Mój Prąd 3.0. Wyczerpał się budżet programu Mój Prąd 3.0

2021-10-07 8:55
panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego
Autor: Marcin Czechowicz Mój Prąd 3.0 ruszył 1 lipca 2021, zakończył się 6 października 2021

Mój Prąd 3.0 wystartował 1 lipca 2021. Nabór wniosków do programu Mój Prąd 3.0 miał trwać do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Środki na dopłaty do fotowoltaiki właśnie się skończyły, jak poinformował 6 października NFOŚiGW. Fundusz nie zamierza zwiększać budżetu tegorocznej edycji programu.

Spis treści

 1. Mój Prąd 3.0 - zasady
 2. Dla kogo program Mój Prąd 3.0?
 3. Program Mój Prąd 3.0 - nowe możliwości?
 4. Jaka wysokość dotacji w programie Mój Prąd 3.0?
 5. Od kiedy program Mój Prąd 3.0?
 6. Jaki nowy obowiązek ma beneficjent programu Mój Prąd 3.0?
Koniec programu Mój Prąd 3.0!

Jak poinformował NFOŚiGW, skończyły się pieniądze programu Mój Prąd 3.0 - budżet wynosił 534 mln zł. Ta kwota alokacji wystarczyła na dofinansowanie 178 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Mimo obniżenia w edycji Mojego Prądu 3.0. kwoty maksymalnego wsparcia, zainteresowanie dotacjami nie zmalało. Codziennie wpływały nawet 3-4 tys. wniosków i już po miesiącu od rozpoczęcia naboru liczba złożonych wniosków przekroczyła 85 tys.

NFOŚiGW przekazał, że nie zamierza zwiększać budżetu tegorocznej edycji programu. Ma to związek ze zmianą sytemu rozliczeń prosumentów z upustowego na sprzedażowy, który ma zacząć funkcjonować w 2022 roku. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2022 ma przestać obowiązywać dla prosumentów tzw. net-metering, czyli system rozliczania okresowego, w formie opustu do faktury. Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kW rozliczają się w stosunku 1 do 0,8, tj. za jedną jednostkę energii oddaną do sieci (traktowanej jako wirtualny magazyn energii) mogą potem pobrać za darmo 0,8. Po zmianie przepisów mikroproducenci prądu wchodzący na rynek otrzymają możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej. Jeśli będą jej potrzebować, będą musieli za nią zapłacić.

Ministerstwo zapowiedziało też, że dla osób, które staną się prosumentami do końca 2021 roku, system opustów ma obowiązywać jeszcze przez 15 lat.

Program Mój Prąd to instrument wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych. Najwięcej prosumentów w Polsce stanowią właściciele instalacji PV.

Dotychczas wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5000 zł.

Mój Prąd 3.0 - zasady

Dofinansowanie do fotowoltaiki może zostać wykorzystane na zakup i montaż mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW, dla budynków mieszkalnych już istniejących. Środki z programu Mój Prąd nie przysługują na zwiększenie mocy lub remont już istniejącej instalacji. Pieniądze mogą otrzymać wyłącznie osoby fizyczne produkujące energię elektryczną ze słońca na własne potrzeby, które podpisały umowę kompleksową z dystrybutorem energii.

Dla kogo program Mój Prąd 3.0?

Tak jak w poprzednich edycjach, Mój Prąd 3.0 skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd 3.0 można ubiegać, jeśli:

 • instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (wyposażona również w licznik dwukierunkowy),
 • instalacja fotowoltaiczna ma moc 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe,
 • wydatki na instalację zostały poniesione od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą,
 • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.
Zyski z programu Mój Prąd 3.0
 • Zwrot części kosztów inwestycji.
 • Dotacja zwolniona z podatku PIT.
 • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
 • Dalsze redukcja CO2 (do tej pory dzięki programowi wynosi 940 479 200 kg/rok).
panele fotowoltaiczne
Autor: Piotr Mastalerz W programie Mój Prąd 3.0 wspierane są mikroinstalacje fotowoltaiczne podłączone do sieci OSD, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby prosumenta, w przedziale mocy 2-10 kW

Program Mój Prąd 3.0 - nowe możliwości?

W programie Mój Prąd 3.0 na rok 2021 przewidywano dofinansowanie nie tylko zakupu i montażu mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Planowano rozszerzenie programu wsparcia na kolejne rozwiązania kompatybilne z fotowoltaiką, a miały to być m.in:

Rząd wycofał się jednak z rozszerzenia programu Mój Prąd 3.0. Przełożono je na kolejną edycję i jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska możliwość dofinansowania nowych komponent znajdzie się w programie Mój Prąd 4.0 w roku 2022.

Jaka wysokość dotacji w programie Mój Prąd 3.0?

Budżet na realizację programu Mój Prąd 3.0 w latach 2021-2023 wynosie nie więcej niż 534 mln złotych, czyli prawie o połowę mniej niż poprzednich edycji.

W edycji Mój Prąd 3.0 dotacja może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej niż 3000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jest zatem o 2000 zł mniejsza niż w ubiegłych latach. Zachowano bezzwrotną formę wsparcia. Jest ona również zwolniona z podatku PIT.

Od kiedy program Mój Prąd 3.0?

Rozpoczęcie naboru wniosków do programu Mój Prąd 3.0 ruszyło 1 lipca 2021.

Jaki nowy obowiązek ma beneficjent programu Mój Prąd 3.0?

Beneficjent, który uzyskał dofinansowanie w programie Mój Prąd 3.0 zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu – automatyczne powiadomienie o przyznaniu dotacji wysyłane jest poprzez GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) na adres mailowy podany we wniosku (nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tego powiadomienia).

Tablica powinna być umieszczona w miejscu inwestycji, np. na elewacji budynku/ogrodzeniu itp. i musi spełniać określone wymagania:

 • musi być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego,
 • sugerowany format to A3 (420 mm x 297 mm), minimalny A4 (297 mm x 210 mm),
 • musi zawierać 4 wskazane logotypy,
 • musi zawierać informację: Inwestycja proekologiczna wsparta w programie Mój Prąd.

Na tablicy nie ma możliwości umieszczania innych informacji i znaków graficznych, w tym np. logotypów firm instalujących panele PV.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej