Podatek od nieruchomości 2022 - nowe stawki. Podwyżki najbardziej dotkną przedsiębiorców

2022-01-03 22:21

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek zapłacenia podatku od nieruchomości. Podatek muszą zapłacić m.in. właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, w niektórych przypadkach również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części stanowiących własność państwa lub samorządu terytorialnego (np. najemcy lokali użytkowych należących do gminy).

Podatku od nieruchomości nie płaci się z zasady od gruntów rolnych, zwolnione od podatku są działki w ROD,  znajdująca się na nich infrastruktura ogrodowa, a poza tym altany oraz obiekty gospodarcze, nie służące do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile ich powierzchnia nie przekracza 35 m². W przypadku spółdzielni podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia, która wlicza go w comiesięczne opłaty. Gmina może wprowadzić zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jednym z takich przykładów jest Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli zielonych dachów i ścian

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Od 1 stycznia 2022 obowiązują nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ostatnie słowo w tej kwestii mają jednak gminy, wobec tego nie wszystkich podwyżki dotkną tak samo. O ostatecznej wysokości stawek podatku za metr kwadratowy nieruchomości decydują rady gminy bądź miasta w drodze uchwały. Nie może to być jednak kwota wyższa, niż ta wynikająca z corocznego obwieszczenia Ministra Finansów.

Podstawą opodatkowania dla gruntu jest metr kwadratowy powierzchni, zaś dla budynku lub jego części metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Podatek od nieruchomości jest podatkiem, którego kwota obliczana jest w skali rocznej. Osoby fizyczne z zasady płacą podatek w 4 ratach, chyba, że kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie.

Stawka podatku od nieruchomości nie może w 2022 roku przekroczyć rocznie w wypadku budynków lub ich części:

 • mieszkalnych – 0,89 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,04 zł w stosunku do 2021 roku);
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  - 25,74 zł za 1 m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,90 zł w stosunku do 2021 roku);
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł za m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,42 zł w stosunku do 2021 roku);
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł za m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,19 zł w stosunku do 2021 roku);
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł za m² powierzchni użytkowej (wzrost o 0,31 zł w stosunku do 2021 roku);

Stawka podatku od nieruchomości nie może w 2022 roku przekroczyć rocznie w wypadku gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł  za 1 m² powierzchni (wzrost o 0,04 zł w porównaniu do 2021 roku);
 • pozostałych (np. podwórko przy domku jednorodzinnym), w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł  za 1 m² powierzchni (wzrost o 0,03 zł w porównaniu do 2021 roku);
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł za 1 ha powierzchni (wzrost o 0,18 zł w porównaniu do 2021 roku);
 • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł za m² (wzrost o 0,12 zł w porównaniu do 2021 roku).

Podwyżki podatku od nieruchomości najbardziej dotkną przedsiębiorców

Maksymalna kwota podatku od domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 150 m² w 2021 roku wynosiła 127 złotych 50 groszy, zaś w 2022 roku dla tej nieruchomości podatek wyniesie 133 złote i 50 groszy. Jeśli nieruchomość stoi na działce 1500 m² powierzchni, i nie jest to grunt rolny i jest niezabudowany - podatek od gruntu w 2021 roku wyniósł maksymalnie 765 złotych, z kolei w 2022 roku będzie to już maksymalnie 810 złotych. 

Kwoty podatku od nieruchomości nie podlegają zaokrągleniu.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych często muszą jeszcze zapłacić podatek od miejsca garażowego. Obecnie, najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest miejsce postojowe (w podziemiu) na części nieruchomości wspólnej z umownym prawem do wyłącznego korzystania. W takim wypadku wysokość podatku od miejsca parkingowego w budynku określać będzie kategoria „pozostałych budynków” – w 2022 r. wysokość podatku nie przekroczy w tym wypadku 8,68 zł za m².

Nominalnie, podwyżki najbardziej dotkną przedsiębiorców. Za lokal usługowy o powierzchni użytkowej 100 m² w 2021 roku przedsiębiorca płacił maksymalnie 2 484 zł. W 2022 roku będzie to już 90 zł więcej – 2 574 złote, a 100 m² powierzchni przy prowadzeniu przedsiębiorstwa to przecież niewiele.

Powyższe przykłady dotyczą stawek maksymalnych.

Jak wzrośnie podatek od nieruchomości w poszczególnych miastach?

Jak sytuacja wygląda w miastach i gminach z uwzględnieniem uchwał na 2022 rok? Różnie, ale niestety stawki podatku od nieruchomości bardzo często są maksymalne albo zbliżone do maksymalnych. Wysokość stawek podatku od nieruchomości można sprawdzić w urzędzie miasta lub gminy. Można je znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej danego urzędu miasta albo gminy. Niestety, nie wszystkie uchwały są już opublikowane. 

Oto przykładowe stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku dla miast wojewódzkich (za metr kwadratowy powierzchni gruntu albo powierzchni użytkowej budynku lub jego części):

Miasto Podatek od gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Pozostałe grunty Podatek od budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej Podatek od budynku mieszkalnego lub jego części
Warszawa 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Kraków 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Wrocław 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Łódź 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Poznań 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Gdańsk 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Szczecin 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Katowice 1,03 zł 0,51 zł 25,74 zł 0,87 zł
Bydgoszcz 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,89 zł
Lublin 1,00 zł 0,52 zł 24,45 zł 0,83 zł
Białystok 0,98 zł 0,54 zł 25,10 zł 0,88 zł
Rzeszów 1,03 zł 0,37 zł 25,74 zł 0,80 zł
Opole 1,01 zł 0,45 zł 25,70 zł 0,88 zł
Toruń 1,03 zł 0,50 zł 25,74 zł 0,78 zł
Kielce 0,91 zł 0,45 zł 24,50 zł 0,74 zł
Olsztyn 1,03 zł 0,54 zł 25,74 zł 0,85 zł
Zielona Góra 1,03 zł 0,29 zł 25,74 zł 0,46 zł
Gorzów Wlkp. 1,00 zł 0,53 zł 25,64 zł 0,77 zł

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości ratalnie, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy całość płaci się w jednej racie, w terminie do 15 marca.

Osoby prawne płacą podatek od nieruchomości miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą płacą podatek z zasady w czterech ratach - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, tak jak inne osoby fizyczne.

Formularze „deklaracji na podatek od nieruchomości” oraz „informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych" znajdują się w urzędach gmin a także na stronie internetowej - https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Podstawa prawna:

 • art. 5 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej