Jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych. Wymagania normatywne

2022-02-14 9:13
Jakość powietrza w biurze
Autor: Getty Images Dobra jakość powietrza wewnątrz biura to jeden z najważniejszych elementów wpływających na odczucie komfortu osób pracujących oraz ich produktywność

Dobra jakość powietrza w biurze to komfort osób w nim pracujących. Odpowiednia temperatura oraz ilość świeżego powietrza w pomieszczeniu ma duży wpływ na produktywność pracowników. Dowiedz się jakie warunki powinny panować wewnątrz pomieszczeń biurowych. W artykule tabela z wymaganiami normatywnymi jakości powietrza.

Kryteria oceny środowiska cieplnego w ogrzewanych i mechanicznie chłodzonych budynkach powinny opierać się na wskaźnikach komfortu cieplnego PMV (ang. Predicted Mean Vote – przewidywana średnia ocena) i PPD (ang. Predicted Percentage of Dissatisfied – przewidywany odsetek osób niezadowolonych) zdefiniowanych i opisanych w normie, przy założonych typowych poziomach aktywności i wartościach izolacyjności cieplnej odzieży.

W tabelach poniżej podano wartości projektowe parametrów powietrza wraz z temperaturą operatywną w budynkach biurowych z aktywnymi systemami grzewczymi w sezonie zimowym i aktywnymi systemami chłodzenia w sezonie letnim, zapewniające spełnienie warunków komfortu cieplnego. Metoda ta jest opisana w normie PN-EN 16798-1:2019-06.

Wymagania normatywne w zakresie wartości projektowych parametrów powietrza,

czystości powietrza w biurach PN-EN 16798-1:2019-06

Kategoria jakości środowiska wewnętrznego (poziom wymagań) Wskaźniki komfortu cieplnego Projektowa temperatura wewnętrzna operatywna¹[°C] Temperatura wewnętrzna operatywna do obliczeń energetycznych²,³ [°C] Projektowa wilgotność względna powietrza[%]
PMV[–] PPD[%] sezon chłodniczy sezon grzewczy sezon chłodniczy

sezon grzewczy

osuszanie (okres letni) nawilżanie (okres zimowy)
I – wysoki –0,2–0,2 <6 25,5 21 23,5–25,5 21–23 50 30
II – średni –0,5–0,5 <10 26 20 23–26 20–24 60 35
III – umiarkowany –0,7–0,7 <15 27 19 22-27 19–25 70 20
IV – niski –1–1 <25 28 18 21-28 17–25 brak zaleceń brak zaleceń

¹ Projektowa temperatura wewnętrzna operatywna dla zimy i lata w pomieszczeniach biurowych (biura pojedyncze, wielkopowierzchniowe, sale konferencyjne) z mechanicznymi (aktywnymi) systemami chłodzenia określona dla aktywności metabolicznej 1,2 met (praca lekka w pozycji siedzącej) i izolacyjności cieplnej odzieży 0,5 clo w lecie oraz 1,0 clo w zimie, wilgotności względnej powietrza 50% i prędkości powietrza <0,1 m/s.

² Temperatura wewnętrzna operatywna na potrzeby obliczeń energetycznych na cele chłodzenia i ogrzewania określona dla wilgotności względnej powietrza w sezonie chłodniczym ok. 60%, a w sezonie grzewczym ok. 40% i prędkości powietrza <0,1 m/s.

³ W okresie pomiędzy sezonem grzewczy i chłodniczym (z temperaturą powietrza zewnętrznego od 10 do 15°C) można stosować wartości temperatury pomiędzy wartościami dla zimy i lata.

Wymagania normatywne w zakresie wartości projektowych parametrów powietrza,

czystości powietrza w biurach PN-EN 16798-1:2019-06

Kategoria jakości środowiska wewnętrznego (poziom wymagań) Prędkość powietrza[m/s] Stężenie CO2[ppm] Strumień powietrza zewnętrznego[m3/h•os]7/komfort
sezon chłodniczy sezon grzewczy powyżej stężenia CO2w powietrzu zewnętrznym² higieniczny całkowity³ oczekiwany odsetek osób niezadowolonych z jakości powietrza [%]
I – wysoki 0,12¹ 0,1 550 36 72 15
II – średni 0,19¹ 0,16 800 25,2 50,4 20
III – umiarkowany 0,24¹ 0,21 1350 14,4 28,8 30
IV – niski brak zaleceń brak zaleceń >1350 9 19,8 40

¹ Gdy temperatura powietrza jest wyższa od 25°C, dopuszcza się wyższą maksymalną prędkość powietrza pod warunkiem, że użytkownicy mogą kontrolować prędkość powietrza.

² Stężenie CO2 określone dla osób niezaadaptowanych; strumień powietrza zewnętrznego dostarczany dla każdego z użytkowników.

³ Całkowity strumień powietrza zewnętrznego uwzględnia minimalny strumień higieniczny i strumień powietrza wynikający z emisyjności budynku; w ostatniej kolumnie podano wartości dla budynku niskoemisyjnego; przyjęto 10 m² podłogi jako powierzchnię przypadającą na 1 użytkownika.

Projektowana jakość powietrza w biurach

W biurach (pojedynczych, wielkopowierzchniowych, salach konferencyjnych) projektowa temperatura operatywna została określona dla aktywności metabolicznej 1,2 met (praca lekka w pozycji siedzącej) i izolacyjności cieplnej odzieży 0,5 clo w lecie oraz 1,0 clo w zimie, wilgotności względnej powietrza 50% i prędkości powietrza <0,1 m/s. Zarówno wartości temperatury powietrza, jak i dopuszczalne stężenie CO2 przedstawiono dla osób niezaadaptowanych do występujących aktualnie warunków wewnętrznych. Stężenie CO2 można traktować zarówno jako wskaźnik obecności ludzi, jak i do regulacji wentylacji według potrzeb. Wilgotność względną ustalano, biorąc pod uwagę obecność ludzi, w przypadku gdy stosowane jest nawilżanie lub osuszanie powietrza.

Podane w tabelach kategorie jakości środowiska wewnętrznego są powiązane z poziomem oczekiwań użytkowników. Normalny poziom to kategoria II (wymagania średnie), zaś I dotyczy osób szczególnie wrażliwych na warunki środowiskowe (dzieci, osoby starsze, chorzy, osoby z niepełnosprawnościami). Niższy poziom wymagań nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, ale może obniżyć komfort.

W tabelach przedstawiano przede wszystkim wymagane minimalne strumienie powietrza zewnętrznego związane z obecnością ludzi, a także wydzielaniem przez nich dwutlenku węgla i biozanieczyszczeń. Zaprezentowano tylko jeden sposób określania strumienia powietrza niezbędnego do rozrzedzenia zanieczyszczeń wydzielanych przez budynek, materiały wykończeniowe i meble – dla budynków biurowych niskoemisyjnych.

Parametry powietrza dla wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeń biurowych

Na podstawie normy PN-B-03421:1978 zakładając małą aktywność fizyczną użytkowników, powinno się przyjąć następujące parametry powietrza dla wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeń biurowych:

  • okres letni: 23–26°C, 40–55%, maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s (w praktyce projektowej zazwyczaj przyjmuje się wartość obliczeniową 0,2 m/s),
  • okres zimowy: 20–22°C, 40–60%, maksymalna prędkość powietrza 0,2 m/s.

Minimalny strumień powietrza zewnętrznego podany w normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 dla pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych, bez możliwości otwierania okien, wynosi 30 m³/h·os.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej