Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę. Pamiętajcie o zmianach od stycznia 2017

2016-12-30 14:50
dach plaski dom jednorodzinny
Autor: Andrzej Szandomirski Należy pamiętać, że dach płaski musi mieć grubszą izolację termiczną, niż dach spadzisty

Zmiany w Prawie budowlanym, które wprowadziła ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, obowiązują od 1 stycznia 2017. Znalazły się w niej m.in. przepisy dotyczące procedur zgłaszania rozpoczęcia robót budowlanych.

Ważne, aby pamiętać o aktualizacji projektu budowlanego dostosowując go do obowiązujących od stycznia 2017 wymogów, dotyczących współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych oraz maksymalnych wartości energii pierwotnej Ep. Sytuacja może dotyczyć inwestorów posiadających wcześniej projekt domu, którzy nie dopełnili formalności związanych z rozpoczęciem robót do końca 2016 roku.

Zmiany w zgłaszaniu prac budowlanych

Nowelizacja Prawa budowlanego zmieniła obowiązkowe procedury związane z rozpoczęciem prac budowlanych. Uwaga! dotyczy to nie tylko budowy domów. Ustawa wprowadza zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – dotyczy to następujących inwestycji:

Od 1 stycznia 2017 roku:

 • budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2 po nowelizacji nie będzie wymagała ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie;
 • budowa wiat o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Obecnie budowa takich wiat wymaga pozwolenia na budowę, natomiast po nowelizacji będzie wymagać zgłoszenia;
 • budowa zjazdów z dróg krajowych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Obecnie prace te wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji będą wymagać zgłoszenia;
 • budowa zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach. Dotychczas wymagały zgłoszenia, a po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • budowa przepustów o średnicy do 100 cm. Obecnie wymagają pozwolenia na budowę, a po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 i opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych. Dotychczas takie prace wymagały zgłoszenia, po nowelizacji nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • instalacja klimatyzacji od 1 stycznia 2017 nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • przebudowa budynków, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Obecnie taka przebudowa wymaga pozwolenia na budowę; nowelizacja przewiduje, że wymóg uzyskania pozwolenia na budowę pozostanie tylko dla przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych;
 • przebudowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie przebudowę taką można zrealizować na podstawie zgłoszenia, pod warunkiem, że nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W wyniku nowelizacji zgłoszenie będzie wymagane jedynie w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi to do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. W pozostałym zakresie przebudowa nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia;
 • remont obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Obecnie taki remont wymaga zgłoszenia. Nowelizacja przyjmuje, że zgłoszenia będą wymagały takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
 • administracje będą miały mniej czasu na zgłoszenie odmowy rozpoczęcia prac budowlanych – po zmianie będzie to 21 a nie 30 dni jak było wcześniej.

 

Ustawa z 16 grudnia 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców >>

 

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Czytaj więcej