Podatek od deszczu w 2022 wyższy! Kto musi płacić podatek deszczowy?

2022-07-12 14:42

Podatek od deszczu to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wód opadowych i roztopowych. Prawo konkretnie wymienia takie sytuacje. Szykują się zmiany w podatku od deszczu - ma być wyższy, zmniejsza się też prawie 6-krotnie wielkość powierzchni podlegająca podatkowi, a więc zapłaci go więcej osób. Od kiedy nowy podatek od deszczu? Kogo dotyczy i ile wyniesie?

Spis treści

 1. Podatek od deszczu 2022
 2. Od kiedy nowy podatek od deszczu?
 3. Ile wyniesie podatek od deszczu?
 4. Dla kogo podatek od deszczu?
 5. Podatek od deszczówki także dla właścicieli domów jednorodzinnych
 6. Gdzie trafiają pieniądze z opłat?

Podatek od deszczu 2022

Zgodnie z projektem ustawy z 12 sierpnia 2020 o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (za który odpowiada Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) ma zostać zmniejszona (w ustawie Prawo wodne) wielkość zabudowanej powierzchni – z dotychczasowych 3500 m² z wyłączeniem 70% powierzchni do 600 m² i wyłączenie więcej niż 50% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie – od której trzeba będzie zapłacić podatek za zmniejszoną zdolność naturalnej retencji. To oznacza, że już nie tylko właściciele obiektów wielkopowierzchniowych, ale również właściciele wielu domów jednorodzinnych będą objęci taką płatnością.

Od kiedy nowy podatek od deszczu?

Podatek od deszczu w nowej wersji miał wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Prace legislacyjne nad nowym podatkiem deszczowym opóźniają się. Projekt ustawy w sprawie rozszerzenia podatku od deszczu ma zostać opublikowany w drugiej połowie 2022.

Ile wyniesie podatek od deszczu?

Wysokość podatku deszczowego zależy od posiadanej na działce infrastruktury retencyjnej. Najwyższa stawka podatku przeznaczona jest dla tych, którzy nie mają żadnych tego typu urządzeń.

Opłata deszczowa dla nieruchomości wyniesie:

 • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 1,50 zł za 1 m²/rok (obecnie 1 zł),
 • z urządzeniami do retencjonowania wody o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem opłata - 0,90 zł za 1 m²/rok (obecnie 0,60 zł),
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10-30% odpływu rocznego – 0,45 zł za 1 m²rok (obecnie 0,30 zł). 

Ministerstwo oszacowało, że średnia wysokość podatku od deszczu na gospodarstwo domowe wyniesie 1350 zł rocznie, zaś liczba nieruchomości podlegających temu podatkowi wzrośnie 20-krotnie (teraz jest to ok. 7 tys. nieruchomości w całej Polsce). Chodzi oczywiście o pozyskanie większych funduszy na inwestycje i programy zwiększające retencję wody oraz zmobilizowanie właścicieli nieruchomości do inwestycji na własnym terenie. Rząd szacuje, że po podniesieniu opłat z tytułu utraconej retencji do budżetu (a dokładnie na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) wpłynie ok. 135 mln złotych rocznie

Czym jest podatek od deszczu?

Podatek od deszczu został wprowadzony przez znowelizowaną ustawę Prawo wodne, przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018. Żeby lepiej zrozumieć o co chodzi, przeanalizujmy konstrukcję opłat za odprowadzanie wód opadowych.

Generalnie zasada jest taka, że odprowadzanie deszczówki powinno następować na własny teren. Wtedy to nic nie kosztuje, ale też nie zawsze jest możliwe. Opłaty pojawiają się, gdy odprowadzanie deszczówki jest powiązane z korzystaniem z kanalizacji deszczowej oraz usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Od 1 stycznia 2018 Prawo wodne wymienia także opłaty wtedy, gdy zabudowa posesji zmniejsza naturalną retencję wód opadowych i roztopowych – i właśnie ta część opłat za odprowadzanie deszczówki została potocznie nazwana podatkiem od deszczu.

Art. 269 Prawa wodnego: Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Dla kogo podatek od deszczu?

Podatek deszczowy muszą uiszczać wszyscy właściciele nieruchomości od 600 m² i wskaźnika zabudowy na poziomie przynajmniej 50% . Przez zabudowę należy rozumieć: dom, garaż, taras, pomieszczenie gospodarcze czy powierzchnię wybrukowaną kostką. Przekładając zapis ustawy na praktykę, podatek od deszczu dotyczy głównie:

 • dużych powierzchni handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych
 • terenów przemysłowych
 • magazynów
 • biurowców
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Jak wynika z powyższego, podatek deszczowy dotyczy posesji, które w znacznej części zostały pokryte materiałami nieprzepuszczalnymi, typu asfalt, beton czy nieprzepuszczalna kostka brukowa czy płyty chodnikowe, na skutek czego powierzchnia naturalnej retencji jest niewielka.

Z opłaty deszczowej zwolnione są kościoły, związki wyznaniowe, odbiorcy usług przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, zarządcy dróg publicznych oraz dróg kolejowych – pod warunkiem, że wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do wód bądź do ziemi za pomocą urządzeń umożliwiających retencję lub infiltrację.

Podatek od deszczówki także dla właścicieli domów jednorodzinnych

Od 2022, po wejściu w życie nowych przepisów, zgodnie z którymi ulega zmianie wielkość powierzchni objętej podatkiem od deszczu już od 600 m², do grupy płatników wejdą również właściciele domów jednorodzinnych. 

Gdzie trafiają pieniądze z opłat?

80% z pozyskanych w ten sposób funduszy trafia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", a pozostałe 20% - do gmin. Większą cześć z tych pieniędzy Wody Polskie przeznaczają na cele statutowe (m.in. badanie stanu hydrologicznego, czy eksploatowanie zasobów), a pozostała część (od 5 do 10%) to tzw. koszty manipulacyjne. Samorządy większość z uzyskanej w ten sposób kwoty (80%) przeznaczają na rozwój zlewni. Pozostała część to koszty administracyjne.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej