Podatki 2023 - lista najważniejszych zmian podatkowych jakie czekają nas w nowym roku

2022-12-16 15:40
Podatki 2023
Autor: Getty Images

Podatki 2023 - w nowym roku czekają nas zmiany w podatkach. Dlatego też, warto prześledzić te najważniejsze, aby jeszcze w 2022 roku stworzyć plan działania. W artykule lista nowych regulacji podatkowych 2023.

Spis treści

 1. Podatki 2023 - nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku
 2. Kwota wolna od podatku - nowe zasady uwzględniania
 3. Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego
 4. Zmiana zasad opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych
 5. Zmiany dla wynajmujących mieszkania w ramach działalności
 6. Podatki 2023 - wnioski o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym
 7. Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ - ulga za złe długi 
 8. Zmiana rozliczenia dochodów z rent osiąganych przez małoletnie dzieci
 9. Zmiany w korzystaniu z ulg na zabytki
 10. Przesunięty termin wprowadzenia limitów płatności gotówkowych
 11. Wyższa kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego

Podatki 2023 - nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – podobnie jak w 2022 roku.

Skala podatkowa w 2023 roku:

 • do 120 000 - 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł
 • ponad 120 000 - 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku - nowe zasady uwzględniania

W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem, że pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.Podatnik będzie mógł złożyć oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom
 • o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo np. za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Podatnicy będą zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek i złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Złożone dokumenty będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.

Płatnicy będą musieli uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali.

Nowe przepisy dotyczą w przede wszystkim:

 • oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
 • oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia
 • oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia
 • oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Czytaj też:

Zmiana zasad opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych

Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą. Oznacza to, ze osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

Podatnicy nie będą mieli możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychodów o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami (brak możliwości odliczania na przykład wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego).

Zmiany dla wynajmujących mieszkania w ramach działalności

Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Zmiana obejmuje budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Podatki 2023 - wnioski o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

W 2023 roku rozszerzeniu ulegnie katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ - ulga za złe długi 

Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do złożenia z zeznaniem podatkowym informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podali (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).

Zmiana rozliczenia dochodów z rent osiąganych przez małoletnie dzieci

Od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka, a nie będą tak jak dotychczas doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez rodziców.

Zmiany w korzystaniu z ulg na zabytki

Od 2023 roku zostanie zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków (w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku, ale nie więcej niż 500 000 zł).

Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania. Dodatkowo w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku będą podlegać odliczeniu tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki, które dotyczą prac wykraczających poza to pozwolenie, nie będą kwalifikowane do ulgi.

Przesunięty termin wprowadzenia limitów płatności gotówkowych

Wejście w życie nowych limitów zostało odroczone o rok. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Przypomnijmy, że od 2023 roku miał zacząć obowiązywać nowy limit w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami - miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł.

Wyższa kwota przekazywana na rzecz organizacji pożytku publicznego

Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

Źródło: gov.pl

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej