólnotę, lecz także od źródła, z jakiego dany dochód pochodzi. Wprowadzenie takiego rozróżnienia skutkuje w praktyce koniecznością prowadzenia przez te podmioty odrębnych ewidencji przychodów i kosztów – jednej dla działalności podlegającej opodatkowaniu PDOP i drugiej dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zwolnionej z PDOP.

Dodatkowo, zwolnienie obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. jest nieprecyzyjne – ustawy podatkowe ani inne przepisy prawa nie definiują pojęcia: "gospodarka zasobami mieszkaniowymi". Szczególnie istotne jest, czy w zakresie zwolnienia mieszczą się dochody uzyskiwane przez spółdzielnie i wspólnoty z działalności ubocznej związanej z posiadanymi nieruchomościami, takiej jak wynajmowanie lokali użytkowych w budynku, wynajem powierzchni reklamowej na budynku czy wynajem miejsc na dachach pod anteny telefonii komórkowej.

Informacji w tym zakresie udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie z 22 grudnia 2006 r., w odpowiedzi na pytanie ministra budownictwa o zakres pojęcia "gospodarka zasobami mieszkaniowymi". Według resortu finansów do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi można, co do zasady, zaliczyć jedynie opłaty/czynsze wnoszone przez właścicieli mieszkań oraz lokatorów. Tylko taka kategoria przychodów może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Pod warunkiem jednak, że opłaty czynszowe zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Dochody z wszelkiej innej działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będą podlegać opodatkowaniu PDOP, bez względu na ich przeznaczenie.

Stanowisko Ministerstwa Finansów jest niekorzystne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi w wąskim rozumieniu z reguły nie jest dochodowa, a opłaty czynszowe zwykle nie przekraczają kosztów utrzymania nieruchomości. W praktyce więc zastosowanie się do stanowiska resortu oznacza opodatkowanie znacznej części dochodów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów nie ma jednak charakteru interpretacji wiążącej, nie jest też jedynym możliwym stanowiskiem co do zakresu pojęcia "gospodarka zasobami mieszkaniowymi". Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą więc próbować interpretować ten termin szerzej, jako całokształt działalności związanej z posiadanymi nieruchomościami. Przyjmując takie podejście, do wyliczenia dochodów zwolnionych z opodatkowania należałoby także zaliczyć inne niż czynsze od mieszkańców przychody uzyskiwane z posiadanych nieruchomości. Z uwagi na niejasny zakres pojęcia "gospodarka zasobami mieszkaniowymi", ostateczna interpretacja tego terminu będzie się więc odbywała w indywidualnych przypadkach na poziomie urzędów  skarbowych oraz sądów administracyjnych.  Aby ostatecznie przesądzić zakres pojęcia "gospodarka zasobami mieszkaniowymi", spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa może wystąpić z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego w tym zakresie.  W takim przypadku, zostanie ona dokonana przez właściwą izbę skarbową uprawnioną do wydawania interpretacji podatkowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej