Kilka dodatków węglowych na jeden adres - dla kogo? Korekta wniosku do 30 listopada 2022! Kiedy wypłaty dodatku węglowego

2022-11-30 8:31
Kilka dodatków węglowych na jeden adres
Autor: Getty Images Można mieć kilka dodatków węglowych na jeden adres! Od 3 listopada nowe zasady przyznawania dodatku węglowego

Po nowelizacji ustawy, kilka dodatków węglowych przysługuje gospodarstwom domowym zamieszkującym pod jednym adresem. Dotychczas świadczenie 3000 zł mogła dostać tylko jedna rodzina z domu, w którym mieszka ich kilka. Te zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego obowiązują od 3 listopada 2022. Jeśli Twój wniosek o dodatek węglowy został odrzucony, do 30 listopada możesz złożyć go ponownie, aby mieć kilka dodatków na jeden adres.

Spis treści

 1. Kilka dodatków węglowych na jeden adres - najważniejsze zmiany
 2. Kilka dodatków węglowych na jeden adres - warunki
 3. Wywiad środowiskowy a deklaracja CEEB i wniosek
 4. Od kiedy można się ubiegać o kilka dodatków węglowych dla jednego adresu?

Kilka dodatków węglowych na jeden adres - najważniejsze zmiany

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem. 27 października 2022 ponownie znowelizowano przepisy dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Zmiany obowiązują od 3 listopada.

Kilka dodatków węglowych przysługuje jeżeli:

 • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
 • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe, 
 • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB,
 • nie złożyliśmy wniosku, a dopłata do węgla się nam należy.

Od 3 listopada wszyscy, którym odrzucono wniosek o dodatek węglowy, mogą złożyć go ponownie.

Kilka dodatków węglowych na jeden adres będzie przyznawać gmina, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Jeżeli urzędnicy stwierdzą, że wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione, gmina wyda decyzję o przyznaniu kilku dodatków do jednego adresu.

Przed nowelizacją ustawy obowiązywała zasada, że w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jednego gospodarstwo domowe zamieszkujące pod tym samym adresem, to dodatek węglowy jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawiało się bez rozpoznania. Po nowelizacji ustawy z 27 października, kilku rodzinom zamieszkującym pod jednym dachem, należy się kilka dodatków węglowych.

Kilka dodatków węglowych na jeden adres - warunki

Sejm proponował, że jeżeli dwie rodziny mieszkają w jednym domu lub w dwóch domach znajdujących się pod tym samym numerem, mogą wystąpić o podział adresu na dwa osobne, aby dostać dwa dodatki węglowe. Trzeba było to zrobić do końca 2022 roku. Tu też duże zmiany, gdyż zasada „jeden dodatek węglowy na jeden adres” nie będzie stosowana w przypadku, gdy:

 • pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe oraz
 • w terminie do 30 listopada 2022 roku nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem, w odrębnych lokalach.

"Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

 • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
 • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.”

Wywiad środowiskowy a deklaracja CEEB i wniosek

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w przepisach, które polegają na możliwości przyznania dodatku węglowego przez gminy tym gospodarstwom domowym, które nie złożyły deklaracji CEEB czy nawet wniosku o dodatek, a są do tego uprawnione.

Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, nie należy się tym przejmować. Zrobią to za nas. Chociaż do niedawna był to wymóg, aby dostać dodatek węglowy. W znowelizowanej ustawie czytamy.

"Wójt, burmistrz albo prezydent miasta... dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji." (Art. 32a. 1.).

Przypomnijmy, że ci, którzy złożyli, a następnie zmienili deklarację CEEB po 11 sierpnia, muszą liczyć się z odrzuceniem wniosku. Może lepiej w świetle aktualnych zapisów w ustawie, lepiej było jej nie składać i poczekać na nowelizację. Więcej w artykule:

Ponadto, w przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku.

Od kiedy można się ubiegać o kilka dodatków węglowych dla jednego adresu?

2 listopada 2022 ustawa zmieniająca zasady przyznawania dodatku węglowego została podpisana przez prezydenta i wpisana do Dziennika Ustaw. To oznacza, że nowe zasady obowiązują od 3 listopada. Jeżeli Twój wniosek o dodatek węglowy został odrzucony ze względu na to, że w domu mieszka kilka rodzin i jest jeden piec, od 3 listopada możesz złożyć wniosek do ponownego rozpatrzenia.

Źródło: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

Kiedy wypłaty dodatku węglowego?

Wypłaty trwają. Zgodnie z nowelizacją ustawy Sejmu, gminy mają do dwóch miesięcy na wypłatę dodatku od momentu złożenia wniosku, przy czym wnioski złożone po 30 października wypłacane będą do 30 grudnia 2022 roku.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej