Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odpowiedź na pytanie Czytelnika

2006-04-27 14:15
Projekt architekt przedmiar robót
Autor: GettyImages Przedmiar robót będzie tańszy, gdy kosztorysant dostanie dokumenty w formie elektronicznej a nie papierowej

Czy wniosek do Ministra Budownictwa w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może dotyczyć również budowy obiektów niewymagających pozwolenia na budowę wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 5-21 Prawa budowlanego?

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie może zostać udzielona w postępowaniu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych prowadzonym w oparciu o art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Uzasadnienie
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, przewidziana w art. 9 ustawy Prawo budowlane, w świetle tego przepisu udzielana jest wyłącznie w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Ponieważ ani upoważnienie ministra do udzielenia zgody, ani postanowienie w sprawie wyrażenia zgody nie są zaskarżalne, taka konstrukcja daje stronom innym niż inwestor możliwość zakwestionowania ww. zgody w drodze odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę, a następnie skargi do sądu administracyjnego na tę decyzję. Dopuszczenie możliwości wyrażenia zgody na odstępstwo w postępowaniu w sprawie zgłoszenia prowadzonym w oparciu o art. 30 ustawy Prawo budowlane oznaczałoby niezaskarżalność takiej zgody. Przeciwko interpretacji dopuszczającej możliwość wyrażenia zgody na odstępstwo w postępowaniu w sprawie zgłoszenia przemawiają jeszcze dwa istotne argumenty: po pierwsze, ze względu na wyjątkowy charakter odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (w tym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), przepisy określające przesłanki dopuszczalności odstępstwa nie mogą być poddane interpretacji rozszerzającej. Po drugie, w postępowaniu w sprawie zgłoszenia nie byłoby możliwe uzyskanie upoważnienia ministra do udzielenia zgody na odstępstwo w terminie 30 dni przewidzianym dla wniesienia sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia, brak zaś jest podstaw do wstrzymania biegu tego terminu na czas oczekiwania na upoważnienie ministra.

Odpowiedzi udzielono 28 marca 2006 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej