Kontrole ogrzewania 2023 - od kiedy ruszą obowiązkowe kontrole w domach! Nowe przepisy

2023-02-20 11:13
Kontrole ogrzewania w polskich domach 2023
Autor: Getty Images Kontrole ogrzewania w polskich domach obowiązkowe od kwietnia 2023

Kontrole ogrzewania w polskich domach będą obowiązkowe od 28 kwietnia 2023. Przepisy związane są z nową ustawą o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawą - Prawo budowlane. Jakie będą terminy kontroli ogrzewania i czego będą dotyczyć? Kto jest upoważniony do przeprowadzania kontroli w budynkach?

Spis treści

 1. Kontrole ogrzewania w polskich domach a świadectwo energetyczne
 2. Na czym mają polegać kontrole ogrzewania w polskich domach?
 3. Kiedy kontrole ogrzewania w domach? Ważne terminy
 4. Kto jest upoważniony do kontroli ogrzewania w domach? 
 5. Kontroler sporządzi protokół

Kontrole ogrzewania w polskich domach a świadectwo energetyczne

Przypomnijmy, że 28 kwietnia 2023 wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku nowo wybudowanego oraz oddanego do użytku. Zmiany przepisów dotyczą także osób, które zamierzają sprzedać lub wynająć nieruchomość. Świadectwo charakterystyki energetycznej musi mieć też każdy dom i mieszkanie - sprzedawane lub wynajmowane.

Trzeba również wiedzieć, że nowym obowiązkiem nie będą tylko certyfikaty energetyczne, ale także okresowe kontrole ogrzewania. Jak mają przebiegać?

Na czym mają polegać kontrole ogrzewania w polskich domach?

Przepisy podają, że właściciel lub zarządca budynku poddaje budynki w czasie ich użytkowania okresowej kontroli systemu ogrzewania. Kontrola ogrzewania ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej źródeł ciepła oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Kiedy kontrole ogrzewania w domach? Ważne terminy

Art. 23 ustawy określa terminy okresowych kontroli ogrzewania w budynkach. Jak często mają być sprawdzane, zależy od rodzaju kotła, a dokładnie jego mocy. Przepisy podają obowiązek kontroli:

 • co najmniej raz na 5 lat – kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,
 • co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a–c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;
 • co najmniej raz na 2 lata – kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

"Nie dokonuje się ponownej kontroli w zakresie oceny doboru wielkości źródła ciepła, w przypadku gdy od czasu przeprowadzenia takiej kontroli nie dokonano zmian w systemie ogrzewania lub połączonym systemie ogrzewania i wentylacji lub zmian w charakterystyce energetycznej budynku.”

Kto jest upoważniony do kontroli ogrzewania w domach? 

Ustawa przewiduje, że osoby, które mają mają prawo przeprowadzić kontrolę systemu ogrzewania muszą posiadać:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Kontroler sporządzi protokół

Po kontroli systemu ogrzewania musi zostać sporządzony protokół w postaci:

 1. papierowej, opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków
 2. oraz podpisem osobistym osoby przeprowadzającej kontrolę, lub
 3. elektronicznej, opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby przeprowadzającej kontrolę.

Osoba, która sporządziła protokół z kontroli systemu ogrzewania, zobowiązana jest także do wydania właścicielowi nieruchomości oświadczenia, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Paweł Wiśniewski, źródło: Kancelaria Sejmu Dz. U. 2022 poz. 2206

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej