Opłata deszczowa 2024 - kogo dotyczy podatek od deszczu? Ile wynosi?

2024-02-23 13:46

Opłata deszczowa, czyli podatek za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, to obowiązek właścicieli przede wszystkim dużych nieruchomości. Ile wynosi podatek od deszczówki w 2024? Kogo dotyczy? Jak uniknąć opłaty deszczowej?

Spis treści

  1. Opłata deszczowa 2024 - kto musi płacić? Ustawa
  2. Ile wynosi opłata deszczowa?
  3. Czy będą zmiany w podatku od deszczówki 2024?
  4. Jak uniknąć opłaty deszczowej?

Opłata deszczowa 2024 - kto musi płacić? Ustawa

O opłacie deszczowej, czyli podatku od deszczówki, stanowi ustawa Prawo wodne. Stan prawny nie zmienił się w istotny sposób od 2018 r. Zgodnie z art. 269 ust. 1 prawa wodnego:

  • opłatę za usługi wodne uiszcza się także za: zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Podatek od deszczówki dotyczy zatem właścicieli tych nieruchomości, których zbyt duża powierzchnia jest zabetonowana, uniemożliwiając tym samym retencję wody - nie wchłania odpowiedniej ilości wody deszczowej czy wód roztopowych. Dotyczy to zwłaszcza dużych terenów komercyjnych i handlowych, których nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wody, wykończona kostką, asfaltem itp. Nawierzchnie tego typu obniżają poziom wód gruntowych, potęgując problem suszy. Obligatoryjna opłata deszczowa ma zachęcać właścicieli nieruchomości do budowania systemów retencyjnych i rezygnacji z betonozy.

Wpływy z tytułu opłaty deszczowej zasilają głównie budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przeznacza je na walkę ze skutkami suszy. 10% podatku od deszczu trafia do urzędów gmin, które są zobowiązane do jego naliczania i pobierania. Znaczna część właścicieli firm nie zdaje sobie sprawy z konieczności jego opłacania. Również same gminy nie zawsze o tym wiedzą.

Ile wynosi opłata deszczowa?

Przypomnijmy, że opłatę deszczową muszą uiszczać właściciele nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m², ale tylko w przypadku, gdy jest ona w co najmniej 70% zabudowana oraz niepodłączona do kanalizacji. Roczne stawki zależą od tego, czy nieruchomość wyposażona jest w urządzenia do retencjonowania wody, i wynoszą maksymalnie od 10 gr do 1 zł za metr kwadratowy.

Czy będą zmiany w podatku od deszczówki 2024?

Swego czasu w mediach pojawiały się informacje o planowanych zmianach w podatku od deszczówki. Prace nad nowelizacją przepisów zmieniających opłatę od deszczu toczyły się od 2020 roku. Sejm miał je przegłosować w 2022 roku, ale poprzedni rząd wycofał się z tej inicjatywy. Zakładano zmiany, które sprawiłyby, że podatek od deszczówki zauważalnie wzrośnie i obejmie też znacznie więcej firm, a nawet gospodarstwa domowe. Planowano, żeby podatkiem byli obciążeni wszyscy właściciele nieruchomości, których powierzchnia jest większa niż 600 m² o zabudowie co najmniej 50% powierzchni gruntu.

Czy nowy rząd wróci do zmian w opłacie deszczowej?

Jak uniknąć opłaty deszczowej?

Trzeba wiedzieć, że podatku deszczowego można uniknąć lub znacząco obniżyć jego wysokość poprzez montowanie urządzeń do retencjonowania wody, np. zbiorników na deszczówkę. Ważne jest również odpowiednie projektowanie przyszłych budynków i terenów wokół nich. Zagospodarowując przestrzeń, budując drogi, chodniki czy parkingi, powinno się stawiać na materiały przepuszczalne dla wody.

Szkoła Budowania: Otoczenie Domu
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej