Od lipca: zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2009-05-29 14:23

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - ogłoszone 7 kwietnia - wejdzie w życie 8 lipca 2009 roku. Aktualizacja spowodowana jest wprowadzeniem do zbioru Polskich Norm nowych norm europejskich i międzynarodowych.

Nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) związana jest z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą głównie działu "bezpieczeństwo pożarowe" oraz sytuowania budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Następująca szybka ewolucja zbioru Polskich Norm przyjmujących normy europejskie, opracowywane głównie przez CEN i ISO wywołała konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia zarówno do samego tekstu przepisów, ujętych w paragrafy, ustępy itd., w których występują powołania na Polskie Normy, jak również załącznika nr 1 do rozporządzenia, zawierającego - w postaci wykazu - zarówno pełną identyfikację tych norm w formie podania ich numeru i pełnego tytułu, jak i identyfikację przepisów, w których nastąpiło powołanie na Polskie Normy.

Zmianie uległ załącznik nr 3 do nowelizowanego rozporządzenia; nastąpiło jednoznaczne przyporządkowanie:
1) klas materiałów i wyrobów w zakresie reakcji na ogień (tzw. euroklas) wg PN-EN 13501-1, określeniom stosowanym w rozporządzeniu, a dotyczącym stopnia palności (przyporządkowanie to nie jest możliwe w przeciwną stronę),
2) klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny przekryć dachów określonych w decyzjach Komisji Europejskiej, określeniom stosowanym obecnie w rozporządzeniu w tym zakresie.
Pozwala to na jednoczesne stosowanie dwóch systemów klasyfikacji ogniowej wyrobów i materiałów budowlanych: dotychczasowego krajowego - przyjętego w rozporządzeniu oraz klasyfikacji europejskich.

Kolejna istotna zmiana rozporządzenia dotyczy problematyki zawartej w § 12. Nowa propozycja uregulowania problemu sytuowania budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną zawarta jest w przepisie ust. 2, który pod określonymi tam warunkami - podlegającymi weryfikacji przy wydawaniu pozwolenia na budowę przez właściwy terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej - umożliwia sytuowanie budynku w mniejszych odległościach od granicy działki budowlanej, niż ustala to norma zawarta w ust. 1. Poszanowanie praw właścicieli sąsiednich działek budowlanych w stosunku do działki, na której wznoszony jest budynek gwarantuje przepis ust. 4. Stanowi on, że usytuowanie (na podstawie ust. 2 i 3) budynku bliżej granicy, niż wymaga tego norma zawarta w ust. 1 powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej "obszarem oddziaływania" w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, co nadaje im przymiot stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę.

Rozporządzenie reguluje również zasady wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach. Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw, za wyjątkiem uregulowań dotyczących lokalizacji zbiorników na gaz płynny przy budynkach, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Data ogłoszenia: 7 kwietnia 2009 roku 
Data wejścia w życie: 8 lipca 2009 roku
Data obowiązywania: 8 lipca 2009 roku 
Wprowadza zmiany w: Dziennik Ustaw 2002 Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej