Nowelizacja zamówień publicznych przychylnie przyjęta

2014-07-29 16:57
Zachodnia obwodnica Poznania
Autor: GDDKiA Nowelizacja Prawa zamówień publicznych korzystna dla pracowników, pracodawców i zamawiających

Nieczęsto się ostatnio zdarzało w odniesieniu do ustawy Prawo zamówień publicznych, by kolejna jego nowelizacja spotkała się  z tak przychylnym odbiorem. Kolejne gremia wyrażają pozytywne opinie.

- Pakiet rozwiązań wdrożonych w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych to krok milowy zarówno dla tego sektora, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa na rynku pracy. Od lat wadliwe zapisy ustawy powodowały, że to pracownicy i pracodawcy ponosili koszty nieprzewidzianych zmian w prawie czy błędnie pojmowanej konkurencji sprowadzonej do najniższej ceny. Jest teraz szansa, aby zacząć powoli uzdrowić ten system i poprawić sytuację pracowników, zwłaszcza tych najniżej zarabiających i najbardziej narażonych na wypychanie do szarej strefy – podkreśla Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Ekspert Konfederacji Lewiatan wskazuje na kilka szczególnie ważnych kwestii uregulowanych ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych.
Pierwsza z nich to możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych (włącznie z tymi już realizowanymi) o nieprzewidziane zmiany w prawie. Do takich ustawodawca zaliczył m.in. stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jak zwraca uwagę Konfederacja Lewiatan, zapis ten był kluczowy dla pracodawców, których intencją było utrzymywanie zatrudnienia w warunkach zmiennego otoczenia prawnego i legislacyjnego, zwłaszcza w kontekście długoterminowych umów z zamawiającymi.
Kolejną jest wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez wykonawców zamówień publicznych, jeśli charakter pracy tego wymaga. To postulat, który jednogłośnie zgłaszały związki zawodowe i pracodawcy, jako narzędzie dla zwiększenia zatrudnienia oraz wyeliminowania patologii rynku pracy. Dodatkowym zabezpieczeniem dla pracowników będzie wymóg kalkulowania kosztów pracy co najmniej na podstawie płacy minimalnej.
No i wreszcie - odejście od dyktatu najniższej ceny. Teraz ma zacząć obowiązywać kryterium oferty „najkorzystniejszej ekonomicznie”, uwzględniające m.in. jakość, serwis oraz koszty eksploatacji. Kryterium najniższej ceny będzie mogło być stosowane w przypadku zamówień, gdzie przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.
Konfederacja Lewiatan podsumowała ostatnią nowelizacją Prawa zamówień publicznych, punktując zyski stron zamówienia publicznego. Dzięki nowelizacji zyskają zatem:

Pracownicy
Bezpieczeństwo zatrudnienia.
Godziwe warunki wynagradzania w oparciu o płacę minimalną i umowę o pracę.
Ograniczenie ‘szarej strefy’ na rynku pracy oraz stopniowa eliminacja umów cywilnoprawnych.

Zamawiający
Minimalizacja ryzyka rozwiązywania kontraktów w przypadku nieprzewidzianych zmian w prawie.
Ograniczenie ryzyka wadliwego wykonania kontraktów z powodu niewykwalifikowanej kadry.
Ograniczenie ryzyka wyboru niedoświadczonego lub nieprzygotowanego wykonawcy z powodu złożenia oferty z najniższą ceną.

Pracodawcy
v Bezpieczeństwo realizacji kontraktów w zmiennym otoczeniu prawnym i legislacyjnym.
Możliwość zatrudniania pracowników w oparciu o umowy o pracę dzięki wyeliminowaniu kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych.
Równą konkurencję na rynku zamówień publicznych.

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej