Można dużo zyskać: korzystne zmiany w PIT już od 1.07.2023. Sprawdź co trzeba zrobić, by płacić niższy podatek

2023-07-04 6:08
PIT 2023 - zmiany w ulgach i odliczeniach od 1 lipca 2023
Autor: Szymon Szadkowski / Grupa Murator Łatwo nie zauważyć tej zmiany, bo choć dotyczą PIT - podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadza je ustawa nazwana slim VAT. A zmiany są korzystne i działają z mocą wsteczną!

Tym razem zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wprowadzone przez ustawę znaną pod popularną nazwą slim VAT. Jej głównym celem są faktycznie uproszczenia dotyczące podatku od towarów i usług, ale ułatwia ona też korzystanie z ulg i upraszcza rozliczenia PIT.

Spis treści

  1. Ulgi rehabilitacyjna: może skorzystać więcej osób
  2. Ulga na dzieci może być bez limitu
  3. Małżonkowie mniej zapłacą ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego
  4. Gotowy PIT za 2023 rok także dla przedsiębiorców

W sumie zmiany w PIT – wszystkie korzystne dla podatników – ustawa wprowadza w pięciu obszarach. Choć wchodzą w życie 1 lipca, to trzy z nich działają z mocą wsteczną i umożliwiają korzystniejsze rozliczenie PIT za cały 2023 r.

Ulgi rehabilitacyjna: może skorzystać więcej osób

Od 1 lipca obowiązuje rozszerzone grono osób, które mogą skorzystać z ulgi na rehabilitację.

Ulga na rehabilitację to jedyna już preferencja podatkowa, która przerwała trzydziestoletnią próbę czasu od uchwalenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT. Przechodziła drobne poprawki, ale w zasadniczej części obowiązuje do dziś. Daje ona praw osobom z niepełnosprawnością, wrodzoną lub np. wskutek choroby lub wypadku, do odliczenia wielu wydatków na leczenie i rehabilitację. Część z nich ma zresztą charakter ryczałtu i nie wymaga specjalnego dokumentowania. Inne – np. przebudowa całego domu czy samej łazienki są z kolei nielimitowane.

Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu.

Co ważne zmiana wchodzi  1lipca, ale ma zastosowanie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2023 r., co oznacza, że w rocznym PIT ci nowi beneficjenci ulgi będą mogli odliczyć wydatki na ten cel ponoszone od początku br.

Ulga na dzieci może być bez limitu

Od 1 lipca zostaje zniesiony limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością.

Umożliwi to skorzystanie z ulgi na dzieci tym podatnikom, którzy do tej pory, z uwagi na przekroczenie limitów dochodowych, z ulgi tej nie mogli korzystać.

Rozwiązanie to, podobnie jak zmieniona z korzyścią dla podatników ulga rehabilitacyjna, będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok.

Małżonkowie mniej zapłacą ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zmieniamy zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego.

Po zmianie, małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich.

Dzięki temu małżonkowie mogą zapłacić niższy ryczałt.

Także to rozwiązanie działa z mocą wsteczną. Będzie więc miało zastosowanie już do rozliczenia za cały bieżący rok.

Gotowy PIT za 2023 rok także dla przedsiębiorców

Nowe przepisy nakażą urzędom skarbowym przygotować roczne rozliczenie podatku dochodowego także dla przedsiębiorców.

Począwszy od rocznego zeznania podatkowego za 2023 r. w systemie e-PIT także deklaracje przedsiębiorców: PIT-28, PIT-36L i PIT-36 będą także miały charakter pełnego rozliczenia przygotowanego przez administrację skarbową jako pełnoprawne zeznanie roczne.

W takiej sytuacji osoby fizyczne uzyskujące dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej będę mogły – podobnie jak obecnie podatnicy zarobkujący na etatach czy zleceniach czy emeryci – czuć się zwolnione z obowiązku osobistego składania PIT-u rocznego. Przygotowane przez skarbówkę PIT-36, PIT-36L i PIT-28, podobnie jak obecnie PIT-37, z końcem kwietnia fiskus uzna, że roczne zeznanie zostało złożone.

Będą też mogły oczywiście wcześniej kliknąć i osobiście je zatwierdzić – co ważne jest zwłaszcza tedy gdy rozliczenie wykazuje nadpłatę.

Znaczna część przepisów nowelizacyjnych ustawy slim VAT porządkuje zasady rozliczania zysów i strat ze źródeł kapitałowych. Warte podkreślenia jest, że będzie teraz można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem straty na inwestycjach w takie instrumenty finansowe i w takich sytuacjach, które do tej pory nie dawały podatnikowi możliwości odliczenia ich od dochodu przed opodatkowaniem.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zobacz też: Patodeweloperka Warszawa. I tak niestety buduje się w Warszawie

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej