Odwrotne obciążenie, czyli… armagedonu w budownictwie nie widać

2017-05-11 18:09
prawo
Autor: http://thinkstockphotos.com/

Na początku 2017 r. przedsiębiorcy budowlani obawiali się odwrotnego obciążenia w rozliczeniu podatku VAT. Niektórzy eksperci przewidywali wręcz zagładę wielu mniejszych firm. Jednak – póki co – ten czarny scenariusz się nie sprawdza.

Budowa S3 Nowa Sól - Kaźmierzów
Autor: GDDKiA Budowa S3 Nowa Sól - Kaźmierzów

- Opóźnienia w dokonywanych zwrotach powodować będą finansową zapaść większości podwykonawców, którym nie starczy na zapłatę faktur dla dostawców materiałów. U nich też będą narastać problemy z płynnością – wieszczył w grudniu 2016 r. w serwisie biznes.onet.pl prof. Witold Modzelewski, współtwórca Instytutu Studiów Podatkowych.

Problemów wynikających z odwrotnego obciążenia w rozliczeniu podatku VAT obawiały się także organizacje zrzeszające budowlane firmy wykonawcze, m.in. Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Wygląda jednak na to, że firmy budowlane i ich prawnicy zdołały opanować temat zmian w przepisach dotyczących VAT. Świadczy o tym chociażby fakt, że obie te organizacje nie alarmują, że ich członkowie mają problemy.

Izba zamieściła jedynie objaśnienie podatkowe Ministerstwa Finansów w sprawie „Stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”.

Odwrócony podatek VAT w budownictwie. Co oznacza dla firm budowlanych?>>

 

Objaśnienie podatkowe Ministerstwa Finansów
Autor: Ministerstwo Finansów

Dlaczego odwrotne obciążenie jest groźne?

Krytycznie o odwrotnym obciążeniu w rozliczeniu podatku VAT w branży budowlanej wypowiada się w dalszym ciągu Konfederacja Lewiatan. Jej Rada Podatkowa ostrzega, że tzw. odwrócony VAT „może spowodować utratę płynności finansowej przez wiele firm. Przepisy stwarzają wiele problemów interpretacyjnych, są trudne w stosowaniu”. Np. nie wiadomo do końca, kto ma obowiązek rozliczania VAT po nowemu, czyli kto jest z podatkowego punktu widzenia uznawany za podwykonawcę. Lewiatan wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi od początku 2017 r. przepisami, firmy budowlane realizujące usługi jako podwykonawcy są zobowiązane do wystawiania faktury bez VAT - podatek rozlicza wówczas generalny wykonawca, na rzecz którego wykonywana jest usługa. Dodajmy, że wcześniej podwykonawcy wystawiali faktury z wykazaną kwotą VAT, dzięki czemu mogli tę kwotę kompensować z podatkiem wynikającym z faktur zakupowych (m.in zakup materiałów na potrzeby wykonywanych usług). Obecnie podwykonawcy nadal dokonują zapłaty za nabywane towary i usługi (inne niż budowlane) wraz z podatkiem VAT. Mogą go jednak odzyskać dopiero poprzez zwrot z urzędu skarbowego, czyli nawet po kilku miesiącach. Konfederacji Lewiatan ocenia, że każdego roku firmy budowlane będą „oddawać na przechowanie" do Skarbu Państwa kilka miliardów złotych rocznie.

– Dodatkowym zagrożeniem dla branży jest to, że organy podatkowe są obowiązane kontrolować prawidłowość dokonywanych zwrotów, przy czym często zgłaszają zastrzeżenia do wniosków o zwrot, i w konsekwencji podatnik otrzymuje zwrot podatku nie w ciągu ustawowych 60 dni, a znacznie później – mówi Arkadiusz Łagowski, manager w Grant Thornton, wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

– Takie podmioty mogą mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Mechanizm kompensowania podatku należnego podatkiem naliczonym przestaje działać i w skrajnym przypadku podwykonawcy stale będą ubiegać się o zwrot podatku VAT. Mogą przenosić nadwyżki na kolejne okresy rozliczeniowe, ale taka sytuacja nie może trwać przez dłuższy czas z uwagi na ryzyko zatorów płatniczych i utratę płynności finansowej – informuje Joanna Chodak z wałbrzyskiego biura rachunkowego Modern Tax (Partnera Tax Care).

Zmiana procedury odwrotnego obciążenia

Z kolei Katarzyna Chodara-Chodak z Modern Tax zwraca uwagę, że w świetle nowego prawa nie wszystkie usługi budowlane rozlicza się w ramach odwrotnego obciążenia, lecz tylko te, które zostały wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

– Usługi te są identyfikowane przy pomocy PKWiU. Przedsiębiorca może samodzielnie zidentyfikować świadczoną usługę, korzystając z wyszukiwarki GUS-u. Jeżeli mimo to pojawią się wątpliwości dotyczące odpowiedniej klasyfikacji, można zwrócić się do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi – podpowiada Katarzyna Chodara-Chodak.

Joanna Chodak podkreśla, że choć procedura odwrotnego obciążenia przenosi obowiązek rozliczenia podatku na nabywcę, to jednak usługi budowlane rozliczane za pomocą tego mechanizmu, muszą zostać wykazane w deklaracjach VAT składanych zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę. Usługodawca wystawiając fakturę, powinien zawrzeć na niej adnotację „odwrotne obciążenie”(art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Dostawcy usług, których prawo obliguje do zastosowania procedury odwrotnego obciążenia, mają obowiązek wykazywać te transakcje w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K) oraz przygotować informację podsumowującą.

– Informacja podsumowująca VAT-27 składana jest do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od stycznia 2017 r. zaszła jednak istotna zmiana – krajowa informacja podsumowująca może być jedynie składana drogą elektroniczną – informuje Joanna Chodak. I dodaje, że nabywca usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem musi wykazywać takie transakcje jedynie w okresowej deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K).

Odwrotne obciążenie grozi dotkliwymi sankcjami

Katarzyna Chodara-Chodak przyznaje, że nowe przepisy rodzą sporo pytań, np. dotyczących refakturowania, czyli przenoszenia kosztów związanych z nabyciem usługi czy towaru na podmiot trzeci, czyli ostatecznego nabywcę.

– Można uznać, że w przypadku refakturowania ustawa VAT przyjmuje fikcję prawną, iż podatnik, który refakturował sam otrzymał i wykonał usługę. W praktyce oznacza to, że firma X wykonuje usługę budowlaną dla firmy Y, a ta refakturuje ją na firmę Z. Biorąc pod uwagę wyjaśnienia Ministerstwa Finansów należy przyjąć, że jeśli przedsiębiorca Y refakturuje usługę wykonaną przez firmę X dla podmiotu Z, to firma X będzie zobowiązana do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia, ponieważ wykonała usługę budowlaną jako podwykonawca – tłumaczy Katarzyna Chodara-Chodak.Według niej, ważne jest, aby przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane badali, czy ich odbiorca nie będzie refakturował na inne podmioty, ponieważ to determinuje sposób rozliczenia.

Ekspertki z Modern Tax ostrzegają, że błędne wypełnienie deklaracji podatkowej oznacza dla przedsiębiorcy bolesne sankcje. Jeżeli ten w złożonej deklaracji np. zaniżył kwotę należnego podatku lub zawyżył kwotę do zwrotu (różnicę między wartością podatku od sprzedaży i zakupu lub z samej nadwyżki zakupów), wtedy fiskus może nałożyć karę w wysokości 30 proc. kwoty zawyżenia zwrotu VAT (nadwyżki VAT) lub zaniżenia zobowiązania podatkowego. Obowiązuje ona także w przypadku, gdy przedsiębiorca nie złożył deklaracji podatkowej i nie wpłacili kwoty zobowiązania podatkowego.

Dodajmy, że sankcja w VAT nie jest nakładana w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe na podstawie kodeksu karnego skarbowego.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej