Państwo dopłaci

2009-08-05 14:52

Od 5 sierpnia 2009 r., osoby, które utraciły pracę lub zakończyły prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej po 1 lipca 2008 r. mogą ubiegać się o rządową dopłatę do kredytu mieszkniowego. Środki na realizację wypłat rat państwowej pomocy pochodzą z Funduszu Pracy. Ustawę o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów przygotowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

– Obywatele, którzy po utracie pracy znaleźli się w ciężkiej sytuacji i grozi im utrata dachu nad głową, mogą liczyć na pomoc państwa – zapewnia Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Warunkiem otrzymania rządowej pomocy jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Dopłatę do kredytu mogą także otrzymać małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową, nawet jeżeli pracę utracił małżonek, który nie jest kredytobiorcą.

Dopłata do kredytu wyniesie maksymalnie 1200 zł miesięcznie i będzie wypłacana przez rok. Obejmie spłatę raty kapitałowej wraz z bieżącymi odsetkami. Wnioski o przyznanie dopłat można składać do końca 2010 r. w urzędzie pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Decyzję o przyznaniu wsparcia oraz jego wysokość określa starosta i przekazuje do realizacji Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Ten będzie dokonywał wypłat rat pomocy na rachunek wskazany przez instytucję kredytującą (określony w decyzji starosty) informując jednocześnie osobę, która korzysta z pomocy o zrealizowanej płatności.

Zwrot pomocy nastąpi po dwuletnim okresie karencji i będzie się odbywał w formie nieoprocentowanych rat spłacanych w ciągu kolejnych ośmiu lat na rachunek Urzędu Pracy, bez udziału BGK. W przypadku trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej lub utrudniającej zwrot pomocy, starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania.

Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało 5 sierpnia 2009 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego jest przygotowany do niezwłocznej realizacji wypłat tak, żeby osoby uprawnione mogły skorzystać z pomocy tak szybko, jak będzie to możliwe - mówi Ireneusz Fąfara, prezes Zarządu BGK.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej