Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

2011-04-27 14:56
Na fizyce budowli trzeba się znać
Autor: Maxit Na fizyce budowli trzeba się znać

26 kwietnia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 87 pod poz. 486). Rozporządzenie określa wzór Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych oraz sposób dokonywania i usuwania wpisów w tym wykazie.

Rozporządzenie wprowadza m.in. obowiązek niezwłocznego przekazywania przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego drogą elektroniczną i pisemną, w formie odpowiednich kart wyrobów, informacji o wyrobach budowlanych objętych ostateczną decyzją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, a także w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych lub informacji o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art 15 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, umożliwiających usuniecie wpisu. Na podstawie przekazanych w ten sposób informacji, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje niezwłocznie odpowiednio wpisu lub usunięcia wpisu w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.
Zwiększa się zakres informacji umieszczanych w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, m.in. o dane dotyczące upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego oraz importera wyrobu budowlanego, który został objęty reglamentacją ustawy o wyrobach budowlanych.
W przepisach § 5 dotyczących usuwania wpisów z Wykazu uwzględniono, zgodnie z nową regulacją ustawową (art.15 ust. 3 pkt 2), możliwość usuwania Wpisu w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot, którego wpis dotyczył.
Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie w dniu 11 maja 2011 r.

Przeczytaj również: Nowe regulacje UE dotyczące wyrobów budowlanych

Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 114, poz. 760) wprowadza szereg zmian w dotychczasowych przepisach regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. Zmiany te, a w szczególności objęcie kontrolą wyrobów budowlanych u ich importerów, inne rodzaje decyzji administracyjnych wydawanych przez organy nadzoru budowlanego w odniesieniu do wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy, a także zmienione zasady usuwania wpisów w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych spowodowały konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego sposób prowadzenia Wykazu. Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2011 r. zastąpi obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. Nr 180, poz. 1861).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej