Picie piwa na działce jest zakazane? Kiedy za alkohol przy grillu w miejscu publicznym czy na balkonie będzie kara

2023-06-24 8:31
Picie piwa - zakazane na działce
Autor: getty images Kiedy picie piwa na wolnej przestrzeni jest dozwolone a kiedy zakazane i co za to grozi, wciąż odpowiedzi nie są do końca jasne

Sprawa jest niby klarowna: picie alkoholu w miejscach publicznych jest zakazane – stanowi wykroczenie i za piwo – o mocniejszych trunkach już nie wspominając – na świeżym powietrzu należy się mandat. Picie alkoholu w miejscu prywatnym z kolei jest co do zasady dozwolone – prawo nie wprowadza wprost ograniczeń i sankcji.

Spis treści

  1. Jaka kara za picie piwa w miejscu publicznym
  2. Alkohol w miejscu publicznym: kiedy picie piwa jest dozwolone
  3. Grillowanie z piciem piwa na terenie prywatnym: kiedy będzie kara
  4. Impreza na balkonie: grill i piwo dozwolone czy nielegalne

Spór zazwyczaj dotyczy ustalenia co jest miejscem publicznym a co nie. Poza tym ważne są inne okoliczności. Własna działka jest terenem prywatnym, ale podobnie jak to jest z samym grillowaniem – poza grillem i piciem alkoholu ważne są też okoliczności towarzyszące. Za samo picie piwa czy alkoholu ukarać się nie da, ale już za zakłócanie porządku publicznego, naruszanie miru domowego itp., podstawa do ukarania już się znajdzie.

Jaka kara za picie piwa w miejscu publicznym

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym jest zakazane. Stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Jej wysokość to 100 złotych – mandat w takiej wysokości za picie piwa określony jest w rozporządzeniu o wysokości grzywien nakładanych drogą mandatów karnych.

Nie zawsze jednak w miejscach publicznych zakaz alkoholu, w tym piwa, jest bezwzględny. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości daje tu możliwość odstępstw, duże uprawnienia przekazując władzom lokalnym – gminom i miastom, zarządzającym przestrzenią publiczną.

Przepis stanowi tak: kto spożywa – lub usiłuje – spożywać napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie albo inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny.

Kara wynosi 100 zł a grzywna może być nałożona w drodze mandatu karnego.

Alkohol w miejscu publicznym: kiedy picie piwa jest dozwolone

Pewne zakazy są bezwzględne, inne względne – np. zakazane jest picie alkoholu mocniejszego niż 4,5 proc. a dozwolone w pewnych miejscach piwa i innych napojów z zawartością alkoholu poniżej 4,5 proc.

W miejscu publicznym alkohol można pić w ogródkach piwnych czy nawet na imprezach masowych, o ile lokal ma odpowiednie zezwolenie na sprzedaż alkoholu albo takiego pozwolenia udzieliły władze lokalne.

Nawet w miejscach bez dyskusji publicznych takich jak bulwary nad rzeką czy plaże, o ile pozwolą na to władze lokalne – w tej materii precedens ustanowiono w Warszawie gdzie Rada Warszawy podjęła uchwałę zezwalającą na picie piwa na bulwarach wiślanych, a po batalii sądowej NSA wskutek skargi części mieszkańców, sąd ostatecznie uznał, że samorząd ma prawo wydać takie zezwolenie.

Grillowanie z piciem piwa na terenie prywatnym: kiedy będzie kara

Podobnie jak z grillowaniem na terenie prywatnej działki, w ogródku czy na balkonie – wykroczeń związanych z piciem piwa i innego alkoholu, z grillem czy bez grilla – może być wiele: od korzystania z niego w niedozwolonym miejscu, a na zakłócaniu ciszy kończąc.

We wszystkich takich przypadkach jest mnogość służb i funkcjonariuszy, którzy mogą interweniować i na dodatek karać mandatami.

Jeśli piwo lub alkohol będą towarzyszyć grillowaniu, największą karę, nawet 5 tys. zł, zapłacimy za rozpalenie grilla w lesie lub na polanie jeśli będzie to bliżej niż 100 m od granicy lasu.

Wyjątkiem są miejsca specjalnie wyznaczone przez właściciela lasu lub nadleśniczego do tego celu.

Nawet nad wodą może nas spotkać kara za ustawienie grilla, w tym szczególnie na nadmorskiej plaży. Co prawda, przepisy nie zabraniają tego wprost – jak jest w przypadku lasu – ale są ogóle zasady porządkowe dotyczące zakłócania porządku, które dają prawo do ukarania mandatem przez osobę nadzorującą dany teren. W tym przypadku mandat jednak będzie niższy – maksymalnie 500 zł.

Impreza na balkonie: grill i piwo dozwolone czy nielegalne

We własnym domu oczywiście możemy pić piwo i inny alkohol do grilla lub bez i nikt nas nie ukarze. Pod warunkiem oczywiści, że nie zaprószymy przy okazji ognia i nie naruszymy przepisów przeciwpożarowych.

Inaczej jest z grillowaniem w bloku czy budynku wielorodzinnym. Za picie piwa nie ukarzą, ale już za grilla mogą, Co prawda podobnie jak w przypadku rozpalania grilla nad morzem nie ma przepisów, które by wprost to zabraniały, a jedynie przepisy ogólnoporządkowe, ale dochodzą tu jeszcze regulacje wewnętrzne.

Regulamin spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty może w sposób jasny zakazywać grillowania na balkonie – to wola większości, której mniejszość musi się podporządkować.

Podobnie jest z ustawieniem grilla w ogródku pod blokiem – wszystko zależy od regulaminu spółdzielni czy wspólnoty. Także w tym przypadku mandat za naruszenie przepisów będzie w wysokości maksymalnie 500 zł.

Dodatkowo zazwyczaj przy tego rodzaju imprezach – rodzinnych czy towarzyskich – gdy pojawia się nawet słaby alkohol może dochodzić do zakłócania porządku i naruszeń różnego rodzaju przepisów -  z alkoholem nie związanych wprost, ale bez napojów procentowych prawdopodobieństwo takich incydentów jest dużo niższe. Warto więc nieustannie mieć na uwadze, że w tej sytuacji sam mandat za picie piwa w niedozwolonym miejscu czyli 100 zł może być tylko wstępem do poważniejszych problemów z prawem i kar wyższych niż nawet wysoka grzywna.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej