Nowe limity dla emerytów. Tyle można dorobić do emerytury od czerwca 2024

2024-06-03 8:12

Ile może dorobić emeryt, żeby nie stracić emerytury? To zależy to od wysokości wynagrodzenia, jakie pobiera za swoją pracę. Ile można dorobić do emerytury w 2024? Od 1 czerwca jeszcze więcej. Jakie nowe limity zarobków dla emerytów? Jak można odwiesić emeryturę zawieszoną przez ZUS?

Spis treści

  1. Podniesiona kwota emerytury – limit zarobków
  2. Kiedy ZUS zmniejszy, a kiedy zawiesi emeryturę?
  3. Od 1 czerwca nowe limity zarobków dla emerytów
  4. Jak zmniejszana jest emerytura?
  5. Jak można odwiesić emeryturę?
  6. Czy ZUS może obniżyć emeryturę po przeliczeniu?
Szkoła Budowania: Otoczenie Domu

Praca na emeryturze to dość powszechne zjawisko. W ten sposób emeryci rekompensują sobie niskie świadczenia. Wszyscy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 lat i mężczyźni 65 lat, mogą w zasadzie dorabiać bez żadnych ograniczeń finansowych. Dla większości z nich, poza jedną szczególną grupą, nie ma limitu wynagrodzenia z pracy, który upoważniałby ZUS do zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty emerytury.

Podniesiona kwota emerytury – limit zarobków

Jedynym wyjątkiem wśród osób, mężczyzn po 65. roku życia i kobiet po 60. roku życia, jest grupa której ZUS podniósł wyliczoną wysokość świadczenia do kwoty minimalnej emerytury krajowej. Wyliczone ze składek świadczeń było niższe, ale uzyskali oni prawo do minimalnej emerytury krajowej osiągając wiek emerytalny oraz wymagany limit poświadczonych lat odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystkie osoby z podniesioną kwotą emerytury, które zarobią więcej od kwoty podwyższenia mają obniżane świadczenie do wysokości z obliczeń składek, czyli bez doliczenia do minimum.

Kiedy ZUS zmniejszy, a kiedy zawiesi emeryturę?

Renciści i osoby, które uzyskały prawo do wcześniejszej, pomostowej emerytury lub innego świadczenia emerytalno-rentowego przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego i jednocześnie z pobieraniem świadczeń pracują mogą liczyć się z możliwością utraty ich części lub nawet ich zawieszenia. Obowiązuje je limit zarobków, którego granice wyznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

W przypadku wynagrodzenia za pracę, które przekroczy 70% tej kwoty ZUS zmniejsza świadczenie, a jeśli przekroczy ją 130% zawiesi je całkowicie.

Obie kwoty zmieniają się, co kwartał wraz z danymi średniego wynagrodzenia miesięcznego podawanymi przez GUS. 

Od 1 czerwca nowe limity zarobków dla emerytów

Od marca do końca maja 2024 r. bezpieczny limit zarobków emerytów i rencistów wynosi 5278,30 zł brutto. Ta kwota pozwalała na wypłatę świadczeń w całości. Z kolei zarobki powyżej 9802,50 zł powodują zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

13 maja GUS podał nową kwotę średniego wynagrodzenia w I kwartale 2024 r., która wynosi 8147,38 zł brutto. Podwyżka średniej pensji krajowej zwiększyła kwoty limitów, od których wypłata świadczenia nie będzie zagrożona zmniejszeniem lub zawieszeniem.

Emeryt lub rencista zarabiający nie więcej niż 5703,20 zł brutto nie jest zagrożony obniżeniem świadczenia. Jeśli zarobki miesięczne na emeryturze przekroczą 10 591,60 zł ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Jak zmniejszana jest emerytura?

Mechanizm zmniejszania świadczenia jest prosty i polega na odjęciu od emerytury lub renty kwoty przekroczenia limitu. Istnieje tutaj jednak granica takiego odliczenia, czyli kwota maksymalnego zmniejszenia. Wynosi ona:

  • dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 890,63 zł;
  • dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 668,01 zł;
  • dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba – 757,08 zł.

Kwoty ulegają zmianom co kwartał wraz z danymi GUS.

Jak można odwiesić emeryturę?

W przypadku zaistnienia braku okoliczności, które spowodowały zawieszenie świadczenia, a więc w tym przypadku obniżenia zarobków do kwoty poniżej 130% przeciętnego średniego wynagrodzenia w danym okresie można wystąpić do ZUS o przywrócenie wypłaty emerytury lub renty. Trzeba wypełnić wniosek o podjęcie, wznowienie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego. Można go złożyć osobiście lub przesłać pocztą do oddziału ZUS. Decyzja o przywróceniu zostaje podjęta w ciągu 30 dni od daty doręczenia wniosku.

Czy ZUS może obniżyć emeryturę po przeliczeniu?

Obecnie każdy pobierający świadczenia może starać się raz w roku o ponowne przeliczenie ich wysokości. Nie należy się jednak obawiać sytuacji, nowe obliczenie wykazałoby obniżenie wysokości emerytury. Gdyby doszło do takiej sytuacji, zgodnie z ustawą ZUS nie ma prawa do obniżki i pozostawia świadczenie w wysokości ustalonej poprzednio; dopełnieniem formalności jest odrzucenie wniosek o przeliczenie. Wyliczone świadczenie może ulec jedynie powiększeniu.

Warszawa pięknieje na naszych oczach. Co warto zobaczyć w stolicy?

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej