Po co samorządy mają sięgać po PPP?

2006-05-24 0:15
Łódź - VII Ogólnopolska Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne
Autor: Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii

Partnerem dla jednostki samorządowej w zakresie rozwoju infrastruktury niezbędnej do zaspokojenia podstawowych usług publicznych (woda, kanalizacja, drogi) jest nie tylko rząd, ale także inne jednostki samorządowe (związki gmin). Samorządy pozyskują także środki z UE, ale jest jeszcze jedna droga na pozyskanie środków – podmioty prywatne. Czym jest PPP, czyli partnerstwo publiczno-prywatne?

Po stronie sektora publicznego partnerem są: organy administracji rządowej, samorządowej, oraz ich związki a także inne jednostki. Po stronie sektora prywatnego partnerem jest: przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; organizacja pozarządowa; kościół lub inny związek wyznaniowy, banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe.

Pomimo iż partnerstwo publiczno-prywatne ma wiele definicji, to jednak istota pozostaje wciąż ta sama. Rządy i samorządy na całym świecie szukają funduszy niezbędnych do realizacji swoich zadań publicznych. Finansowanie infrastruktury z wykorzystaniem PPP może się odbywać zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Zakres tego finansowania jest w dużej mierze zależny od sytuacji finansowej danej jednostki publicznej. Prace w oparciu o PPP obejmują zarówno budowę lub modernizację obiektów infrastrukturalnych zgodnie z przyjętymi warunkami, ale mogą dotyczyć także wykonywania przez firmę prywatną zdań, które normalnie leżą w gestii jednostek publicznych jak np. wywóz śmieci, czy sprzątanie miasta. Jednak praktyka pokazuje, że firmy z sektora prywatnego są najczęściej angażowane przez sektor publiczny głównie do realizacji zadań, które wymagają dużych nakładów finansowych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej