Nowelizacja zamówień publicznych faktem. Wykonawcy przegrali batalię z UZP, Sejmem i Prezydentem RP

2012-11-22 16:50
Sejm bez barier
Autor: Piotr Stanisłwaski| Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Organizacje zrzeszające wykonawców zwracały się do Prezydenta RP o odesłanie do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Niestety, Prezydent podpisał nowelizację i wejdzie ona w życie 20 lutego 2013.

Firmy budowlane najwięcej zastrzeżeń miały do art.24., który poprzez arbitralne decyzje daje zamawiającemu możliwość wykluczania wykonawców z przetargów o zamówienia publiczne. Szczególny sprzeciw budzi zapis o wykluczeniach z przetargów wykonawców, który w ciągu 3 lat wstecz zapłacił karę umowną w wysokości powyżej 5% wartości kontaktu. Kary umowne zamawiający jednostronnie określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich zastosowanie wcale nie musi oznaczać, iż zamawiający poniósł jakąkolwiek realną stratę. To według firm budowlanych oznacza, że zamawiający nawet z powodu błahych uchybień będzie wykonawcom wpisywał kary, które szybko osiągną próg 5%. W ten sposób na trzy lata firmy zostaną nie tylko wykluczone z danego przetargu, ale i z rynku. 

Przeczytaj, dlaczego firmy budowlane protestowały przeciwko tej nowelizacji >>
Polskie prawo niszczy polskich wykonawców >> 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 12 października 2012 została opublikowana w Dz. U. z 19 listopada 2012, pozycja 1271. Nowe przepisy wchodzą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia, czyli 20 lutego 2013.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej