Możesz uzyskać dotację na usuwanie graffiti. Warszawa przyznaje setki tysięcy złotych właścicielom zabytków

2024-07-08 9:46

Właściciele zabytkowych budynków mogą uzyskać w stolicy dotację na usuwanie graffiti. Warszawa co roku prowadzi dwa nabory wniosków o dotację na zabytki. Kto może uzyskać nawet kilkaset tysięcy złotych na remont zabytkowej elewacji i jakie dokumenty trzeba w tym celu złożyć?

Murator Remontuje: Jak poprawnie przygotować ściany do malowania?
Materiał sponsorowany

Spis treści

 1. Jakie dotacje na usuwanie graffiti? Warszawa wspiera znacznymi kwotami
 2. Kto może uzyskać dotację na usuwanie graffiti z zabytków w Warszawie?
 3. Kiedy można złożyć wniosek o dotację na usuwanie graffiti w Warszawie?
 4. Jak złożyć wniosek o dotację na usuwanie graffiti z zabytku?

Jakie dotacje na usuwanie graffiti? Warszawa wspiera znacznymi kwotami

Urząd Miasta regularnie przypomina właścicielom zabytków położonych na terenie Warszawy o możliwości uzyskania dotacji na usuwanie graffiti. Warszawa co roku przeznacza na wspieranie remontów budynków zabytkowych od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych, a kwota pojedynczej dotacji potrafi być znaczna. Przykładowo w marcu 2024 r. przyznano dotacje na remonty zabytkowych elewacji w kwotach od 82 tys. zł do aż 400 tys. zł. Udział miasta w kosztach całkowitych takiego remontu sięgał nawet 63,43%.

– W ramach miejskich dotacji na prace przy zabytkach można ubiegać się o dotację na usuwanie bazgrołów z zabytkowych elewacji. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów w ciągu roku są dwa nabory wniosków – informuje miasto.

Kto może uzyskać dotację na usuwanie graffiti z zabytków w Warszawie?

Dotacje na remont zabytków przyznawane są podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku, czyli najczęściej właścicielom zabytków. Jak precyzuje miasto, tytuł prawny może wynikać z „prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego”.

O dotacje mogą się starać zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty mieszkaniowe czy fundacje. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany zabytek znajduje się w ewidencji, czy w rejestrze zabytków (ważne jest za to, żeby był ujęty indywidualnie).

– Już od 2004 r. staramy się wspierać finansowo prace konserwatorskie realizowane przez właścicieli prywatnych, wspólnoty, stowarzyszenia czy związki wyznaniowe. W ciągu ostatnich lat, wsparcie dotacyjne objęło także właścicieli budynków ujętych w ewidencji, a nie tylko wpisanych do rejestru zabytków.

Osoba uprawniona może też oczywiście wyznaczyć pełnomocnika, który zajmie się pozyskaniem dotacji w jej imieniu. Pełnomocnik musi jednak dysponować ważnym pełnomocnictwem i dołączyć je do składanego wniosku. Ta sama zasada obowiązuje, gdy wniosek składa np. jeden z członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Kiedy można złożyć wniosek o dotację na usuwanie graffiti w Warszawie?

Docelowo miasto planuje wprowadzić ciągły nabór wniosków, jednak będzie to możliwe dopiero po zmianach w prawie. Obecnie na mocy obowiązujących przepisów prowadzone są dwa nabory wniosków rocznie:

 • na prace planowane – wnioski składa się od 1 do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym prace będą realizowane,
 • o refundacje – wnioski składa się od 1 do 30 kwietnia w roku następującym po wykonaniu prac.

Jak widać, można uzyskać pieniądze zarówno na dopiero planowane prace remontowe, jak i na te już przeprowadzone.

– W przypadku powtarzających się aktów wandalizmu i systematycznego usuwania bazgrołów można wystąpić z jednym wnioskiem o udzielenie refundacji za koszty poniesione na czyszczenie elewacji w ciągu całego roku – podkreślają urzędnicy.

Warto pamiętać, że szybkie usuwanie graffiti jest jedną ze sprawdzonych metod walki z tym procederem (informuje o tym m.in. wydany przez nowojorską policję poradnik „Walka z graffiti”). Im szybciej bazgroły znikają, tym szybciej wandale zniechęcają się do niszczenia danego miejsca. I odwrotnie – brak reakcji na graffiti zachęca kolejne osoby i problem szybko narasta.

Jak złożyć wniosek o dotację na usuwanie graffiti z zabytku?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na trzy sposoby:

 • w siedzibie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków ul. Nowy Świat 18/20,
 • pocztą na powyższy adres,
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy Moja Warszawa.

Jak wyjaśniają urzędnicy, przy staraniu się o dotację na remont elewacji najważniejsze dokumenty do zgromadzenia to:

 1. Program prac konserwatorskich, wskazujący m.in., z jakiego materiału wykonana jest elewacja oraz jaką (jak najmniej inwazyjną) metodę usuwania graffiti wybrano.
 2. Pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków) lub opinię Stołecznego Konserwatora Zabytków (w przypadku gminnej ewidencji zabytków).
 3. Dokumentacja fotograficzna (w formie elektronicznej) stanu przed remontem, w trakcie i po.
 4. Umowa z wykonawcą wraz z kompletem faktur i przelewami dotyczącymi tych faktur (wszystkie prace i płatności muszą dotyczyć tylko jednego roku).

Na tym jednak nie koniec, gdyż właściciel zabytku będzie też musiał wykazać m.in., że dysponuje do niego tytułem prawnym oraz że dany obiekt faktycznie jest zabytkowy. Pełną listę załączników i szczegółową procedurę składania wniosku można znaleźć na specjalnej miejskiej stronie.

– Efekt końcowy wykonanych zabiegów konserwatorskich musi być wysokiej jakości. Prace nie mogą zmienić oryginalnej, charakterystycznej dla danego podłoża struktury, faktury czy koloru. Niedopuszczalne jest szlifowanie podłoża.  Malowanie jest dopuszczalne tylko w przypadku elewacji tynkowanych, oryginalnie pokrytych farbą – wyjaśniają urzędnicy. – Preparaty antygraffiti są dopuszczalne, ale powinny być jak najmniej inwazyjne, by nie zmieniać struktury koloru podłoża. W tym przypadku najlepiej wykonać próby z zastosowaniem różnych preparatów.

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej