Jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych. Wymagania normatywne

2022-02-14 9:13
Jakość powietrza w biurze
Autor: Getty Images Dobra jakość powietrza wewnątrz biura to jeden z najważniejszych elementów wpływających na odczucie komfortu osób pracujących oraz ich produktywność

Dobra jakość powietrza w biurze to komfort osób w nim pracujących. Odpowiednia temperatura oraz ilość świeżego powietrza w pomieszczeniu ma duży wpływ na produktywność pracowników. Dowiedz się jakie warunki powinny panować wewnątrz pomieszczeń biurowych. W artykule tabela z wymaganiami normatywnymi jakości powietrza.

Kryteria oceny środowiska cieplnego w ogrzewanych i mechanicznie chłodzonych budynkach powinny opierać się na wskaźnikach komfortu cieplnego PMV (ang. Predicted Mean Vote – przewidywana średnia ocena) i PPD (ang. Predicted Percentage of Dissatisfied – przewidywany odsetek osób niezadowolonych) zdefiniowanych i opisanych w normie, przy założonych typowych poziomach aktywności i wartościach izolacyjności cieplnej odzieży.

W tabelach poniżej podano wartości projektowe parametrów powietrza wraz z temperaturą operatywną w budynkach biurowych z aktywnymi systemami grzewczymi w sezonie zimowym i aktywnymi systemami chłodzenia w sezonie letnim, zapewniające spełnienie warunków komfortu cieplnego. Metoda ta jest opisana w normie PN-EN 16798-1:2019-06.

Wymagania normatywne w zakresie wartości projektowych parametrów powietrza,

czystości powietrza w biurach PN-EN 16798-1:2019-06

Kategoria jakości środowiska wewnętrznego (poziom wymagań) Wskaźniki komfortu cieplnego Projektowa temperatura wewnętrzna operatywna¹[°C] Temperatura wewnętrzna operatywna do obliczeń energetycznych²,³ [°C] Projektowa wilgotność względna powietrza[%]
PMV[–] PPD[%] sezon chłodniczy sezon grzewczy sezon chłodniczy

sezon grzewczy

osuszanie (okres letni) nawilżanie (okres zimowy)
I – wysoki –0,2–0,2 <6 25,5 21 23,5–25,5 21–23 50 30
II – średni –0,5–0,5 <10 26 20 23–26 20–24 60 35
III – umiarkowany –0,7–0,7 <15 27 19 22-27 19–25 70 20
IV – niski –1–1 <25 28 18 21-28 17–25 brak zaleceń brak zaleceń

¹ Projektowa temperatura wewnętrzna operatywna dla zimy i lata w pomieszczeniach biurowych (biura pojedyncze, wielkopowierzchniowe, sale konferencyjne) z mechanicznymi (aktywnymi) systemami chłodzenia określona dla aktywności metabolicznej 1,2 met (praca lekka w pozycji siedzącej) i izolacyjności cieplnej odzieży 0,5 clo w lecie oraz 1,0 clo w zimie, wilgotności względnej powietrza 50% i prędkości powietrza <0,1 m/s.

² Temperatura wewnętrzna operatywna na potrzeby obliczeń energetycznych na cele chłodzenia i ogrzewania określona dla wilgotności względnej powietrza w sezonie chłodniczym ok. 60%, a w sezonie grzewczym ok. 40% i prędkości powietrza <0,1 m/s.

³ W okresie pomiędzy sezonem grzewczy i chłodniczym (z temperaturą powietrza zewnętrznego od 10 do 15°C) można stosować wartości temperatury pomiędzy wartościami dla zimy i lata.

Wymagania normatywne w zakresie wartości projektowych parametrów powietrza,

czystości powietrza w biurach PN-EN 16798-1:2019-06

Kategoria jakości środowiska wewnętrznego (poziom wymagań) Prędkość powietrza[m/s] Stężenie CO2[ppm] Strumień powietrza zewnętrznego[m3/h•os]7/komfort
sezon chłodniczy sezon grzewczy powyżej stężenia CO2w powietrzu zewnętrznym² higieniczny całkowity³ oczekiwany odsetek osób niezadowolonych z jakości powietrza [%]
I – wysoki 0,12¹ 0,1 550 36 72 15
II – średni 0,19¹ 0,16 800 25,2 50,4 20
III – umiarkowany 0,24¹ 0,21 1350 14,4 28,8 30
IV – niski brak zaleceń brak zaleceń >1350 9 19,8 40

¹ Gdy temperatura powietrza jest wyższa od 25°C, dopuszcza się wyższą maksymalną prędkość powietrza pod warunkiem, że użytkownicy mogą kontrolować prędkość powietrza.

² Stężenie CO2 określone dla osób niezaadaptowanych; strumień powietrza zewnętrznego dostarczany dla każdego z użytkowników.

³ Całkowity strumień powietrza zewnętrznego uwzględnia minimalny strumień higieniczny i strumień powietrza wynikający z emisyjności budynku; w ostatniej kolumnie podano wartości dla budynku niskoemisyjnego; przyjęto 10 m² podłogi jako powierzchnię przypadającą na 1 użytkownika.

Projektowana jakość powietrza w biurach

W biurach (pojedynczych, wielkopowierzchniowych, salach konferencyjnych) projektowa temperatura operatywna została określona dla aktywności metabolicznej 1,2 met (praca lekka w pozycji siedzącej) i izolacyjności cieplnej odzieży 0,5 clo w lecie oraz 1,0 clo w zimie, wilgotności względnej powietrza 50% i prędkości powietrza <0,1 m/s. Zarówno wartości temperatury powietrza, jak i dopuszczalne stężenie CO2 przedstawiono dla osób niezaadaptowanych do występujących aktualnie warunków wewnętrznych. Stężenie CO2 można traktować zarówno jako wskaźnik obecności ludzi, jak i do regulacji wentylacji według potrzeb. Wilgotność względną ustalano, biorąc pod uwagę obecność ludzi, w przypadku gdy stosowane jest nawilżanie lub osuszanie powietrza.

Podane w tabelach kategorie jakości środowiska wewnętrznego są powiązane z poziomem oczekiwań użytkowników. Normalny poziom to kategoria II (wymagania średnie), zaś I dotyczy osób szczególnie wrażliwych na warunki środowiskowe (dzieci, osoby starsze, chorzy, osoby z niepełnosprawnościami). Niższy poziom wymagań nie stanowi żadnego zagrożenia dla ludzi, ale może obniżyć komfort.

W tabelach przedstawiano przede wszystkim wymagane minimalne strumienie powietrza zewnętrznego związane z obecnością ludzi, a także wydzielaniem przez nich dwutlenku węgla i biozanieczyszczeń. Zaprezentowano tylko jeden sposób określania strumienia powietrza niezbędnego do rozrzedzenia zanieczyszczeń wydzielanych przez budynek, materiały wykończeniowe i meble – dla budynków biurowych niskoemisyjnych.

Parametry powietrza dla wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeń biurowych

Na podstawie normy PN-B-03421:1978 zakładając małą aktywność fizyczną użytkowników, powinno się przyjąć następujące parametry powietrza dla wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeń biurowych:

  • okres letni: 23–26°C, 40–55%, maksymalna prędkość powietrza 0,3 m/s (w praktyce projektowej zazwyczaj przyjmuje się wartość obliczeniową 0,2 m/s),
  • okres zimowy: 20–22°C, 40–60%, maksymalna prędkość powietrza 0,2 m/s.

Minimalny strumień powietrza zewnętrznego podany w normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 dla pomieszczeń wentylowanych i klimatyzowanych, bez możliwości otwierania okien, wynosi 30 m³/h·os.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Czytaj więcej