Nie wszystkie przepisy nowych warunków technicznych ważne od 1 stycznia 2018

2017-11-17 15:15
Warunki techniczne
Autor: thinkstockphotos.com

Każda zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wzbudza pewien niepokój, szczególnie w odniesieniu do projektów i budów „w trakcie”. Nowe warunki techniczne mają wejść w życie 1 stycznia 2018, ale po spełnieniu określonych warunków, w kilku przypadkach stare przepisy będą ważne jeszcze przez 2, a nawet 3 lata.

Inwestycje budowlane mogą być realizowane latami, dlatego w przypadku niektórych przepisów technicznych logiczne jest wprowadzenie na tyle długich vacatio legis, by nie mnożyć różnych bytów prawnych dotyczących jednego aspektu budowy. Zanim nowe rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uzyskało przez podpis ministra budownictwa i infrastruktury status obowiązującego prawa (dokument został podpisany 14 listopada 2017), już pojawiły się pytania o nowe odległości (np. budynku od budynku), wielkości (minimalna powierzchnia mieszkania czy szerokość miejsca parkingowego). Wiemy już na pewno, że w przypadku dwóch paragrafów nowych warunków technicznych jeszcze przez 2 lub 3 lata będzie można budować na podstawie dzisiaj obowiązujących przepisów. Oczywiście, o ile zostaną spełnione określone warunki.

Patrz także: Anna Mucha sprowokowała zmianę w warunkach technicznych >>

Patrz także: Nowe wymiary miejsca parkingowego. Tysiące projektów do przeróbki? >>

Odległość budynku od granicy działki

Na wniosek inwestora stosuje się § 12 ust. 2 obecnie obowiązującego rozporządzenia, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przed dniem 1 stycznia 2020 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, 2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Po spełnieniu powyższych warunków, jeszcze przez dwa lata 2 w projekcie będzie można sytuować budynki w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, o ile wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

A dla pozostałych przepis ten brzmi obecnie:
„Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

Tu zestawienie nowego i starego § 12 >>

Minimalna powierzchnia mieszkania

Wokół tego hasła rozgorzała dyskusja jeszcze w trakcie konsultacji nowych warunków technicznych. Jedni byli za postawieniem granicy minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania, drudzy uważali, że projektowanie z ograniczeniami już przerabialiśmy, a teraz o powierzchni mieszkania powinien decydować rynek. Jeżeli są chętni na tzw. mikroapartamenty (np. 18 m2), niech takie powstają.

Tego zagadnienia dotyczy § 94 rozporządzenia, który stwierdza, że: „Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2.” Przepis w tym brzemieniu nie ma zastosowania do mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m2, o ile przed dniem 1 stycznia 2020 r. został złożony wniosek o pozwolenie na taką budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego. Również w sytuacji gdy zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w przypadku, gdy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Przepis też nie dotyczy takich mieszkań, które w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia spełniały warunki o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali, który brzmi: „Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.”

Dla porównania z nowym art. 94, przytaczamy jego dotychczasową treść:
§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:
1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby – 2,2 m,
2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób – 2,7 m,
3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym – 1,8 m,
4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym – 2,4 m.
2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

Załącznik nr 1 – Polskie Normy

Tylko do Polskich Norm wymienionych w pozycji 49 załącznika nr 1 dotychczasowego rozporządzenia przewiduje się stosowanie ich nadal, o ile przed dniem 1 stycznia 2021 r.:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Tu dotychczasowy załącznik nr 1, w którym jest prolongowana poz. 49 >>

Treść pozycji 49 załącznika nr 1 – Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu

Polskie Normy
Autor: brak danych
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej